Views
1 week ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Kunnen Willen Mogen 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen We begonnen dit hoofdstuk met vast te stellen dat we te maken hebben met een versnellende adoptie van nieuwe technologie. We concluderen daar beslist niet uit dat we zo hard mogelijk moeten meelopen met hypes en trends. Maar de continue vernieuwing vraagt wel om een goed geborgd innovatieproces binnen het bestuur en haar scholen. Zo’n proces is een voorwaarde om constructief om te gaan met de dynamiek en snelle (technologische) ontwikkelingen. Die ontwikkelingen negeren zou kortzichtig zijn, gezien hun impact op de samenleving waar leerlingen straks in zullen leven en werken. Dit betekent echter niet dat we overal in mee moeten gaan, soms juist niet, maar dan bij voorkeur bewust. Het innovatieproces voorziet daarom in het structureel verkennen en opdoen van inzicht in de betekenis van technologie voor het onderwijs, om een selectie van waardevolle vernieuwingen breed te kunnen invoeren. Zo’n proces is een voorwaarde om constructief om te gaan met de dynamiek en snelle (technologische) ontwikkelingen. Maar een proces alleen zorgt er niet voor dat schoolleiders en leraren innoveren. Daarvoor hebben ze innovatiekracht nodig! Innovatiekracht is een optelsom van factoren die maakt dat een school zelfstandig en efficiënt de kansen die vernieuwingen bieden weet om te zetten naar meerwaarde voor het onderwijs. En dit ook in de praktijk te brengen door in teamverband te experimenteren, daarbij van elkaar te leren en succesvolle experimenten te verbreden met respect voor elkaars opvattingen over goed onderwijs en een fijne school. Innovatiekracht leunt op drie pijlers die elk cruciaal zijn: willen (motivatie), kunnen (weten hoe) en mogen (ruimte en steun) innoveren. Hoe werken we aan het borgen van die drie pijlers? 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen Deel 3 Onderwijs in de toekomst 112/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Early majority Late majority Early adopters Chasm Laggards Innovators Gemotiveerd door: 3.4.1 Willen innoveren Willen - Het ideaal. Mogen - Wat levert het op? Kunnen - Hoe doe je het? De innovatietheorie van Everett Rogers beschrijft de verspreiding van innovatie binnen een groep (in zijn ‘Diffusion of Innovations’). Rogers adoptiecurve laat zien dat mensen op verschillende momenten in beweging (willen) komen. Hij onderscheidt vijf verschillende groepen, naar de manier waarop zij een nieuw idee of product accepteren. •• 2,5% zijn innovators: zij zijn nieuwsgierig, willen als eerste iets nieuws uitproberen, nemen meer risico en nemen aanloopproblemen en tijdsverlies op de koop toe. •• 13,5% zijn early adopters (pioniers): zij volgen de innovators graag snel, zodra er voorbeelden zijn van de toepassing van een idee of product, en veroorzaken een eerste, sterke groei in de adoptie. •• 34% is de early majority: dit is de eerste grote groep die graag goed uitgezocht ziet wat de mogelijkheden en opbrengsten zijn van een ontwikkeling, voordat ze het verantwoord vinden om ermee aan de slag te gaan. •• 34% is de late majority: de ontwikkeling wordt verder door de massa geaccepteerd en bereikt zijn volwassenheidsfase, de groei van adoptie zal weer langzaam afnemen in deze fase. •• 16% zijn de laggards (achterblijvers): zij hebben geen behoefte aan vernieuwing en laten zich pas meevoeren als vrijwel iedereen de ontwikkeling al omarmd heeft. Crossing the chasm Polarisatie in de discussie over (technologie-)innovatie in onderwijs is snel bereikt. Innovators en early adopters verwijten de massa gebrek aan initiatief, en de (late) meerderheid en achterblijvers verwijten hun roekeloos gedrag en verspilling van tijd en middelen. Binnen een goed functionerende groep is sprake van synergie en samenwerking tussen voorlopers en volgers, zodat ze profiteren van elkaars voorkeurshouding. Rogers noemt dit ‘crossing the chasm’: het overbruggen van de kloof. De voorloper neemt risico’s en de volger stelt de juiste ‘hoe zit dat eigenlijk?’-vragen. Een constructieve dialoog levert 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen Deel 3 Onderwijs in de toekomst 113/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Werkboek secundair onderwijs