Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Inhoud Inleiding Inleiding 3 Slim investeren in ict 4 Leesadvies 8 Deel 1: Ict-fundament Introductie 10 1.1 Cloudcomputing 13 1.2 Persoonlijke devices 19 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit 27 1.4 Samenhang en draagvlak: een visie op het ict-fundament 34 1.5 Samenwerking met leveranciers 38 Deel 3: Onderwijs in de toekomst Introductie 83 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie 87 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving 101 3.3 Samenhang en draagvlak: een visie op onderwijs in de toekomst 108 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen 112 Nawoord 118 Bijlagen 1. Hype Cycle voor het Onderwijs, 2016-2017 119 2. Keuzehulp devices 120 Colofon Deel 2: Digitaal leerproces Introductie 42 2.1 Big data en learning analytics 47 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal 57 2.3 De persoonlijke leeromgeving 63 2.4 Samenhang en draagvlak: een visie op het digitaal leerproces 73 2.5 Privacy, het offer voor maatwerk? 76 Dit is een interactieve publicatie. Je kunt de tabs onderin gebruiken om direct naar de hoofdstukken van dit rapport te navigeren. Deel 3 Deel 2 Deel 1 Dit rapport is geordend volgens de Gartner Hype Cycle. We beginnen met de bewezen technologie van het ict-fundament en gaan dan van achter naar voren in de Hype Cycle. We beschrijven technologie die zweeft tussen hype en teleurstelling en sluiten af met de nieuwste technologie en aankomende hypes in het onderwijs van de toekomst. In de inleiding meer over het concept Hype Cycle en de opbouw van het rapport. 2/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Inleiding De snelle technologische ontwikkelingen van deze tijd hebben invloed op alle aspecten van onze maatschappij. En natuurlijk ook op het onderwijs. Om in de toekomst een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid worden op nieuwe technologieën en met nieuwe technologieën – en daar ligt de taak van scholen. Zij moeten kinderen helpen zich te handhaven in een wereld waarin we steeds meer digitaal leven, leren en werken. En waarin daardoor ook een exponentieel groeiende hoeveelheid data over ons leven, leerproces en werk aanwezig is. Die data zijn weer voedsel voor lerende software in intelligente machines als robots, zelfrijdende auto’s en machines van insectformaat op en in ons lichaam en omgeving. Dit ecosysteem vereist een infrastructuur voor onderlinge communicatie (netwerk), opslag van data en software (cloud) en interactie met machines en elkaar (devices). Scholen moeten hierop inspelen met talentontwikkeling van hun leerlingen, differentiatie van het leren en gepersonaliseerd onderwijs. En daarvoor hebben ze diverse technologieën tot hun beschikking. Technologische trends Welke technologieën dat zijn, daarover gaat dit rapport. Het maakt inzichtelijk welke technologische trends de komende vijf jaar een belangrijke rol in het onderwijs zullen spelen; van cloudcomputing en learning analytics tot lerende machines en Internet of Things. Het trendrapport heeft niet als doel om sturing te geven aan scholen of -besturen, maar wil laten zien welke technologieën ze kunnen gebruiken bij het realiseren van hun onderwijsvisie. Dit rapport bevat analyses, adviezen en instrumenten die helpen een meerjarig ict-plan op te stellen, inclusief een investeringsagenda met een programma van projecten, om zo de onderwijsambitie waar te maken. Ict-keuzes maken Hoe ver de voor het onderwijs relevante technologieën in ontwikkeling zijn, laat het rapport zien aan de hand van de Hype Cycle van Gartner. Hoe dichter de fase van ‘volwassenheid’ is genaderd, hoe beter de kansen en zwaktes van een technologie zijn uitgekristalliseerd en hoe duidelijker de impact op het onderwijs. In een volgende paragraaf gaan we nader in op de Hype Cycle, die schoolbesturen en schoolleiders kunnen gebruiken om het risicoprofiel van Inleiding 3/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Virtual reality in het onderwijs
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
VO-magazine-jaargang-9-nr-2-nov-2014
Brochure Groene Lyceum 'Jouw groene route naar het hbo' 17/18