Views
9 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Zondag 1 april Pasen 1

Zondag 1 april Pasen 1 Samuel 2:1-8a God blijft trouw aan zijn beloftes, ook als wij ontrouw worden aan God. Zijn wij nog te redden? Welk antwoord hebben wij op deze vraag? In de westelijke landen ontstaat samenleving die toenemend in twee klassen verdeelt wordt. Het aantal sociaal en economisch zwakke medemensen wordt steeds groter. Langdurig werklozen zijn al in de tweede generatie te vinden. Bij kinderen komen steeds vaker gedragsafwijkingen voor en veel jeugdigen zien geen perspectief in hun toekomst. De opkomende landen van de vroegere derde wereld zien niet in, waarom zij hun economische groei zullen afremmen omwille van een beter milieu – als de rijke industrie landen dat ook al niet gedaan hebben. In de islamitische landen van de Oriënt is een tikkende tijdbom ontstaan. Na de bankencrisis en de daaruit volgende maatregelen 42

zijn velen in financiële moeilijkheden gekomen. Het energie probleem is nog lang niet opgelost en Fukushima straalt na 7 jaar nog steeds en zal dat voorlopig nog blijven doen. Ook in de tijd toen Hanna haar lofzang gebeden heeft, was het volk van God in “wanorde”. Het wilde zich niet meer door Hem en zijn profeten laten leiden en verlangde naar een koning. Mensen die door God werden uitverkoren, geroepen en voor de dienst . . . werden in de loop der tijd ontrouw aan God, en volgden niet meer Zijn wil. (bijvoorbeeld. Eli, Saul, David). Hanna blijft trouw aan God. Zij geeft Hem haar hele vertrouwen en haar beden worden verhoord. (1. Samuel 1). Hannas Lofzang In het rijk van de dood is Hij neer gedaald Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan maar de steen van het graf is nu weggehaald Jezus leeft! Hij is opgestaan! En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid. Met ontzag en respect kniel ik voor U neer U bent Koning en God tot in eeuwigheid U bent Jezus de hoogste Heer Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg Dichter onbekend De redactie wenst u een gezegend paasfeest 2018 43

Download document - de Bogaard
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Bovendien is het boekje hier te downloaden - Bisdom Roermond
Inbegrepen tijdens Short-Ski : Vervoer per slaapbus (40 ... - TC Vichte
kan u het boekje downloaden! - De Kangoeroes
HET OUDE BADHUIS - Antwerpen.be
Harder, Faster, Stronger! - deMens.nu
de Groote Klok - februari 2010 - de Groote Sociëteit Zwolle
Waarom ik Christus predik - Maasbach.com
ESTR IA
Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen - Protestantsekerk.net
kerkpostillen iii, jezus en zijn werk.
Verlies nooit je geloof - Maasbach.com
INFO HARELBEKE FEBRUARI 2008.indd - Stad Harelbeke
Denkers van onzen tijd : Herbert Spencer, Em. du Bois-Reymond ...