Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 •• Na het ontbijt begint Emma deze dag thuis met wat Engelse taaloefeningen uit haar persoonlijke leeromgeving. Het is extra leuk om dat met de huisrobot te doen. Hoewel opa’s zorgrobot nog leuker is, die helpt hem ook met opstaan, wassen en eten. •• Emma heeft haar leeropdrachten ruim op tijd af. Ze neemt afscheid van haar thuiswerkende moeder, waarna de zelfrijdende auto haar op tijd naar school brengt voor de gezamenlijke dagopening. Op haar favoriete route via het park zijn wegwerkzaamheden, daarom rijdt de auto wat om. •• Noa neemt onderweg met Emma haar schooldag door en vertelt alvast welke taken gepland staan. Noa informeert de VPA van Emma’s leraar over haar aankomsttijd en fysieke en mentale gesteldheid. •• Gedurende de (school)dag houdt Emma contact met Noa via haar slimme armband. Opa vertelde laatst dat ze dit vroeger smartwatches noemden, ooit hielden die alleen de tijd bij! •• De Quantified Self technologie in Emma’s armband gebruikt Noa om Emma op gepaste momenten te vragen om wat te bewegen of juist te rusten. Noa zal haar niet onderbreken met berichten van andere personen als ze merkt dat Emma heel geconcentreerd met een leertaak bezig is. •• De Machine Intelligence die Noa in staat stelt Emma gevraagd en ongevraagd te begeleiden, leert van Emma’s activiteiten en gedrag en maakt zelfstandig afwegingen om Emma te ondersteunen en haar omgeving te betrekken bij haar belevenissen en behoeften gedurende de dag. •• Door de naadloze integratie van snelle verbindingen met kort bereik en langzamere, energiezuinige verbindingen met lang bereik met de toevoeging van de HaLow wifi-standaard is er thuis, op school en onderweg steeds verbinding met het Internet of Things. Dit zijn allerlei slimme objecten thuis, in de stad en in school die Emma en haar familie en vrienden continu omringen en ondersteunen. Alle persoonlijke data over de familie staan veilig versleuteld online in hun persoonlijke gezinscloud, vanwaar ook de lerende software van hun VPA’s altijd en overal beschikbaar is. Organisatorische productiviteit Internet of Things Machine Intelligence Kleurcode van de Hype Cycle: IT/OT-integratie HaLow wifi (802.11ha) EIND Arduino / Raspberry Pi 3D-printen in de klas Virtual reality Augmented reality Persoonlijke productiviteit Persoonlijke drones Quantified Self START Virtual personal education assistant Smart robots Zelfrijdende auto’s Smartwatches 3.3 Samenhang en draagvlak Deel 3 Onderwijs in de toekomst 110/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 •• Om Emma met haar leergroep zelf de nieuwe mogelijkheden van technologie te laten verkennen en begrijpen, werken ze die middag samen aan hun afsluitende project voor fase 1 van hun funderende opleiding (de oude groep 8). De technologieleraar ondersteunt dit. •• Groepsgenoot Tim heeft bijvoorbeeld met de 3D-printer extra onderdelen geprint, zodat hun zelfontworpen mini-weerstation, bestuurd door een Arduino-microcontroller met diverse sensoren, goed bevestigd kan worden aan hun persoonlijke drone. Daarmee willen ze de komende weken de omstandigheden in het park naast de school vastleggen en analyseren. •• Met het augmented reality-leermateriaal, dat Emma’s groepje met hun AR/VR-lenzen goed kan gebruiken tijdens het werken aan hun project, leren ze hoe ze de sensoren op de Arduino-controller kunnen aansluiten. Het toont Emma ook voorbeelden voor haar programma dat alle meetgegevens verzamelt. •• In hun gezamenlijke virtuele teamhoek, onderdeel van hun persoonlijke leeromgevingen, hebben ze al diverse boeiende virtual reality-simulaties bekeken over weerstations op afgelegen plaatsen als Antarctica en het hooggebergte in Chili. Emma vraagt Noa regelmatig om voor haar bij te houden welke fragmenten ze vooral heel interessant of handig vindt, zodat ze die binnen haar groep kan delen. •• In de nieuwste VR-simulaties kun je zelf ook vragen stellen of dingen uitproberen, maar soms begrijpt de VR er niets van! Gelukkig weet Noa al veel beter wat Emma bedoelt. Maar niemand kent Emma zo goed als haar beste vriendin met wie ze vanmiddag naar de manege gaat, Noa heeft in overleg met Emma’s moeder een extra privéles voor hen geregeld! Ze zal vanavond met Emma op de dag reflecteren en de gemaakte afspraken van vandaag langslopen. Kijkend naar de Hype Cycle-positie van de trends in dit hoofdstuk, de corresponderende kleur van trends in de STM en het hoge sciencefictiongehalte van het verhaal over Emma en haar Virtual personal education assistant wordt duidelijk dat het hier uitsluitend gaat om technologie die zich in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling bevindt. Selectieve experimenten zijn erg nuttig om het denkproces over scenario’s te prikkelen en leraren en leerlingen zelf te laten ervaren welke impact technologie zal hebben op leren, leven en werken. Ook dit verhaal beoogt aan te zetten tot een interessante open discussie over de betekenis van deze ontwikkelingen voor de onderwijsmissie. Welke rol krijgt technologie binnen het onderwijs? Die van ondersteuningsmiddel, of ook als onderwerp van onderwijs? De STM is een hulpmiddel dat helpt om de gevolgen van scenario’s praktisch inzichtelijk te maken door te laten zien welke componenten functioneel nodig zijn, wat hun onderlinge afhankelijkheden zijn en wat daarmee het kritieke pad is van investeringen in ict. Zonder cold cases Machine Intelligence en HaLow Wifi functioneert het Internet of Things niet. En zonder dat kan corporate green light IT/OT-integratie in combinatie met met people’s choices smartwatches en Quantified Self geen smart robots laten functioneren. Ook onze Virtual personal (education) assistants in de hot spot leunen zwaar op enablers als Machine Intelligence en de beschikbaarheid van smart robots als medium voor hun ondersteuning. Door de toevoeging van nieuwe technologie, veranderende doelen, nieuwe inzichten en prioriteiten zijn er vele alternatieve STM’s. Deze vormen de basis voor een doorlopende dialoog tussen belanghebbenden op basis waarvan plannen en budgetten kunnen worden bijgesteld met commitment en inzicht van het gehele bestuur en haar scholen. 3.3 Samenhang en draagvlak Deel 3 Onderwijs in de toekomst 111/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT