Views
1 week ago

40-dagentijd boekje 2018

Offeren, eten en leven!

Offeren, eten en leven! Over de brief aan de Hebreeën: De schrijver en geadresseerde, de geschiedkundige achtergrond en het doel van de brief aan de Hebreeën is ons niet bekent. Echter de apostolische boodschap wordt ons wel duidelijk: In geen enkel ander hoofdstuk in de Bijbel wordt de gezindheid en de daden van onze heer Jezus Christus op een zo volledige en indrukwekkende manier verteld. Bijzonder is, dat dit met de achtergrond van het oude testament verteld wordt en de werkelijke zin en betekenis van de cultuur in het oude testament laat zien. Augustinus schreef hierop: >>Men ziet, hoe in het oude verbond het nieuwe ontstaat. Want in het oude verbond ligt het nieuwe verborgen en het nieuwe verbond is niets anders dan de onthulling van het oude. Want niet alleen de duidelijke profetieën, niet alleen de levensregels ter bevordering van zeden en vroomheid, die zich daarin bevinden, maar ook de heilige zaken die tot de eredienst behoren, zoals het priesterdom, de ark van het verbond, de tempel, de altaren, de offers, de ceremoniën en de feesten, hebben dat voorgevormd en voorspeld, wat om doel van het eeuwige leven van de gelovigen in Christus gedeeltelijk al vervuld is, zoals wij geloven. Gedeeltelijk zich nu vervult, zoals wij zien en gedeeltelijk zich noch zal vervullen, zoals wij het met volvertrouwen verwachten

Zaterdag 31 maart nog 1 dag Groeien in kruisdragen: Lukas 23:46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Vandaag stille zaterdag Vandaag stille zaterdag Klinkt de prachtige echo Van gisteren, Goede Vrijdag Door mijn hoofd naar mijn hart. Nu voel ik enkel de stilte en heb ik respect voor Gods macht in het leven na de stilte van het lege kruis. Vandaag groeit het verlangen dat ik Hem prijzen mag met stille woorden uit mijn ziel en spontane psalmen uit mijn hart. Morgen, als de zon in het oosten daagt juich ik met heel mijn hart want het graf is leeg, alleen doeken herinneren mij aan de dood van Jezus. Dan is het Pasen, begin van iets nieuws Overal juichen tonen, klinken er stemmen zelfs die Christus wilden kruisigen voelen nu blijdschap in hun hart. Dichter: Klaas van Eijbergen 41

2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Boekje Januari
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
Burggrave maart 03 2018
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
Download document - de Bogaard
IMK-Progammaboekje-0213 - Nederland-Ruslandjaar 2013
Het planten van de wijnstok - Vrije Zendingshulp
Januari - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Februari 2013 - Dordrecht - Groei & Bloei
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus... - Bisdom Haarlem
Nieuwsbrief 42 - 2011/2012 - De Vieze Gasten
Nieuwsbrief 38 december 2010 januari februari ... - De Vieze Gasten
PrEttig EindEjaar! - Oostrozebeke
Onafhankelijk magazine van Tilburg University
Vorming en Toerusting Hervormde Gemeente Coevorden ...
Infoblad nr. 2 : maart-april 2010 - Wortegem-Petegem
GeMeeNTeBeRICHTeN - Gemeente Kampenhout