Views
9 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Nawoord Dit Trendrapport kun je lezen als een pleidooi voor technologie. Al wil ik met mijn enthousiasme niet de indruk wekken dat technologie zonder voorbehoud zou moeten worden toegepast. Misschien komt het wel door mijn gedetailleerde kennis van ict dat ik vooral nieuwsgierig ben naar de mogelijkheden, daarbij gerustgesteld door de – voor mij – evidente beperkingen en de overtuiging dat we technologie naar onze hand kunnen blijven zetten. Mijn ambitie is dat we met dit rapport het onderwijs een stap vooruit helpen. Door overzicht te bieden in de technologie die eraan komt, kansrijke toepassingen te schetsen, te wijzen op bedreigingen die aandacht eisen en tot slot ook instrumenten aan te reiken om een eigen plan te maken. Want de beslissingen over welke technologie wanneer toe te passen blijft aan besturen en scholen zelf, passend binnen gestelde doelen en hun visie op onderwijs. “De beslissingen over welke technologie wanneer toe te passen blijft aan besturen en scholen zelf, passend binnen gestelde doelen en hun visie op onderwijs.” Mijn persoonlijke doel met dit rapport is om ook iets van het ontzag voor technologie weg te nemen. Te laten zien dat het niet meer en niet minder is dan onze eigen creatie, met ruim voldoende mogelijkheden om als mensen een bepalende, verantwoordelijke rol te spelen. Het stellen van betekenisvolle doelen onderscheidt onze beschaving van de slimme machines die we zelf creëren. Mensen onderscheiden zich ook met hun unieke vermogen om samen, met creativiteit en doorzettingsvermogen, de mogelijkheden te bespreken die technologie biedt om (onderwijs)doelen te verwezenlijken. Daarom dank ik alle meedenkers voor de samenwerking en de uitgebreide feedback. Jullie hebben allemaal volstrekt gelijk, gelukkig is er altijd een volgende editie! Michael van Wetering Expert innovatie bij Stichting Kennisnet Tegelijkertijd is die inzet van technologie niet vrijblijvend, juist niet in het onderwijs. Dat moet kinderen voorbereiden op leven en betekenisvol werk in de maatschappij van hun toekomst. Daar moeten zij straks immers een bijdrage aan leveren en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daartoe is flexibel georganiseerd onderwijs nodig, dat leerlingen een individueel leerproces biedt. Technologie levert – mits goed toegepast – een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en onderwijsprestaties van leerlingen. Nawoord 118/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Bijlage 1: Hype Cycle voor het onderwijs, 2016-2017 IT/OT-integratie Privacy by design Zelfrijdende auto’s Peak of inflated expectations Internet of Things Machine learning Open microdentials Smartwatches Cloud office (Office 365 / Google Apps) Verwachting van de gebruikers Technology trigger Quantified Self Smart robots Machine Intelligence 3D-printen in de klas Learning analytics Digitaal toetsen HaLow wifi (802.11ha) Persoonlijke drones Virtual personal education assistants Tin Can / Experience API Arduino / Raspberry Pi Big data Instellingsappstore Adaptief digitaal leermateriaal Augmented reality Private cloud Persoonlijke leeromgeving Trough of disillusionment Slope of enlightment Virtual reality Cloudcomputing BYOD Chromebooks Smartphones in onderwijs Mobile Device Management Wifi Tablets Public cloud voor onderwijs Plateau of productivity Mainstream adoption: < 2 jaar User Managed Access 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar Tijd Bijlagen 119/123

Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Mediatrends 2018
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Schoolgids Breda - Visio
Algemeen deel schoolgids 2012-2013 - Singelland
Het begint pas als het afgelopen is… - Forum Standaardisatie
Werkboek secundair onderwijs
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
PTC+ en Dierverzorging - Groen Kennisnet