Views
7 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Illustratie ICT Fundament 1.4 Samenhang en draagvlak: een visie op het ict-fundament Naast het nemen van juiste investeringsbeslissingen op het juiste moment is ook organisatiedraagvlak voor die beslissingen essentieel voor succes. De eer-der gepresenteerde Hype Cycle helpt bewuste keuzes te maken uit beschikbare technologie, rekening houdend met het risicoprofiel. De Strategic Technology Map (STM) – ook wel Benefit Map – is een hulpmiddel om die beslissingen samen en met draagvlak te nemen. De Strategic Technology Map is gebaseerd op de volgende inzichten: •• Bij ict-inzet gaat het zelden om een enkele technologie, maar eerder om een ecosysteem van elkaar versterkende middelen die goed op elkaar moeten aansluiten. De STM helpt om complexe verbanden en onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk te maken. •• Succesvolle implementatie van ict-middelen vraagt om balans tussen organisatieopbrengsten (wat hebben ‘we’ nodig) en gemak voor gebruikers (wat heb ‘ik’ eraan). De STM maakt inzichtelijk of met name de organisatie of de gebruikers profiteren van technologie, liefst profiteren beiden. •• Substantiële investeringen in complexe technologie vergen zorgvul- dige, transparante besluitvorming. De STM biedt een visuele werkwijze om belanghebbenden samen te laten vaststellen welke combinatie van onderling verbonden technologie en toepassingen nodig is om onderwijsambities te ondersteunen. Dit helpt verwachtingen realistisch te houden en geeft inzicht in het verhaal achter onderling afhankelijke investeringen. 1.4 Samenhang en draagvlak Deel 1 Ict-fundament 34/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De STM is een simpele matrix met op de twee assen: •• Verticaal: organisatorische effectiviteit (instellingsproductiviteit) •• Horizontaal: persoonlijke productiviteit (van leerlingen, leraren, staf) What WE need to do Dit levert vier kwadranten op met de volgende profielen voor daarin gepositioneerde technologie: •• Linksonder: ‘Cold case’ of ‘Enabler’ Technologie in dit kwadrant scoort laag op beide assen, en betreft ondersteunende infrastructuur als datacenters, informatiearchitectuur of identiteitsmanagement. •• Linksboven: ‘Corporate green light’ Deze technologie scoort hoog op organisatorische effectiviteit en behelst Organisatorische productiviteit CORPORATE GREEN LIGHT COLD CASE / ENABLER Direct Indirect Symbiotic Direct HOT SPOT PEOPLE’S CHOICE gestandaardiseerde administratieve systemen (CRM, LAS/SIS of ERP). Noodzakelijk voor de organisatie, maar vaak ervaren als last door leerlingen en leraren. •• Rechtsonder: ‘People’s choice’ Deze (consumenten)technologie scoort hoog op persoonlijke productiviteit. Denk aan smartphones en tablets, sociale media, Whatsapp en clouddiensten als Dropbox of Google Apps. Zonder organisatorische borging levert dit de organisatie niet veel op. Door fragmentatie van informatie en kennis kost het zelfs extra in ondersteuning. •• Rechtsboven: ‘Hot spot’ Technologie in dit kwadrant scoort hoog op beide assen. Denk aan combinaties van consumententechnologie en organisatieprocessen, zoals smartphone-apps voor leerlingadministratie of tablet-apps voor What’s in it for ME? leerplatforms. Persoonlijke productiviteit 1.4 Samenhang en draagvlak Deel 1 Ict-fundament 35/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
kansenongelijkheid’
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Mediatrends 2018
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie