Views
6 days ago

40-dagentijd boekje 2018

Donderdag 29 maart nog 3

Donderdag 29 maart nog 3 dagen Groeien in kruisdragen: Markus 15:34 (33-34) Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha Als de koning der Joden wordt Hij veracht Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan als Hij roept ‘Het is volbracht!’ Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg Dichter onbekend 38

Vrijdag 30 maart nog 2 dagen Groeien in kruisdragen: Johannes 19:30 (28-30) Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Goede Vrijdag: Hebreeën 9:15, 26b-28 Het volkomen offer Christus Jezus Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, het niet meer om de zonde. 39

2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Boekje Januari
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
Burggrave maart 03 2018
IMK-Progammaboekje-0213 - Nederland-Ruslandjaar 2013
Het planten van de wijnstok - Vrije Zendingshulp
Januari - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Februari 2013 - Dordrecht - Groei & Bloei
Download document - de Bogaard
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus... - Bisdom Haarlem
Nieuwsbrief 42 - 2011/2012 - De Vieze Gasten
Nieuwsbrief 38 december 2010 januari februari ... - De Vieze Gasten
PrEttig EindEjaar! - Oostrozebeke
Onafhankelijk magazine van Tilburg University
Vorming en Toerusting Hervormde Gemeente Coevorden ...
Infoblad nr. 2 : maart-april 2010 - Wortegem-Petegem
GeMeeNTeBeRICHTeN - Gemeente Kampenhout
Florakel 14 van 7 maart 2013 - Saltoschool Floralaan