Views
8 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Voor de jeugd: Jezus is

Voor de jeugd: Jezus is alles voor Paulus. Je kunt wel denken dat je goed bezig bent (bijvoorbeeld in de kerk), maar het gaat erom wie Jezus voor jou mag zijn. Hoe goed ben jij eigenlijk bezig? Gebed: God, wilt u mij helpen te laten zien wat ertoe doet? Zaterdag 24 maart nog 7 dagen Groeien in overgave: Openbaring 3:20 (14-22) Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Voor de kinderen: Maak een kruis van overgave. Morgen is het Palmpasen. Laat zien dat je je helemaal overgeeft aan Jezus. Vraag of papa of mama een houten kruis maakt. Sla samen dit kruis vol met grote spijkers. Iedereen in het gezin krijgt witte strookjes stof. Deze witte strookjes stof staan symbool voor overgave. Is er iets in je leven dat je aan God of aan Jezus wilt overgeven? Misschien een probleem dat je zelf niet kunt oplossen? Iemand waar je je zorgen over maakt? Een zonde waarmee je worstelt? Een conflict dat je niet goed kunt maken? Je mag dan je witte strookjes stof aan een van de vele spijkers op het kruis vastbinden. Hiermee zeg je tegen God: “Ik geef me over aan U.” 34

Zesde zondag: 25 maart: Palmpasen Jesaja 50:4-9 Luisteren als Zijn leerlingen: Stil zijn, zodat Jezus Christus tot ons kan spreken en ons kan ontmoeten. Hij heeft ons immers iets te zeggen. Laten wij luisteren en dat wat wij horen omzetten in ons leven, dan zijn wij in Bijbelse zin, echte leerlingen van hem. Vandaag is het Palmzondag. Voor ons heeft deze dag een ander begrip dan voor de mensen toen der tijd van Jezus. Wij kennen de gebeurtenissen die volgden. De intocht in Jerusalem. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. (Marcus 11:8). De mensen juichen Jezus toe. Wij willen Hem zien, die Lazarus opgewekt heeft. Wij weten nu beter. Laten we daarbij stilstaan. Maandag 26 maart nog 6 dagen Groeien in kruisdragen: Lukas 23:34 (33-34) Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 35

Boekje Januari
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
140604 Concept competitieprogramma 2014-15
Jubileum boekje 2000 - Hilarion
Boekje 2009-2010.pdf - Spio
Download document - de Bogaard
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
Liturgie- en preeksuggesties Missiezondag (in PDF) - Klap
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
vhth nr.1-03.indd - Attitudinal Healing Nederland
2009-3 Kwetsbaar en toch weerbaar - Groei
2009-4 Laat de Bijbel tot je spreken - Groei
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
in nieuwheid des levens - Rhemaprint
Videolessen Nieuwe Testament