Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Tabel: de verschillende soorten in het cloudaanbod en hun kenmerken Private cloud Community cloud Public cloud Soort Omschrijving Doelgroep Regie Voorbeelden Toepassing In Onderwijs Public cloud Voor iedereen toegankelijk breed cloudaanbod Iedere internetgebruiker Geen, aanbieder bepaalt functionaliteit, roadmap en voorwaarden Productiviteitssuites zoals Google Apps, Office 365 en iCloud, maar ook online bankieren en ‘Mijn Belastingdienst’ Volop met elo’s, bedrijfskritische administratiesystemen zoals ParnasSys, Magister, AFAS of Exact Private cloud Privécloudaanbod voor eigen organisatie Eigen organisatie Volledig, functionaliteit, roadmap en voorwaarden conform eigen specificaties Vooral grotere organisaties in het bedrijfsleven met behoefte aan absolute regie en control Diverse besturen overwegen dit in plaats van datacenters of ter vervanging Community cloud Privécloudaanbod voor een groep organisaties Groep organisaties met dezelfde behoefte Gedeeld binnen de groep Publieke sectoren naast onderwijs, uit concurrentieoverwegingen is dit model in het bedrijfsleven niet populair Kennisnetcloud voor het Nederlandse onderwijs met onder andere Vensters voor Verantwoording, Wikiwijs, Acadin en Teleblik Toelichting: • Met ‘regie’ wordt bedoeld: in welke mate is invloed mogelijk op de geboden functionaliteit, de ontwikkeling daarvan in de toekomst (roadmap) en de gebruiksvoorwaarden van de dienst? • ‘Toepassing in onderwijs’ duidt op voorbeelden van het beschikbare aanbod voor scholen, waarbij deze zich lang niet altijd bewust zijn van de cloudfactor. 1.1 Cloudcomputing Deel 1 Ict-fundament 14/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 In de praktijk zal er de komende jaren sprake zijn van een mengvorm van diverse cloudmodellen: de Hybrid Cloud. We gebruiken public cloud-aanbod waar dat goed (genoeg) past en vullen dat waar nodig aan met zelf ingerichte voorzieningen in een community of private cloud. Public cloud of private cloud Het publieke cloudaanbod biedt tegen lage kosten veel functionaliteit die gericht is op en geschikt is voor een brede doelgroep. Denk daarbij aan Google Apps for Education, Office 365 Education of Dropbox. Als het publieke cloudaanbod cruciale functionaliteit mist of de gebruiksvoorwaarden op zwaarwegende bezwaren stuiten, kan een organisatie voor een private cloud kiezen. Een private cloud wordt ingericht volgens cloudprincipes (onder andere altijd en overal bereikbaar), maar volgt eigen specificaties op het gebied van dataopslag (met name locatie), eigendom van gegevens, privacy van gebruikers en beschikbare functionaliteit. Dit is vergelijkbaar met vroegere datacenters van organisaties, maar de private cloud wordt samengesteld uit bestaande bouwblokken van leveranciers (eerdergenoemde IaaS). Door het verschil in schaalgrootte en de benodigde investering van eigen expertise, tijd en aandacht is de private cloud veel minder kosteneffectief dan de publieke cloud. Community cloud Een goed compromis is de community cloud, een private cloud ingericht door een groep organisaties – zoals het Nederlandse onderwijs of een bestuur – met gemeenschappelijke eisen. Deelnemers in de community cloud hebben meer regie dan in de public cloud, bovendien is de public cloud kosteneffectiever. De Kennisnetcloud bevat bijvoorbeeld Vensters voor Verantwoording en de Overstapservice Onderwijs en valt onder Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. In onderling overleg bepaalt het onderwijs de gebruiksvoorwaarden, functionaliteit en ontwikkeling van de Kennisnetcloud. Personal cloud Individuele gebruikers van ict slaan veel informatie op in de cloud. E-mail, agenda, roosters en gedeelde documenten en presentaties staan al langer online. Nog te lezen lijstjes, bladwijzers van websites en digitale boeken zijn recentere toevoegingen. Apps op de smartphone, stappentellers en andere ‘wearables’ voegen daar steeds persoonlijkere data aan toe. Deze persoonlijke dataverzameling staat verspreid opgeslagen in de publieke cloud, toegankelijk op elk tijdstip vanaf elke plaats en met elk apparaat. In de dagelijkse schoolpraktijk zullen leerlingen en leraren diverse cloudsoorten gecombineerd gebruiken. De toekomstvaste ict-infrastructuur van een school houdt rekening met die praktijk. Google of Microsoft? Een belangrijke beslissing bij de inrichting van de moderne ict-infrastructuur is de keuze voor een publiek cloudplatform voor samenwerking. Voor het onderwijs gaat dit vaak om Google of Microsoft. Beide platforms zijn solide keuzes waarbij privacy-issues – zoals ontwikkelingen in Europese regelgeving – snel en serieus opgepakt worden. Google Apps is letterlijk ‘born in the cloud’, van de grond af ontworpen voor online gebruik en samenwerking, met een gebruiksvriendelijke inrichting en een eenvoudig management. Aandachtspunt bij Google is de compatibiliteit van documentformaten, vooral bij voortdurende uitwisseling met andere platforms. Het Microsoft Office 365-platform omvat een completere set – achteraf naar de cloud gebrachte – functionaliteit die mede daardoor om een complexere implementatie vraagt met meer aandacht voor beheer. De aansluiting met de bestaande lokale office-omgeving is echter beter. De cloudkeuze hangt ook samen met de keuze voor devices, daarover verderop in dit hoofdstuk meer. Het moment van overstap naar de cloud hangt af van de afschrijving van eigen ict-voorzieningen. Een tijdige start met de cloud maakt gefaseerde migratie mogelijk omdat de cloudinfrastructuur parallel met de bestaande ict-infrastructuur kan worden opgebouwd. 1.1 Cloudcomputing Deel 1 Ict-fundament 15/123

Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Mediatrends 2018
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Werkboek secundair onderwijs
PTC+ en Dierverzorging - Groen Kennisnet
2011 zomer - inDruk mbo - Kennisnet
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
Cloud computing in het MBO - Kennisnet
Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo - Kennisnet
SHARP LCD TV CATALOGUS 2007 - Hardware
Digitale fotolijst - Parrot
Rapport_In_Gesprek_Stichting_De_Ombudsman