Views
11 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Aswoensdag 14 februari

Aswoensdag 14 februari nog 40 dagen Veertig dagen groeien in overgave. Veertig dagen op weg naar het kruis. Het kruis waardoor geen dag meer dezelfde is. Het kruis waaraan Jezus zich overgaf voor jou en mij. Het kruis waar hij afrekende met de dood en de weg opende naar een nieuw leven en een nieuwe toekomst. Overgave aan God begint elke dag weer bij het kruis. Het symbool van zijn onvoorwaardelijke liefde, enorme geduld en overweldigende goedheid. Van deze goedheid willen we blijven zingen. Oefenen in overgave begint met oefenen in dankbaarheid. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen tot dankbaarheid Matt Redmann, zanger Romeinen 12:1 (1-3) Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 6

Donderdag 15 februari nog 39 dagen Groeien Op mijn vijfde voelde ik mij veilig in de handen van God. Hij zou altijd voor mij zorgen. Op mijn achttiende wist ik precies wat goed was en wat niet. De kerk zag ik niet zo zitten. Op mijn vijfentwintigste vroeg ik me af of God wel bestond. Op mijn vijfendertigste miste ik iets en zocht weer naar een kerk. Op mijn vijfenveertigste was ik thuis in de kerk, maar God bleef een open vraag. Op mijn zestigste durfde ik net weer te zeggen dat ik geloofde. Op mijn zeventigste voelde ik weer vertrouwen, maar echt zeker was ik niet. Op mijn tachtigste liet ik het over aan God. Het was goed zo. Kolossenzen 2:7 (6-7) Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Vrijdag 16 februari nog 38 dagen Voor de jeugd: Lees je je berichten op Facebook, Twitter, Instagram of op andere Social Media weleens terug? Bijvoorbeeld wat je een jaar of nog langergeleden,hebt gepost? Als je dat eens doet, zul je zien dat je gegroeid bent. Niet alleen in de lengte en dat je 7 toen misschien wel een beugel had en nu niet meer. Of hoe lang je haar is geworden in die tussentijd, maar kijk eens naar hoeveel je geleerd en meegemaakt hebt in die tijd en hoeveel je dus gegroeid bent. Heel veel ervaringen rijker, een beetje wijzer en van alles geleerd op school. Een stukje dichter bij je doel (eindexamen, studie, rijbewijs)?

Burggrave juli-augustus 07 2018
Boekje jan 2006.indd - Jeugdhuis Lodejo
Halverwege 2011-54 40-dagentijd.pmd - PKN Ten Boer
Afstudeerproject-Maaike-Mirjam
2010-1 Bidden waarom en hoe - Groei
Gebedsweek voor de Eenheid 2010 - Kerknet
Het feest of ... feesten - Het Goede Boek
de krant van Jan - Cultuurcentrum Jan Tervaert
februari 2009 - Gemeente Westerlo
De Goede Week op school - VSKO