Views
9 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Donderdag 29 maart nog 3

Donderdag 29 maart nog 3 dagen Groeien in kruisdragen: Markus 15:34 (33-34) Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha Als de koning der Joden wordt Hij veracht Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan als Hij roept ‘Het is volbracht!’ Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg Dichter onbekend 38

Vrijdag 30 maart nog 2 dagen Groeien in kruisdragen: Johannes 19:30 (28-30) Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Goede Vrijdag: Hebreeën 9:15, 26b-28 Het volkomen offer Christus Jezus Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, het niet meer om de zonde. 39

Boekje Januari
140604 Concept competitieprogramma 2014-15
Jubileum boekje 2000 - Hilarion
Boekje 2009-2010.pdf - Spio
Download document - de Bogaard
Liturgie- en preeksuggesties Missiezondag (in PDF) - Klap
vhth nr.1-03.indd - Attitudinal Healing Nederland
2009-3 Kwetsbaar en toch weerbaar - Groei
2009-4 Laat de Bijbel tot je spreken - Groei
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
in nieuwheid des levens - Rhemaprint
Videolessen Nieuwe Testament
Islam - Geloven, de ontdekking van het leven
TROUWAAN HET GELOOF
februari 2010 - Gemeente Denderleeuw
download pdf - Jeugdhuis Tongeluk