Views
9 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Bijlage 2: Keuzehulp devices Typerende kenmerken van devices Devices Devices Functionele kenmerken Cloudplatforms algemeen Apple (iOS) of Google (Android) (vereist) en Microsoft aanvullend Google (vereist), Apple en Microsoft aanvullend Microsoft (vereist), Google en Apple aanvullend Devicekenmerken Toegankelijke, maar beperkte tablet Beheerbare, maar beperkte chromebook Complete, maar complexe laptop Aanbod onderwijstoepassingen Divers app-aanbod en online toepassingen Uitsluitend online toepassingen (mits Chrome geschikt) Zeer uitgebreid (traditioneel) applicatieaanbod en online toepassingen Inzetbaarheid Zeer mobiel en onmiddellijk aan (optioneel slot) Mobiel, enige opstarttijd en login Mobiel, enige opstarttijd en login Cloud elo-platforms iTunesU, Google Classroom, Sharepoint Google Classroom, Sharepoint, iTunesU Sharepoint, Google Classroom, iTunesU Gebruik in de klas Geen scherm tussen leerling en docent ‘Laptop-achtige’ drempel ‘Laptop-achtige’ drempel Samenwerkingsmogelijkheden Cloudplatforms, apps Cloudplatforms Cloudplatforms, applicaties en apps Toetsenbord Virtueel of aanvullend Vast aanwezig Vast aanwezig Uitwisselen van bestanden Cloudplatforms, bluetooth, wifi Cloudplatforms, USB-stick Cloudplatforms, USB-stick Applicatie ‘creatie’- mogelijkheden (naast consumptie/interactie) Touchbediening is soms beperkend, wordt completer Webinterface is nog beperkend, wordt completer Volledige laptopfuncties, beperkte touchbediening Beheerkenmerken App(licatie) installatie Eenvoudig zelf Niet nodig Vereist kennis Presentatiemogelijkheden Airplay, Chromecast en beamer/monitor Chromecast en beamer/monitor Beamer/monitor 1e lijns ondersteuning Eenvoudig Eenvoudig Vereist kennis Offline inzet Prima, afhankelijk van de apps Beperkt mogelijk Prima, afhankelijk van applicaties/apps Beheerplatform Eenvoudig Mobile Device Management Eenvoudig Chrome Device Management Complexe, zeer complete beheer platforms Wifigebruik Eenvoudig Eenvoudig Vereist kennis Typische batterijduur Gehele dag Dagdeel Dagdeel Kwetsbaarheid Beperkt met hoes Zeer beperkt Beperkt met hoes Back-up/herstel Eenvoudig Nooit nodig Vereist kennis Toelichting: De devicestabel bevat geen desktops, reguliere Windowslaptops of MacBooks in de vergelijking. De functionele verschillen zijn beperkt of evident, keuzes zullen hier vooral afhangen van de zwaarwegender keuze voor een cloudplatform en de aansluiting op het gekozen type tablet. Bijlagen 120/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Bijlage 2: Keuzehulp devices (vervolg) Typerende gebruiksscenario’s per soort device Typerende verschillen tussen Android- en iOS-tablets Devices Scenario kenmerken Tablet (iOS/Android) Google Chromebook Windows (hybride) tablet/laptop Kenmerken Tablet iOS (Apple) Android (Google) Gebruik De ‘computer’ die iedereen kan gebruiken door eenvoud en touchbediening. Biedt laagdrempelige inzet in en buiten de les of school, sluit aan bij een creatief onderwijsproces. Door hoge mobiliteit en ingebouwde camera ook zeer geschikt voor verslaglegging door leerlingen. De ideale, vrijwel storingsvrije ‘schoolcomputer’. Kan eenvoudig door diverse gebruikers in verschillende klassen door elkaar gebruikt worden. Alle toepassingen en gegevens staan online en maken van de Chromebook een flexibel inzetbaar mobiel werkstation. De complete Windowscomputer. Ondanks touchbediening vooral een flexibele laptop gezien het (nog) beperkte app-aanbod. Werkt op een volledige versie van Windows met het ruimste (traditionele) applicatie-aanbod en de bijbehorende complexiteit. Vraagt om ‘zwaar’ beheer. Diversiteit OS- (systeem-)updates Appstore aanbod en beleid App-ontwikkeling Apple voert enkele types in drie formaten, beperkt tot midden en hogere segment in prijs/ kwaliteit. Typisch wordt het beperkte aantal modellen tot 4 jaar na aanschaf eenvoudig voorzien van nieuwe iOS-updates en werken apps op vrijwel alle (ook oudere) modellen. Enorm app-aanbod, gratis en (eenvoudig) betaald, strenge curatie op kwaliteit en kaders, daardoor stabiel, veilig en eenduidig. Ondanks de curatie kiezen ontwikkelaars vaak (eerst) voor iOS in verband met intensiever (app)gebruik en lage betalingsdrempel. Grote diversiteit in aanbieders, formaten en prijs/kwaliteitverhoudingen. Het grote aantal zeer verschillende modellen beperkt nieuwe Android-updates tot recente topmodellen, apps werken beperkt op (oudere) modellen. Enorm app-aanbod, grotendeels gratis, nauwelijks selectie op kwaliteit of kaders, daardoor divers en met risico’s. Ontwikkelaars hebben veel experimenteerruimte en vrijheid binnen Android, wat leidt tot een innovatief en gedurfd app-aanbod. Didactische impact Persoonlijke invloed Kracht en Zwakte Opent nieuwe perspectieven, maar de selectie van geschikte apps ter ondersteuning van werkvormen en de beschikbare afleiding op een tablet vragen veel aandacht. Bij uitstek een persoonlijk device. Gebruiker kan zelf apps toevoegen en verwijderen en instellingen naar eigen hand zetten. De eenvoud van de tablet en de daarop beschikbare apps zijn kracht en beperking in één. Alles is geoptimaliseerd rond de touch-interface; bij veel toetsenbordwerk past een ander device beter. Is onderhoudsarm doordat alle applicaties, materialen en gegevens online opgeslagen staan. Vraagt zelden aandacht tijdens het onderwijs. Geen persoonlijk device vanwege de beperkte eigen invullingsruimte, eigen tablet of laptop ernaast blijft nodig. Alles wat in de Chromebrowser werkt, is direct inzetbaar op een Chromebook. Internetverbinding is cruciaal: een webinterface beperkt de gebruikservaring ten opzichte van ‘rijke’ interfaces op tablets en laptops. Minder geschikt voor creatief didactisch gebruik. Sluit goed aan op traditioneel computergebruik en is daarmee wellicht laagdrempeliger. Ondersteuning tijdens les is nodig. In aanleg een persoonlijk device, in de praktijk beperkt in mogelijkheden om het complexe beheer in de hand te kunnen houden. Veel continuïteit: alle Windowsgebaseerde traditionele applicaties werken. Migratie naar device-onafhankelijke webplatforms gaat echter snel, dus goede timing van een keuze op basis van continuïteit is belangrijk. Bijlagen 121/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
VO-magazine-jaargang-9-nr-2-nov-2014
Brochure Groene Lyceum 'Jouw groene route naar het hbo' 17/18