Views
3 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Dinsdag 27 maart nog 5

Dinsdag 27 maart nog 5 dagen Groeien in kruisdagen: Lukas 23: 43 (39-43) Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ De kruisweg gaan. Veel bedevaartpelgrims volgen de weg naar het kruis op de Via del Dolerosa. Ook in de Katholieke kerken kun je vaak de staties van het kruis bewonderen. Ook op vakantie kun je zomaar een kruiswegstatie tegenkomen. Zo schijnt er ook een hele mooie te zijn bij de Benedictineabdij Santa Maria de Montserrat, in Spanje . 36

Woensdag 28 maart nog 4 dagen Groeien in kruisdragen: Johannes 19:26-27 (25-27) Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. VIA DOLOROSA Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem. Tekst & muziek: Billy Sprague/Niles Borop Ned. Tekst: Rikkert Zuiderveld © 1983 37

Download document - de Bogaard
Boekje Januari
Bovendien is het boekje hier te downloaden - Bisdom Roermond
Inbegrepen tijdens Short-Ski : Vervoer per slaapbus (40 ... - TC Vichte
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Harder, Faster, Stronger! - deMens.nu
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
kerkpostillen iii, jezus en zijn werk.
Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen - Protestantsekerk.net
Verlies nooit je geloof - Maasbach.com
ESTR IA
INFO HARELBEKE FEBRUARI 2008.indd - Stad Harelbeke
Denkers van onzen tijd : Herbert Spencer, Em. du Bois-Reymond ...
INFO HARELBEKE MAART 2008.indd - Stad Harelbeke
Cultuurplus maart2012.pdf - Gemeente Wichelen
Info Kuurne maart-april