Views
7 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Vijfde zondag: 18 maart

Vijfde zondag: 18 maart Bijbeltekst: Numeri 21:4-9 Alleen als wij opkijken naar Jezus de Gekruisigde, worden wij gered en valt ons eeuwig leven ten deel. Dat was best een harde ervaring: na vele jaren trekken door de woestijn met veel ontberingen en beproevingen, heeft het volk Israël eindelijk het langverwachte doel voor ogen, het door God persoonlijk beloofde land. En nu dit: een betrekkelijk korte weg door het land van de Edomieten - maar die weigerden hen de doortocht. Het volk Israël moest weer een grotere omweg nemen, net als aan het begin van hun tocht. Zij moesten weer terug naar de woestijn, het oord van de ontberingen. Ze hadden toch gehoopt, dat ze alle narigheden te boven waren gekomen. Woestijn - tafereel van een levensvijandig gebied, waar men zijn eigen onmacht merkt. Woestijn = verlatenheid, uitdroging of ook berusting, twijfel, aanvechting, belasting van de geloofs- en vertrouwens-verhouding tot God. Kennen wij niet genoeg van deze situaties? Dan worden wij door mensen, die ons lief en dierbaar zijn/waren, erg teleurgesteld; dat betekent het doormaken van persoonlijke spanningen in de familie, gemeente, of op het werk, dan moet er misschien een lange, zware ziekte worden doorstaan. Dan wordt men lusteloos, ontstemd en begint men tegen God te mopperen - net zoals toentertijd het volk Israël. De beslissende vraag is dan: hoe gaan wij er mee om? Maandag 19 maart nog 12 dagen Groeien in overgave: Psalm 31:6 (4-7) In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij. 30

Dinsdag 20 maart nog 11 dagen Groeien in overgave: Mattheüs 16:25 (24-28) Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Groeien in overgave. Dat klinkt bijna evangelisch zo activistisch, alsof het om jou gaat! Misschien iets voor superchristenen, mij niet gezien. Het is toch gewoon goed door wat Jezus heeft gedaan… Soms zetten uitspraken van Jezus je stil. Hoe vaak blijft Jezus niet ver bij ons vandaan. Hoe vaak proberen we het niet zelf te doen en ons eigen leven zo goed mogelijk te regelen. En hoe vaak verliezen we niet? Overgave vraagt om vertrouwen. Bij hem is het in goede handen. Overgave betekent loslaten. Dat je naar Jezus gaat met wat je bezighoudt en dat je zegt: Heer, ik leg het bij u neer. Groeien in overgave wil zeggen: steeds opnieuw - ik geef mij over aan u. 31

Burggrave maart 03 2018
2008-4 Jezus leren vertegenwoordigen - Groei
Download document - de Bogaard
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Beleids- en informatieblad Aar el • Nieuwe permanent ... - Kerknet
Bijlage Wonderen 2006 C.indd
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
febr. - Emmaüsbodegraven
Burggrave juli-augustus 07 2018
vrijdag 14 maart 2008 vrijdag 17 oktober 2008
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
Boekje jan 2006.indd - Jeugdhuis Lodejo
Halverwege 2011-54 40-dagentijd.pmd - PKN Ten Boer