Views
11 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3.3 Samenhang en draagvlak: een visie op onderwijs in de toekomst Het ict-fundament en het digitale leerproces zijn voldoende concreet – met alle keuzes en onzekerheden die daar nog onderdeel van uitmaken – om te beschrijven in termen van doelstellingen, risicoanalyses en concrete adviezen. Voor de technologie die (het onderwijs in) de toekomst gaat bepalen is het vooral zaak om vast te stellen welke toekomstscenario’s we interessant en waardevol vinden om experimenten concreet vorm en richting te kunnen geven. Ook hiervoor is organisatiedraagvlak onmisbaar. De Hype Cycle helpt om gericht te kiezen welke technologie een experiment waard is. De Strategic Technology Map (STM) – ook wel Benefit Map – is het hulpmiddel om die beslissingen in samenhang (aansluitend op al toegepaste, wellicht randvoorwaardelijke technologie) en met draagvlak te nemen. Het hoofdstuk over het ict-fundament geeft een uitgebreidere toelichting op de STM. Hier herhalen we kort de inzichten waarop die gebaseerd is: •• Maak onderlinge verbanden en afhankelijkheden van technologie inzichtelijk. •• Vind balans – liefst synergie – tussen organisatieopbrengsten (we) en het (gebruiks)gemak van mensen (ik). •• Organiseer transparante, gezamenlijk gedragen besluitvorming voor noodzakelijke combinaties van investeringen door visualisatie en storytelling. De STM is een simpele matrix met op de verticale as organisatorische productiviteit (instellingseffectiviteit) en horizontaal persoonlijke productiviteit (van leerlingen, leraren, staf). De vier resulterende kwadranten staan ook eerder toegelicht: linksonder de ‘cold case’ of ‘enabler’ (ondersteunend), linksboven de ‘corporate green light’ (organisatie-effectief), rechtsonder de ‘people’s choice’ (persoonlijke productiviteit) en rechtsboven de ‘hot spot’ (synergie). 3.3 Samenhang en draagvlak Deel 3 Onderwijs in de toekomst 108/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Het verhaal van een leerlinge in het onderwijs van de toekomst Dit verhaal beschrijft een van vele mogelijke toekomstscenario’s van onderwijs in een wereld waarin de technologie die we besproken hebben tot wasdom is gekomen. Neal Stephenson schetst in ‘The Diamond Age’ (1995) een wereld waarin nanotechnologie (intelligente machines ter grootte van bacteriën) alle facetten van het leven bepaalt. Zijn hoofdpersoon Nell, een vierjarig weesmeisje, krijgt de beschikking over een interactive ‘tutor’ – ‘A Young Lady’s Illustrated Primer’ - die haar onderwijst om een intellectueel interessant en maatschappelijk waardevol leven te kunnen leiden. De tutor leert Nell steeds beter kennen, reageert op Nells omgeving en leert haar wat ze nodig heeft om te overleven en zich te ontwikkelen, deels in interactie met andere kinderen en in overleg met hun persoonlijke tutors. Het verhaal van deze STM schetst ook een toekomstscenario en beoogt vooral te prikkelen om vrijuit na te denken over eigen scenario’s en de consequenties daarvan voor het onderwijs: •• Dit verhaal beschrijft een schooldag uit het leven van Emma, het is 20 maart 2032, het begin van de lente. Noa – die naam heeft Emma gekozen voor haar Virtual personal education assistant (VPA) - wekt haar voor het ontbijt. Noa haalt Emma geleidelijk uit haar diepe slaap met melodieën die haar brein langzaam alert maken. Noa merkt dat Emma goed uitgerust is voor de drukke dag die ze voor de boeg heeft. •• Het slimme huis van de familie is al behaaglijk warm op deze nog koude lenteochtend, zodat de gezinsleden comfortabel aan de dag kunnen beginnen. Hun verschillende VPA’s hebben binnengekomen berichten en aanpassingen in de dagschema’s al uitgewisseld en verwerkt in de agenda’s. •• Door de slimme combinatie van informatie en apparatuur die IT/OTintegratie biedt, heeft de smart robot in het huishouden alle rommel van gisteravond al opgeruimd en voorbereidingen getroffen voor het ontbijt, rekening houdend met het dieet en de voorkeuren van alle gezinsleden. Organisatorische productiviteit Internet of Things Machine Intelligence Kleurcode van de Hype Cycle: IT/OT-integratie HaLow wifi (802.11ha) Arduino / Raspberry Pi 3D-printen in de klas Virtual reality Augmented reality Persoonlijke productiviteit Persoonlijke drones Quantified Self Virtual personal education assistant Smart robots Zelfrijdende auto’s Smartwatches 3.3 Samenhang en draagvlak Deel 3 Onderwijs in de toekomst 109/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids - Visio
Deel 1 - Visio
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Schoolgids 2011-2012 - Commanderij College
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
Folder Accountancy & IT
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
MAGAZINE
MAGAZINE
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Cultuurmonitor2008-2009
Onderwijs & ICT
De Evenaar schoolgids