Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 veel op. Daarnaast is het vaak zo dat de experimenten van de voorlopers nieuwe – vaak initieel nog niet zichtbare – mogelijkheden aan het licht brengen (leren door te doen), waarvan volgers kunnen profiteren. Zij kunnen gerichter starten en verliezen onderweg minder tijd en geld. Daarvoor moeten de ervaringen van voorlopers wel goed expliciet gemaakt en gedeeld worden: de randvoorwaarden voor hun experimenten (voorbereiding), de manier waarop succes wordt gemeten (doel) en de waardevolste lessen die ze onderweg hebben geleerd (kennis). Zo zijn er binnen elke school leraren die vroeg begonnen met het gebruiken van een iPad in hun klas of groep, of het inzetten van cloudplatforms bij de instructie, begeleiding of toetsing van hun leerlingen. Als collega’s daarvan kunnen leren, is de tijd en energie van hun voorlopende collega’s een nuttige investering. A mission that matters Om de intrinsieke motivatie van voorlopers goed te richten, kanaliseren en daarmee benutten, moet ook helder zijn wat de missie is van het onderwijs: waar staat de school voor? Deze missie geeft betekenis aan wat er binnen de school gebeurt; elk experiment met nieuwe technologie moet daar een bijdrage aan leveren. Innovatie zonder richting is immers niet effectief. Wat is een betekenisvolle missie? Voor Google is dat bijvoorbeeld niet: wij maken de allerbeste zoekmachine! Google beschrijft haar missie als: ‘Alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.’ Daarmee geeft Google zichzelf de ruimte om de manier waarop die missie het best volbracht kan worden steeds aan te passen en uit te breiden, bijvoorbeeld via wereldwijde, interactieve satellietkaarten (universeel toegankelijk) naar zelfrijdende auto’s (bruikbaar). Een missie hoeft niet per se direct binnen bereik te liggen, het is een verschuivend punt op de horizon dat blijft inspireren. Een scherpe en breed gedeelde missie zorgt dat het ‘waartoe’ centraal staat, niet het ‘hoe’. Dit is bij de inzet van ict vaak een valkuil. Dus niet: zetten we wel of geen tablets in om het onderwijs te vernieuwen? Maar: waartoe willen we het onderwijs vernieuwen en kunnen we daarbij zinvol tablets inzetten? 3.4.2 Kunnen innoveren Na de verkenning van de voorlopers lijkt het doel helder. We kunnen aan de slag want we weten ‘hoe’ we het moeten aanpakken! Hier zit een valkuil in de communicatie tussen de voorlopers en de grote groep volgers. De nieuwe groep collega’s kent alleen het enthousiaste verhaal van de voorlopers, met details over ‘hoe’ ze hun leerpad hebben afgelegd. Vaak vergeten ze te vertellen ‘waartoe’ ze aan hun experiment begonnen zijn. Wat willen ze ermee bereiken in hun onderwijs? Als we in het proces van invoering van een vernieuwing geen aandacht besteden aan de achterliggende doelen, ontstaat er weerstand. Mensen werken immers met uiteenlopende persoonlijke motivaties en overtuigingen 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen Deel 3 Onderwijs in de toekomst 114/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 in het onderwijs. Als de doelen impliciet blijven kan een voorgestelde vernieuwing weerstand oproepen. Leraren denken dan ten onrechte dat de Wat? Hoe? waarden die zij in het onderwijs willen leggen moeten veranderen, terwijl een verandering vanuit dezelfde waarden geïnitieerd is. Alleen met de bereidheid naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, kan er draagvlak voor een belangrijke verandering komen. Downloaden lapmiddelen Het verschil tussen het doel en het middel Zo kan een schoolleider na een succesvol experiment besluiten om grootschalig devices (zoals tablets, chromebooks) in te zetten om persoonlijker onderwijs mogelijk te maken. De weerstand van een groep leraren kan dan zijn: ik wil leerlingen begeleiden in hun leerproces, hen inspireren met verhalen, niet Wat? Theory U Hoe? achter een apparaat zetten! Terwijl de intentie van de maatregel is om zelfstandig werken mogelijk te maken, zodat leerlingen in hun eigen tempo kunnen oefenen en leren met geschikte apparatuur en goed adaptief leermateriaal. Deze vervanging van de reguliere reken- of taalles bespaart leraren tijd (zo blijkt uit onderzoek), waardoor er meer tijd en ruimte is voor gerichte instructie aan kleinere groepen of andere activiteiten die nu niet in het rooster pasten. Dit soort overwegingen zijn een discussie met collega’s waard en ontstijgen het welles-nietesdebat over devices in de school. Waarom/waartoe? - - Otto Scharmer behandelt in zijn boek ‘Theory U’ onder meer het belang van goed naar elkaar luisteren. Door inzicht in en begrip voor de eigen drijfveren en die van anderen ontstaat de basis voor samenwerking. Als we bereid en in staat zijn om van elkaar te leren, in de uitwerking van de doelen samen te werken en ze ter discussie te stellen, dan ontstaat nieuw, dieper inzicht in die doelen. Het ‘wat’ wordt duidelijker en kan beter omschreven worden in termen van waartoe of waarom. Wat willen we bereiken met de inzet van middelen? Hierna kan de discussie over de beste manier om de doelen te bereiken in context gevoerd worden. 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen Deel 3 Onderwijs in de toekomst 115/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Virtual reality in het onderwijs
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life
VO-magazine-jaargang-9-nr-2-nov-2014
Brochure Groene Lyceum 'Jouw groene route naar het hbo' 17/18