Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Atoms aan het Massachusetts Institute of Technology – zijn openbare digitale werkplaatsen waar mensen zelf dingen maken. Een FabLab biedt laagdrempelige toegang tot computergestuurde prototyping machines en elektronica waarmee leerlingen ideeën kunnen omzetten in tastbare producten. Welkom bij het nieuwe knutselen! Naast de veelbesproken 3D-printers is in dezelfde periode ook een grote diversiteit aan betaalbare, vaak open hardware beschikbaar gekomen. Bekende voorbeelden zijn Arduino (een initiatief van studenten van een Italiaanse ontwerpopleiding) en de wat complexere, krachtigere Raspberry Pi (ontwikkeld voor onderwijsdoeleinden aan de Universiteit van Cambridge). Doordat de specificaties vrij beschikbaar zijn, kunnen en mogen allerlei partijen de hardware namaken, aanpassen en verbeteren. Zo zijn er complete, betaalbare starterskits te koop met elektronische componenten waarmee leerlingen zelf, zonder technische voorkennis, provisorische apparatuur kunnen samenstellen die ze voorzien van instructies in een eenvoudige programmeeromgeving. Waarom is dit zo interessant en relevant voor het onderwijs? Een onderzoekende houding Eerder noemden we mensen al gereedschapsmakers. DIY-technologie biedt de bouwblokken om te knutselen met voorheen onbegrijpelijke en ontoegankelijke technologie die duur, complex of beide was. Nu kan binnen het onderwijs ondernemend leren worden vormgegeven om zelf te ontdekken hoe de technologie in onze omgeving in essentie werkt. 3D-printers en lasercutters stellen ons in staat om een object te ontwerpen of aan te passen en daarna direct een tastbaar 3D-model te printen. Speelgoedfabrikant Mattel stelt kinderen met hun ‘Thingmaker’ in staat om met de ThingMaker Design App hun eigen speelgoed te ontwerpen en te printen in allerlei kleuren. Leerlingen kijken anders naar elektronica en computers als ze een middag knutselen met een Arduino-kit. Ze bouwen een eigen ontwerp dat het aantal bezoekers van de aula telt met wat draadjes, een breadboard, een printplaatje, sensoren en led-lampjes. Of ze voegen een elektromotortje toe en maken een zelfsturend robotje dat zijn weg zoekt door een doolhof. Deze manier van leren, door zelf iets te ontwerpen en te maken, draagt bij aan de onderzoekende houding die we willen stimuleren bij leerlingen. Wellicht ook een goed tactiel tegenwicht in de digitaliserende samenleving waarin alles digitaal en virtueel lijkt te worden. Ook hier geldt: niet ieder kind hoeft ingenieur te worden. Maar het is voor onze samenleving heel gezond dat we niet te veel ontzag krijgen voor de technologie die ons ten dienste staat. Als we op basaal niveau snappen hoe technologie werkt en waar de zwakke plekken zitten, dan werken we aan technisch zelfvertrouwen, zodat we ons veilig en thuis blijven voelen in een digitaliserende samenleving. En die leerlingen die gegrepen worden door de passie voor technologie kunnen we vroeger in hun ontwikkeling bewust maken van hun talent en belangstelling. De ervaring van creativiteit en het plezier van samen dingen maken is de beste reclame voor ‘bèta’. Het samenwerkende netwerk, de wedergeboorte van de maakindustrie? DIY-technologie wordt ook wel gezien als wedergeboorte van de maakindustrie. De combinatie van breed beschikbare, goedkope (technologie)bouwblokjes en de communicatiekracht van internet stelt mensen in staat in samenwerking tussen diverse disciplines heel snel concepten uit te werken en ontwerpen te delen. Het is bovendien opnieuw mogelijk en betaalbaar geworden om op kleine schaal innovatieve producten te ontwerpen en in kleine oplages te produceren. Grotere oplages kunnen eenvoudig en snel worden uitbesteed. Zoals internet al eerder de drempel voor uitgifte en distributie van informatie vrijwel heeft verwijderd, doet DIY-technologie dat voor het ontwerpen en produceren van fysieke producten. Een primaire drijfveer bij de ontwikkeling van veel DIY-technologie is de persoonlijke behoefte en inspiratie van mensen. De afstand en tijdsduur tussen 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving Deel 3 Onderwijs in de toekomst 104/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 inspiratie of het ervaren van een behoefte en het al uitproberend uitwerken van een product wordt enorm teruggebracht. Wie zelf nog geen 3D-printer kan betalen, kan een al dan niet zelfontworpen of aangepast object laten printen door bedrijven of via bemiddelaars voor printereigenaren. Bij Shapeways kun je bovendien je ontwerpen te koop aanbieden. Prille ontwikkelingen, maar met grote impact en consequenties voor de maakindustrie en gerelateerde (beroeps)opleidingen. Maker education Ook binnen het onderwijs maakt de maker movement een snelle ontwikkeling door. Arjan van der Meij, docent natuurkunde aan de Populier in Den Haag, werpt zich op als kwartiermaker voor maker education in Nederland, in samenwerking met Karien Vermeulen van Waag Society en Jeroen de Boer van Frysklab (een mobiel bibliotheekFabLab). De blog van Platform Maker Education biedt een overzicht van initiatieven op het gebied van Maker in het Nederlandse onderwijs. Naar goed makersgebruik worden daar makerbronnen, te gebruiken materialen en ideeën gedeeld. Door de vrije beschikbaarheid van lesideeën, voorbeeldprojecten en beschrijvingen van benodigdheden is een laagdrempelige instap mogelijk. Makers ontmoeten elkaar behalve online ook graag in real life, in eerdergenoemde FabLabs en tijdens maker fairs, festivals waarop volop apparatuur en materiaal aanwezig is om gezamenlijk te gebruiken. Bezoekers zijn een mix van kinderen en volwassenen die elkaar helpen bij projecten en samen ideeën uitwerken. Maker education laat zien dat technologie vooral ook heel bruikbaar is voor het aanschouwelijk maken van exacte vakken en om techniek dichterbij leerlingen te brengen. 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving Deel 3 Onderwijs in de toekomst 105/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
VO-magazine-jaargang-9-nr-2-nov-2014
Brochure Groene Lyceum 'Jouw groene route naar het hbo' 17/18
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
E U C L I D E S - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
Folder Screeningsinstrument Dyslexie - Masterplan Dyslexie