Views
9 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 4. Professionele wifi en goede internetverbinding zijn noodzaak. Een cruciaal vraagstuk bij de snel groeiende inzet van persoonlijke mobiele devices in het onderwijs is de beschikbaarheid van snelle en betrouwbare toegang tot internet. Privé gebruiken leerlingen mobiele datanetwerken die qua snelheid en tarief steeds beter inzetbaar zijn. Binnen een school is een professioneel aangelegd draadloos netwerk een harde eis bij de brede inzet van persoonlijke devices. In de volgende paragraaf wordt hier in detail op ingegaan. 5. Borg organisatie en ondersteuning van gezamenlijke (leer)activiteiten met kaders. Waar cloudcomputing de keuze voor toepassingen grotendeels bij de individuele gebruiker legt, doen persoonlijke devices dat ook door zogenoemde appstores. Deze enorme verzamelingen van – vaak gratis – apps bieden volop keuze uit eenvoudig installeerbare toepassingen met allerlei functionaliteiten. Hoe gaan we daarmee om? Te grote diversiteit is een hindernis bij het organiseren en ondersteunen van samenwerkend leren. Open Standaarden zoals HTML5 borgen brede toegang tot webtoepassingen vanaf elk merk en type device. Ook bieden platforms als Evernote, Office 365, Dropbox, Google Apps en Twitter cliëntapplicaties voor elk veelgebruikt devicetype. Afspraken over standaarden en platforms borgen gemeenschappelijkheid binnen de diversiteit van al dan niet zelf meegebrachte persoonlijke devices. 1.2 Persoonlijke devices Deel 1 Ict-fundament 26/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Cloudcomputing vereist een solide netwerk en internetverbinding Onze toepassingen, gegevens en materialen staan in de cloud en we hebben een device tot onze beschikking dat past bij onze leer-/werksituatie, wat kan een leerling of leraar nog meer wensen? Wifi! Een draadloze verbinding met het internet om daadwerkelijk in de cloud te kunnen werken. De netwerkinfrastructuur die zo’n verbinding mogelijk maakt bestaat uit een drietal componenten die op elkaar afgestemd moeten zijn: 1. Een lokaal bekabeld netwerk binnen de schoolgebouwen dat professioneel en daarmee storingsvrij is aangelegd en dat voldoende aansluitpunten biedt op alle leer-/werklocaties binnen de school. 2. Een professioneel geïnstalleerd draadloos netwerk dat een betrouwbaar signaal biedt, ongeacht waar men zich in het gebouw bevindt, en dat is berekend op het aantal gebruikers en devices dat binnen de school wordt gebruikt. 3. Een internetverbinding die met voldoende capaciteit de interne netwerkinfrastructuur (bestaande uit de combinatie van 1 en 2) van betrouwbare toegang tot het internet voorziet. max. 90m De UTP-bekabeling = max. 90 meter De patchkast bevindt zich centraal in het gebouw Een site survey helpt bij het bepalen van het aantal wifitoegangspunten 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 27/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet