Views
2 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Met persoonlijke apparatuur die goed aansluit op de leer-/werksituatie, voorzien van een betrouwbare internetverbinding, kan elke leerling en leraar die nieuwe toepassing thuis of op school uitproberen. Hype Cycle voor het ict-fundament De belangrijkste technologieën die in dit hoofdstuk aan bod komen, staan in bijgaande Hype Cycle, ontwikkeld door marktonderzoeksbureau Gartner Research. De Hype Cycle brengt in kaart hoe een nieuwe technologie de hele cyclus doorloopt van belofte tot geaccepteerd product. Het is een momentopname van de relatieve volwassenheid van technologie en het potentieel ervan in de toekomst. De positie van een trend – het risicoprofiel – wordt bepaald met een analyse van de volwassenheid, marktadoptie en de beschikbare kennis en onderzoek voor die technologie. Veel van de technologie in het ict-fundament is volwassen of bereikt dat stadium binnen afzienbare termijn. Innovatie van zo’n technologie, bijvoorbeeld een nieuwe, snellere wifistandaard, kan zorgen voor Verwachting van de gebruikers Peak of inflated expectations een ‘sprong terug’ op de Hype Cycle, tot ook die nieuwe standaard weer gemeengoed is. Dit fenomeen valt met name op voor cloudcomputing, waar Cloud office zich nog moet ontwikkelen. Betekent dit dat Office 365 of Google Apps nog experimentele platforms zijn? Dat niet. E-mail, bestandsdeling en office-applicaties zijn volwaardige onderdelen van deze cloudplatforms, maar er worden ook steeds nieuwe functies toegevoegd en de hype rond deze platforms neemt nog toe. Welke criteria kunnen helpen bij de keuze uit deze cloudplatforms, wordt later in dit hoofdstuk uitgediept. Sommige termen in dit hoofdstuk ontbreken, voor laptops, bekabelde netwerken, internetverbindingen en appstores geldt bijvoorbeeld dat ze ‘volwassen’ zijn en daarom niet meer in de scope van de Hype Cycle vallen. Andere onderwerpen zijn weggelaten om overzicht te behouden, de relevantste ontwikkelingen voor het onderwijs zijn vanzelfsprekend opgenomen. Cloud office (Office 365 / Google Apps) Instellingsappstore Private cloud Cloud computing Slope of enlightment BYOD Chromebooks Smartphones in onderwijs Mobile Device Management Wifi Tablets Public cloud voor onderwijs Plateau of productivity Technology trigger Trough of disillusionment Mainstream adoption: < 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar Tijd Introductie Deel 1 Ict-fundament 12/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 1.1 Cloudcomputing Vijftien jaar geleden werd de term cloudcomputing breed geïntroduceerd. Sindsdien heeft het gebruik van toepassingen en de opslag van bijbehorende gegevens of producten op het internet een grote vlucht genomen. Door het verplaatsten van de technische voorzieningen voor ict-toepassingen van huiskamers, kantoren en scholen naar speciaal daarvoor ingerichte online beschikbare faciliteiten, is een grote omslag in de omgang met ict tot stand gebracht. Hardwareconfiguratie, uitbreidingen, reparaties, software-installaties, -updates en back-ups, ze behoren grotendeels tot het verleden. Cloudcomputing maakt flexibel gebruik van ict mogelijk met betaling naar rato van gebruik, zonder investeringen vooraf. Door de zorg voor techniek en het tijdsbeslag van de organisatie van ict (deels) weg te nemen gaat er meer aandacht naar de daadwerkelijke inzet van ict in het belangrijkste proces van de organisatie, in ons geval het leerproces. De toepassing van cloudprincipes in aangeboden diensten kan sterk variëren. Dat uit zich in de mate van uitbesteding van technische taken en verantwoordelijkheden. Wat laat je over aan de leverancier en wat vind je belangrijk om zelf te doen en onder controle te hebben? De kretologie onder techneuten is ‘Anything-as-a-Service’ (XaaS): het aanbieden van technische voorzieningen als dienstverlening. Dropbox bijvoorbeeld biedt dataopslag als abonnement. Meer ruimte nodig? Gewoon bijbestellen en direct verder werken. Een veel gehanteerde indeling in die mate van uitbesteding is Saas, PaaS en IaaS. Software as a Service (SaaS) Direct bruikbare online aangeboden software die via elke internetbrowser toegankelijk is. Denk aan internetbankieren en e-mail bij je provider. In vervoerstermen is dit een taxi: alles is verzorgd, we hoeven alleen aan te geven waar de reis heen voert. Platform as a Service (PaaS) Direct inzetbare, op internet aangesloten, beveiligde en beheerde servers met besturingssystemen waarop zelf applicaties worden ontwikkeld en beheerd. Dit biedt maatwerk in de software, de rest is geregeld. Vergelijkbaar met een huurauto: geen zorg over verzekering, afschrijving en onderhoud, wel zelf brandstof tanken en rijden. Infrastructure as a Service (IaaS) Bouwblokken zoals computercapaciteit (virtuele servers), opslagruimte (virtuele schijven) en internetverbindingen waarmee naar eigen inzicht icttoepassingen kunnen worden samengesteld. De hardware is verzorgd, maar hoeveel we daarvan nodig hebben en hoe die samengesteld moet worden is onze eigen verantwoordelijkheid. Dit is ons eigen vervoermiddel dat we zelf moeten inkopen, verzekeren, onderhouden, afschrijven en besturen. Eigen servers in de school of privédatacenters voor scholen zullen in hoog tempo worden vervangen door XaaS-bouwblokken die het onderwijs technisch ontzorgen. Van zelf inrichten en regelen verschuift de aandacht naar contractbeheer. Een hoognodige lastenverlichting die om weloverwogen keuzes vraagt. Soms ook om harde keuzes, als er sprake is van personele consequenties. SaaS-oplossingen zoals ParnasSys of Magister ontzorgen technisch volledig en vallen onder Nederlandse (privacy)wetgeving. Wanneer (internationale) SaaS-toepassingen niet voldoen aan wetgeving of functionele eisen, kunnen combinaties van PaaS- en IaaS-bouwblokken specifieke oplossingen leveren. Denk aan de opslag van gegevens (een IaaS-bouwblok) om op Europees grondgebied aan wetgeving te kunnen voldoen. In de mogelijke combinaties van de XaaS-bouwblokken zien we voor organisaties een drietal veelvoorkomende cloudscenario’s. We staan stil bij hun onderlinge verschillen en de betekenis daarvan voor het onderwijs. 1.1 Cloudcomputing Deel 1 Ict-fundament 13/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek