Views
5 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adviezen aan het bestuur bij de inrichting van netwerkinfrastructuur & internetconnectiviteit 1. Standaardiseer de (draadloze) netwerkinfrastructuur bovenschools. Een belangrijke bestuurlijke keuze bij de inrichting van ict-infrastructuur in scholen is welke componenten centraal dan wel decentraal worden georganiseerd. Een objectiverend criterium bij deze beslissing is de vraag in hoeverre de specifieke inrichting van een ict-component daadwerkelijk bijdraagt aan de identiteit van de school. Voor netwerkinfrastructuur is die vraag eenvoudig te beantwoorden: het netwerk is een neutrale voorziening, zoals 220V, die bovendien volledig gestandaardiseerd is in de toegepaste apparatuur, kwaliteitsstandaarden en protocollen. Variatie tussen scholen komt slechts tot uitdrukking in de timing bij uitrol (zie volgende punt) en de benodigde capaciteit (omvang van de school, intensiteit van gebruik, et cetera). Netwerktechnisch maakt dit geen enkel verschil en de (kosten)voordelen van centrale standaardisatie en uitrol uiten zich in eenvoud en gezamenlijke inkoop en daarmee ontlasting van scholen. Scholen kunnen een door het bestuur geselecteerde leverancier een centraal vastgesteld ontwerp laten installeren, toegepast op hun situatie en de gewenste timing. 2. Maak fasering mogelijk per individuele school, zodat timing en tempo aansluiten op de adoptie van mobiele devices. Tussen scholen binnen één bestuur zitten vaak grote verschillen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het onderwijs en daarmee ook in de adoptie van technologie. Met name de timing en het tempo waarmee scholen ict toepassen, verschillen sterk. Om enerzijds te profiteren van gestandaardiseerde netwerkinfrastructuur en anderzijds aan te sluiten op de behoeften van individuele scholen is het noodzakelijk om timing en tempo van de uitrol van ‘het netwerk’ te kunnen variëren. Door leveranciers een stapsgewijze uitrol te laten bieden voor de netwerkvoorzieningen binnen scholen, bijvoorbeeld. Als blijkt dat daar behoefte aan is, moeten scholen een volgende fase kunnen ‘bestellen’. Tegelijkertijd moeten ze in elke fase kunnen voortbouwen op eerdere investeringen – investeringen die slim gekozen zijn met opvolgende fasen in gedachten. Dit aspect kan in het offerteproces worden meegenomen en vormt een belangrijk selectiecriterium. 3. Bied draadloos netwerk waar nodig, kies voor kabel waar mogelijk. Een mythe rondom netwerkinfrastructuur is dat in de toekomst alles draadloos wordt. Laten we hopen van niet! Natuurlijk zien we een explosieve groei in devices die uitsluitend praktisch ingezet kunnen worden met draadloze verbindingen. Maar voor apparatuur als printers en toegangspunten voor draadloos netwerk heeft een bekabelde aansluiting de voorkeur. Kabel is altijd sneller en betrouwbaarder dan de complexere, storingsgevoelige draadloze verbindingen. We ruilen flexibiliteit tegen stabiliteit, daarom accepteren we bijvoorbeeld de matige kwaliteit van mobiele telefonie. Een effectieve netwerkinfrastructuur zal echter altijd een bekabeld deel bevatten: het betrouwbare fundament voor alle draadloze toepassingen die flexibiliteit vragen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de inrichting van netwerken. 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 32/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 4. Eis eduroam-ondersteuning voor draadloze netwerken, deel wifi binnen het onderwijs. Een kwalitatief goede wifivoorziening vraagt om een aanzienlijke investering per gebouw. Binnen besturen, maar ook daarbuiten in het bredere onderwijs, kunnen investeringen in draadloze netwerkvoorzieningen veilig worden gedeeld. Eduroam is een internationaal opgezette, professionele communityoplossing waarmee onderwijsinstellingen hun wifinetwerken aan elkaar beschikbaar stellen. Leraren en leerlingen kunnen met hun wifiaccount van de eigen school bij elke eduroampartner (onder andere collega-scholen/ -besturen, bibliotheken, musea, ov-stations, hogescholen en universiteiten) direct online, zonder extra instellingen of maatregelen. Solide contracten regelen veiligheid en aansprakelijkheid op basis van internationale standaarden, een gastgebruiker blijft onder de verantwoordelijkheid van de eigen instelling vallen. De door eduroam vereiste standaarden borgen bovendien de veilige inrichting en het gebruik van het eigen wifinetwerk. Vrijwel alle netwerkinstallateurs hebben eduroam-ondersteuning als optie in hun pakket. 1.3 Netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteit Deel 1 Ict-fundament 33/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Virtual reality in het onderwijs
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Schoolgids Haren - Visio
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Trendrapport internetgebruik 2012 - Digivaardig Digiveilig
rapport-icils2013nederland
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek