Views
7 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 4. Zoek samenwerking met collegabesturen in de community cloud. Specifieke eisen of randvoorwaarden kunnen inrichting van eigen voorzieningen noodzakelijk maken. Als er sprake is van substantiële systemen en investeringen is het interessant om samenwerking te zoeken met collega-besturen of een hele onderwijssector in een communitycloudoplossing. Bij gedeelde doelen, eisen en uitgangspunten van gelijkgestemde organisaties kan dat schaal- en kostenvoordelen bieden. bestaande schoolsystemen. Stel eisen aan het vastleggen, overdragen en archiveren van resultaten. 5. Bied hanteerbare kaders. Medewerkers of leerlingen hebben geen budget of ondersteuning meer nodig om nieuwe clouddiensten te gebruiken. Ze kunnen daar op elk moment zelfstandig toe besluiten. Deze realiteit vraagt om hanteerbare kaders. De instelling heeft de plicht erop toe te zien dat zorgvuldig wordt omgegaan met leerlinggegevens en -resultaten, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). •• Maak contractuele afspraken met leveranciers van clouddiensten die alle leerlingen en medewerkers (willen) gebruiken. Met cloud- aanbieders van bijvoorbeeld Google Apps en Microsofts Office 365 maakt Kennisnet in samenwerking met SURF afspraken voor het gehele onderwijs. •• Stel randvoorwaarden op voor het gebruik van zelfgekozen applicaties, zoals een beperking in het te besteden budget. Verbied werken met gegevens van collega’s of leerlingen, dit is wettelijk niet toegestaan. Dergelijke duidelijke kaders beperken de aansprakelijkheid van de organisatie en bieden medewerkers ruimte voor eigen initiatief. •• Stel eisen aan (onderwijs)gegevens die in cloudtoepassingen opgenomen – of juist teruggeleverd – moeten kunnen worden. Waar mogelijk met rechtstreekse koppelingen, maar minimaal met import/export. Maak afspraken over administratieve terugkoppeling van leerresultaten in een formaat dat kan worden verwerkt in 1.1 Cloudcomputing Deel 1 Ict-fundament 18/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 ABC 1.2 Persoonlijke devices Applicaties ondersteunen de organisatie van het onderwijs, de administratie en meer en meer ook het leerproces met digitaal leermateriaal en leeromgevingen. Cloudcomputing zorgt ervoor dat toepassingen en gegevens altijd en overal benaderd kunnen worden. De computerindustrie speelt daarop in met verschillende devices die in verschillende situaties de beste gebruikservaring bieden, zoals de smartphone, tablet of laptop. Ons perspectief bij de inzet van die devices is dat leerlingen en leraren persoonlijk over een device van hun keuze kunnen beschikken, dat exclusief tot hun beschikking staan. Hoe snel die situatie zich aandient, is nog niet bekend, maar er zullen verschillen per sector, bestuur en school zijn. Een mobiel device? Mobiliteit, flexibiliteit en beheerbaarheid zijn sleutelbegrippen in discussies over de keuze voor het ‘beste’ device. Welk device het best past, hangt af van de situatie waarin leerling of leraar zullen werken. Leerlingen kunnen in groepjes op afgesproken tijdstippen incidenteel werken met applicaties op vaste computers voor gedeeld gebruik. Zelfstandig opdrachten maken op wisselende tijdstippen sluit meer aan bij mobiele apparatuur, een tablet of laptop. Idem voor de leraar die met een vaste computer prima achter het eigen bureau in het eigen lokaal kan werken. Wisselende werklocaties in school of daarbuiten vragen om mobielere oplossingen, al of niet in aanvulling op een vaste werkplek. Onderweg gebruiken we vooral een smartphone of tablet voor korte berichten, e-mail en agenda. 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 19/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
PrOmotie Digitaal & PrOdigiwijs werken - MN Training
kansenongelijkheid’
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Mediatrends 2018
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Sociale ... - Kennisnet
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet