Views
6 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Deel 1 Ict-fundament Introductie Ambitieuze en vernieuwende toepassingen van ict in het onderwijs vereisen allereerst een stabiel ict-fundament. Leraren en leerlingen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze ict goed en veilig kunnen gebruiken. Tegelijkertijd hebben ze steeds meer behoefte aan eigen ruimte om de vele online beschikbare toepassingen naar eigen inzicht te benutten, al dan niet met hun eigen apparatuur. Een solide basis is de randvoorwaarde. Maar binnen dat fundament zelf vindt ook nog volop vernieuwing plaats. Elke dag worden nieuwe toepassingen geïntroduceerd die via internet te gebruiken zijn. Dit soort ‘cloudcomputing’ is beschikbaar voor diverse mobiele apparatuur, zoals smartphones, tablets, chromebooks en laptops. De ictinfrastructuur moet op deze dynamiek voorbereid zijn en daar goed op kunnen inspelen. Introductie Deel 1 Ict-fundament 10/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De bouwstenen van een ict-infrastructuur die het fundament vormen onder gemakkelijk bruikbare, betrouwbare ict-toepassingen zijn: Cloudcomputing Verzamelnaam voor ict-bouwstenen die online beschikbaar zijn. Zowel softwaretoepassingen als digitale leermaterialen zijn intussen vrijwel allemaal of zelfs alleen nog toegankelijk via internet. Dankzij cloudcomputing zijn de toepassingen en het leermateriaal die nodig zijn in het onderwijsleerproces altijd, overal en met allerlei apparatuur veilig toegankelijk. Cloudcomputing Devices Betrouwbare, betaalbare en vaak persoonlijke apparatuur voor leraar en leerling die toegang biedt tot internet en cloudtoepassingen. Deze devices bieden passende eigenschappen (bijvoorbeeld mobiliteit) voor elke leer-/ werksituatie, in elke omgeving en voor elk moment. Netwerkinfrastructuur & internetconnectiviteit Betrouwbare, snelle, flexibele en eenvoudig toegankelijke verbinding met het internet om met cloudtoepassingen te kunnen werken op de geschiktste apparatuur, op elke plaats en tijd. Hieronder verstaan we naast een internetverbinding ook de vaste netwerkverbindingen en draadloze verbindingen (wifi) op school, thuis of elders. Denk op school ook aan toegang tot lokaal beschikbare voorzieningen, zoals printers of digiborden. Aandacht voor dit ict-fundament betaalt zich terug in stabiliteit en betrouwbaarheid van alle toepassingen die erop voortbouwen. Nieuwe toepassingen kunnen sneller worden gerealiseerd. Cloudcomputing legt de basis voor de dagelijkse introductie van nieuwe, soms baanbrekende toepassingen en diensten die de gehele wereldbevolking dezelfde dag nog kan gebruiken via het internet. Devices Netwerkinfrastructuur & internetconnectiviteit Introductie Deel 1 Ict-fundament 11/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Algemeen deel schoolgids 2012-2013 - Singelland
Schoolgids Breda - Visio
Het begint pas als het afgelopen is… - Forum Standaardisatie
Mediatrends 2018