Views
1 week ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Tablet of laptop? De keuze tussen een vaste en mobiele werkplek is meestal goed te maken. De keuze voor tablet of laptop is een stuk ingewikkelder, temeer daar diverse producten zich tussen begeven. Denk aan tablets met afneembare toetsenborden die als laptops gebruikt kunnen worden en chromebooks die op laptops lijken maar (vrijwel) alleen in de cloud kunnen werken. Het zijn heel verschillende devices met elk hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Een goede vergelijking is gebaseerd op een objectieve score op de meest relevante aspecten van gebruik die voortkomen uit de onderwijsbenadering. In bijlage 2 zijn enkele vergelijkingstabellen opgenomen die helpen om verschillende typen devices te vergelijken op een set gebruiksaspecten die de school in meer of mindere mate zal herkennen in haar onderwijspraktijk. Leidend bij elke selectie zijn deze twee criteria: 1. het device is bruikbaar: de vereiste functionaliteit moet geboden worden – niet de maximaal haalbare – want 2. het device is beheerbaar: de apparatuur moet altijd inzetbaar zijn, zonder het onderwijsproces te verstoren. Praktijkverhalen van scholen en kennisuitwisseling tussen leraren over clouddiensten en producten van de grote leveranciers zijn te vinden in de Google Educator Group (GEG) Nederland en bij de portals Microsoft in het Onderwijs en de Apple in het Onderwijs. 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 20/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Garantietermijnen Beheersoftware (Draadloze) netwerkinfrastructuur Pakketaanbieders van onderwijsondersteunende systemen en leeromgevingen oriënteren zich of zetten stappen richting ondersteuning van maatwerk. Een duidelijk standpunt van de school op deze aspecten maakt het mogelijk een goed afgewogen beslissing te maken met behulp van de onderscheiden eigenschappen in voorgaande tabellen. Onderhoud Licentiekosten Levensduur Mobile Device Management Is het (alleen) mijn keuze? Devices worden elk jaar goedkoper en krachtiger. De smartphone die elke Nederlandse leerling en leraar op zak heeft, is krachtiger dan de kamervullende supercomputers van 25 jaar geleden. Vanzelfsprekend met toegang tot internet en alle cloudplatforms, al dan niet via de schoolwifi. Bring Your Own Device (BYOD) komt voort uit de combinatie van deze brede beschikbaarheid van krachtige privédevices die laagdrempelig toegang bieden tot toepassingen en informatiebronnen. Wat beoogt school toe te voegen met devices die ze haar leerlingen en leraren ter beschikking stelt? Hoe maak ik nu een keuze? Met alle vergelijkingen tussen devices, op de onderscheiden kenmerken in bijlage 2, hebben we nog steeds een interessant dilemma: wat is het geschiktste device in mijn onderwijssituatie, op mijn school? Is dat de functioneel toegankelijke tablet, de beheerarme chromebook of de krachtige maar complexe laptop? Er is geen absoluut beste keuze, maar er is wel een device dat het best past bij eerdere ict-beslissingen en het meerjarig perspectief van de school. Voor welk cloudplatform heeft de school gekozen? Wat zegt het meerjarenplan over onderwijsontwikkeling en leermiddelenbeleid, met name het geplande pad naar digitale leermaterialen en -omgevingen? Uitgevers maken steeds meer snelheid met de realisatie van flexibele (op elk device) te gebruiken leermaterialen. Computers voor gemeenschappelijk gebruik, in computerlokalen of het klaslokaal, zijn identiek ingericht om het beheer betaalbaar te houden. Het is leerlingen en leraren verboden om zelf applicaties te installeren of eigen werk op te slaan. Dit staat in schril contrast tot de eigen devices waarop leerlingen en leraren kunnen installeren wat ze nuttig vinden, direct wanneer het nodig is en nauw aansluitend op hun persoonlijke voorkeuren en wensen. Hun gegevens zijn opgeslagen op diverse cloudplatforms en altijd en overal toegankelijk. Spottend wordt BYOD ook wel ‘Bring Your Own Disaster’ genoemd. De grote diversiteit in apparatuur en daarop gebruikte toepassingen kan ondersteuning inderdaad lastig maken. De wens om dit net als de standaard ingerichte werkplekken te beheersen, haalt de drempelverlagende werking van BYOD onderuit. Leraren en leerlingen hebben de ruimte nodig om hun eigen leer- en werkruimte in te richten op hun eigen devices met een scala aan apps en 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 21/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Schoolgids Haren - Visio
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie