Views
5 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 clouddiensten. Dit bespaart niet alleen kosten, maar bevordert ook creativiteit en initiatief binnen de school. Maar ruimte geven wil niet zeggen dat school geen kaders meer hanteert. Afspraken over minimale eisen aan devices en voorkeursplatforms maken samenwerking en communicatie effectiever binnen een gezamenlijk gebruikt platform (het zogenaamde netwerkeffect). De uitdaging is om de juiste balans te vinden, ‘meer doen met minder’ ligt hier binnen handbereik als we terughoudend zijn in wat we opleggen en liberaal in wat we toestaan. Klasmanagement met Mobile Device Management Zoals eerder vastgesteld vragen mobiele devices om flexibeler beheer. Apple en Google hebben daarvoor Mobile Device Management-platforms ontwikkeld, die zich vooral richten op de leraar en de school en minder op technische beheerders. Microsoft geeft een aanzet met Office 365 en met Intune, maar komt nog niet tot vergelijkbare functionaliteit en (eenvoudige) ondersteuning van Windowsdevices als de concurrenten. Denk daarbij aan het gemakkelijk verspreiden van elke gewenste app, applicatie (inclusief licentie) of website ongeacht de aanbieder. Of aan het tijdelijk opleggen van beperkingen, zoals uitsluitend werken in een bepaalde app, applicatie of website (‘locking’). Zo kunnen eenvoudig en snel specifieke werkvormen of tijdelijke toetssituaties worden ingericht. De leraar kan dit zelf doen voor groepjes leerlingen, waarmee ‘beheer’ een heel andere invulling krijgt, meer in dienst van (de organisatie van) het onderwijs (klasmanagement). Deze eenvoudig inzetbare, betaalbare MDM-oplossingen zullen voor een verschuiving zorgen in de taak en het bijpassende beheeraanbod van ict-leveranciers, zoals ook cloudcomputing dat al doet. Minder gericht op controle en meer op het faciliteren van regie door leraren en scholen zelf. 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 22/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Het totale (kosten)plaatje De kosten zijn vanzelfsprekend ook een belangrijk onderdeel van de keuze voor een device, zowel de aanschafprijs als de totale gebruikskosten. Een goedkoop device dat lastig te beheren is, veel onderhoud vraagt en vaker kapotgaat, kost de school uiteindelijk meer geld, ook uitgedrukt in tijd en onderwijseffectiviteit. De verwachte levensduur van apparatuur, garantietermijnen en de kosten van beheer zijn allemaal belangrijke factoren in het totale (kosten) plaatje. Ook licentiekosten voor onderwijsapplicaties, leermiddelen en beschikbare cloudplatforms wegen mee bij de devicekeuze. Andere omgevingsfactoren zijn aanvullende computervoorzieningen naast de (persoonlijke) devices. Vaak is er nog behoefte aan een beperkt aantal vaste werkstations met grotere schermen voor specifieke toepassingen. Of er zijn investeringen in (draadloze) netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit nodig om devices effectief te kunnen inzetten. Later in dit hoofdstuk meer over het netwerk. 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 23/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Mediatrends 2018
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Werkboek secundair onderwijs
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
2011 zomer - inDruk mbo - Kennisnet
PTC+ en Dierverzorging - Groen Kennisnet
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
Cloud computing in het MBO - Kennisnet
Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs