Views
3 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Regie & diversiteit Firewall Lokaal bekabeld Netwerktechnisch Draadloos kunnen we anticiperen Regie & op diversiteit ontwikkelingen netwerk in de internetmarkt netwerk door flexibiliteit te borgen op het aansluitpunt tussen het interne schoolnetwerk en de internetverbinding Firewall naar buiten. De koppeling wordt gerealiseerd met een firewall. Op deze voorziening kan veiligheid, capaciteitsbenutting (gebruik conform schooldoelstellingen) en kwaliteit worden geborgd, maar ook onafhankelijkheid van de leverancier van internettoegang. Met kortlopende contracten, die aangepast kunnen worden als de markt voorziet in nieuwe prijs/kwaliteitmogelijkheden Schoolnetwerk voor de internetverbinding, Internet kunnen scholen Firewall alert blijven is springplank inkopen en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Netwerkinfrastructuur thuis en elders Met toepassingen en devices die onafhankelijk van het schoolnetwerk functioneren, kan in principe overal gewerkt en geleerd worden. Thuis beschikken leerlingen en leraren vaak Netwerk over thuis uitstekende internetverbindingen. Daarmee renderen de inrichtingsen elders principes van de ict-infrastructuur van de school ook in flexibiliteit voor leerlingen en leraren buiten de school. De nieuwe uitdagingen die dat oplevert bij het inrichten, volgen en borgen van een goed leerproces is nog grotendeels onontgonnen terrein. Een goed ingerichte netwerkinfrastructuur zit daarbij in elk geval niet (meer) in de weg. 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 30/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 SWOT-analyse netwerkinfrastructuur & internetconnectiviteit i Toelichting SWOT-analyse Professioneel geïnstalleerde netwerkinfrastructuur vraagt nauwelijks aandacht en werkt met elk device op de markt. Nederland beschikt daarnaast over een basisinfrastructuur van wereldklasse, ook op het gebied van (internationale) internetconnectiviteit. Kracht van de technologie 1. Betrouwbaar en onderhoudsarm 2. Zeer goed gestandaardiseerd 3. Uitstekende nationale basisinfrastructuur Zwakte van de technologie 1. Inflexibiliteit gebouw door bekabeling 2. Grote diversiteit in kwaliteit aanbod 3. Capaciteit geografisch afhankelijk Bekabeling is duur om aan te passen. In een tijd dat het onderwijs volop in beweging is, vraagt dit om anticipatie in gebruiksscenario’s. Prijs/kwaliteitvergelijkingen van het aanbod zijn lastig te maken en vereisen technische expertise. Dunbevolktere gebieden in Nederland hebben beperkte keuze uit marktaanbod van internetconnectiviteit. Een betrouwbare (draadloze) netwerkinfrastructuur geeft veel vrijheid om met elk device plaats- en tijdonafhankelijk te leren en werken. Dit geeft toegang tot een in potentie oneindige hoeveelheid materialen en toepassingen. Kansen voor onderwijs 1. Grote flexibiliteit in plaats en tijd 2. Device-onafhankelijkheid 3. Toegang tot oneindige bronnen online Bedreigingen voor onderwijs 1. Anticipatie op behoeften is lastig 2. Balans in kaders voor gebruik lastig 3. Toegang tot oneindige hoeveelheid afleiding Vooruitlopen op het gebruik van ict in het toekomstig onderwijs is lastig, evenals het vinden van een goede balans tussen het geven van ruimte in het benutten van de ict-infrastructuur en het stellen van kaders om problemen te voorkomen. De internetverbinding van de school kan ook volledig belast worden met online vermaak, inclusief alle (live-)televisiekanalen. 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 31/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Schoolgids Haren - Visio
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
rapport-icils2013nederland
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet