Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Lokaal bekabeld netwerk Het bekabelde netwerk binnen het schoolgebouw, ook wel LAN (Local Area Network) genoemd, bestaat uit twee bestanddelen: bekabeling en netwerkcomponenten. Lokaal bekabeld Draadloos Regie & diversiteit •• Bekabeling loopt van de werkstations of gezamenlijk gebruikte netwerk netwerk apparatuur (bijvoorbeeld printers) naar een centrale locatie in een zogenaamde ‘patchkast’. De gangbare UTP-kabel tussen aansluitpunt en patchkast mag maximaal 90 meter zijn. In grotere gebouwen Lokaal bekabeld kunnen daarom meerdere patchruimtes nodig zijn. netwerk •• Om van een grote bundel kabels een netwerk te maken zijn netwerkcomponenten nodig. Dit zijn stekkerdozen die ook in de patchkast worden geplaatst en waarin de kabels naar de aansluitpunten bij Schoolnetwerk Internet Firewall is springplank elkaar worden gebracht. Deze netwerkswitches kunnen verschillende snelheden naar de aansluitpunten ondersteunen, momenteel typisch 100 Mbit/s of 1 Gbit/s. Schoolnetwerk Bekabeling kan 15 tot 20 jaar meegaan. Gezien de relatief kostbare installatie is springplank van kabelgoten en aansluitpunten is het daarom verstandig te kiezen voor een toekomstbestendige kabel die hogere snelheden ondersteunt, óók als die mogelijkheid niet vanaf het begin wordt gebruikt. De leverancier dient het Netwerk thuis netwerk en elders gecertificeerd op te leveren, zodat ook de hogere snelheden – op termijn – gegarandeerd inzetbaar zijn. Bij netwerkcomponenten ligt dit anders, centraal geïnstalleerd in de patchkast zijn ze eenvoudig te vervangen. Het netwerk kan daarom op kortere Netwerk thuis termijn voldoende snelheid bieden en na 5 jaar of langer doorgroeien en eldersnaar hogere snelheden met nieuwe netwerkapparatuur ter ondersteuning van nieuwe, snellere persoonlijke devices. Investeren in kwaliteit blijft verstandig, professionele netwerkapparatuur is (beter) op afstand beheer- en configureerbaar. Dit betekent dat de beheerder storingen van apparatuur op het netwerk ziet en direct kan verhelpen en dat hij op afstand aansluitpunten ‘aan’ of ‘uit’ kan zetten. Draadloos netwerk Er is veel gemopper over wifi binnen scholen. Het werkt slecht of het is duur, en voor een enkele pechvogel allebei. Het goede nieuws is dat een betrouwbaar draadloos netwerk absoluut haalbaar is, eenvoudig zelfs. Het wellicht slechtere nieuws is dat Draadloos Regie & diversiteit netwerk dit een investering (in kwaliteit) vergt. Thuis werkt het kastje van de provider of een extra toegangspunt nog aardig, maar binnen een groter gebouw met meer gebruikers is een professionele aanpak een voorwaarde voor goed functionerende wifi. Dat begint met een zogenoemde ‘site survey’, een meting die aangeeft waar ‘access points’ (de toegangspunten tot het draadloze netwerk) geplaatst moeten worden om overal in het gebouw voldoende signaalsterkte te hebben. Internet Firewall Het aantal benodigde toegangspunten is afhankelijk van de grootte van een gebouw, maar ook van bouwmaterialen en meubilair. Betonijzer en metalen archiefkasten zijn effectieve wifi-blokkades. Een volgende factor is een realistische inschatting van het aantal devices dat tegelijkertijd van de draadloze netwerkvoorziening gebruik zal maken tijdens piekuren. In de praktijk zien we scholen snel opschalen van specifieke tabletklassen naar meerdere klassen en het gehele gebouw. Ondersteuning van BYOD volgt meestal vrij snel daarna. Dat is dus iets om rekening mee te houden bij het ontwerp van het netwerk. Een afhankelijkheid tussen de installaties van het bekabelde en het draadloze netwerk betreft de netwerkaansluitingen voor de draadloze toegangspunten. Deze kunnen in principe ook draadloos met het vaste netwerk verbinden, maar een bekabelde aansluiting geeft altijd meer capaciteit en hogere 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 28/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 betrouwbaarheid. Wel kunnen de toegangspunten, met daarvoor geschikte netwerkcomponenten via de netwerkkabel ook van stroom worden voorzien, dit kan schelen in de installatiekosten. Lokaal bekabeld netwerk Regie en diversiteit Een modern draadloos netwerk biedt een centrale regieunit die met de beschikbare toegangspunten en het actuele gebruik van het netwerk de beste signaalsterktes op de juiste locaties aanbiedt. De afstemming in gebruikte kanalen en signaalsterktes tussen toegangspunten onderling verbetert de gebruikservaring en voorkomt storingen. Dit is een typische eigenschap van een professioneel netwerk waar de investering zich terugbetaalt. Deze apparatuur kan ook verschillende Schoolnetwerk is springplank (virtuele) draadloze netwerken naast elkaar aanbieden waarop verschil in kwaliteit en toegang kan worden aangebracht. Zo kan inzet in de lespraktijk, administratie Lokaal bekabeld en toegang voor leerlingen Draadloos naast elkaar Regie worden & diversiteit ingericht met netwerk netwerk dezelfde netwerkapparatuur. Regie & diversiteit Firewall Schoolnetwerk is springplank (naar het internet) Netwerk thuis Tegenwoordig is de netwerkinfrastructuur binnen het en elders schoolgebouw niet meer of minder dan de toegang tot internet in het algemeen en tot toepassingen, gegevens en leermiddelen Schoolnetwerk in de cloud in het bijzonder. Internet Alles bevindt zich Firewall ‘buiten’ de school, is springplank met als enige uitzondering wellicht de gedeelde printer. Deze springplankfunctie kan het netwerk goed vervullen als het toegang biedt aan alle soorten devices, onafhankelijk van merk of leverancier. Beveiliging kan beperkt blijven tot het voorkomen van verstoringen en het (voor beperkte tijd) registreren van netwerkgebruik. Zo kunnen onregelmatigheden achteraf onderzocht worden. Als leerlingen in de bibliotheek, thuis en in de McDonald’s onbeperkt gebruik kunnen maken van hun devices, dan verwachten ze dat op school ook. Veilige toegang tot toepassingen, gegevens of leermaterialen dient te worden geregeld met de cloudaanbieders van die bronnen, niet (meer) via het netwerk. Omdat steeds meer functionaliteit, bronnen en gegevens zich online bevinden, is het Draadloos netwerk zelf een absolute Regie & voorwaarde diversiteit om te kunnen leren en werken. netwerk Cloudcomputing vereist een solide netwerk en dito internetverbinding. Internetverbinding Hoewel Nederland zich mag verheugen in een van de beste netwerkinfrastructuren ter wereld, is er nog flinke geografische ongelijkheid. In grote(re) steden is vaak keuze Internet uit diverse aanbieders met Firewall veel bandbreedte, in minder dichtbevolkte gebieden is er minder keuze en zijn de beschikbare snelheden aanzienlijk lager. Maar ook in de ‘beter bedeelde’ regio’s tekent zich een groeiende uitdaging af. Digitale leermiddelen bevatten steeds vaker media-elementen, en steeds meer scholen die gebruikmaken van cloudcomputing kunnen niet meer uit de voeten met de standaard ZZP- of MKB-producten van providers. Dit aanbod is meestal niet ingericht op het bedienen van honderden gelijktijdige gebruikers die naast online agenda’s, documenten, presentaties en communicatiemiddelen ook regelmatig videovergaderen in groepen en mediarijk leermateriaal raadplegen. ‘Zwaardere’ internetverbindingen zijn vaak prohibitief duur en gericht op grotere bedrijven. Het aanpakken van dit (markt)probleem valt buiten de scope van dit rapport. Netwerk thuis en elders 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 29/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT