Views
5 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De STM is een hulpmiddel om gezamenlijk te komen tot een gedragen visie op en strategie voor de inzet van ict in het onderwijs bij bestuur en school. Het gesprek start met een breedgedragen onderwijsdoel waar ondersteuning van technologie wenselijk is. Hoog tijd om dit concreet te maken met een voorbeeld dat samengesteld is uit de technologie zoals besproken in dit hoofdstuk. Private cloud Instellingsappstore Digitale leer- en werkruimte Het verhaal van de digitale leer- en werkruimte Dit verhaal begint met de toenemende mogelijkheden en groeiende afhankelijkheid van digitale hulpmiddelen. Dat vraagt om samenhang tussen en organisatie van die beschikbare middelen. Bijvoorbeeld een – deels zelf samen te stellen – digitale leer- en werkruimte voor leerlingen en leraren waar samen leren en werken mogelijk wordt gemaakt door communicatiemiddelen als chat en videoconferencing en mogelijkheden om opdrachten, oefeningen en werk met elkaar te delen. De combinatie van technologie die hiervoor nodig is, staat in bijgaande STM. •• Het verhaal begint met het fundament van de digitale leer- en werkruimte: de cloud office. Bouwblokken zoals e-mail, agenda, adresboek, chat, gedeelde mappen en videoconferencing zijn direct beschikbaar voor elke leerling en leraar. •• De public cloud voor onderwijs voegen we toe zodat onze omgeving kan worden uitgebreid met specifiekere onderwijsfunctionaliteit voor bijvoorbeeld leerlingadministratie, roostering en financiële en personeelsadministratie – noodzakelijke componenten die het onderwijsorganisatieproces ondersteunen. •• De instellingsappstore voegen we toe zodat leerlingen en leraren gemakkelijk apps kunnen installeren op hun persoonlijke devices. •• Om in elke gewenste context effectief te kunnen werken in de digitale onderwijsruimte, voegen we achtereenvolgens Chromebooks, tablets en smartphones in onderwijs toe aan ons verhaal. •• Welke van voornoemde devices mogen leerlingen privé meebrengen? Organisatorische productiviteit Kleurcode van de Hype Cycle: Chromebooks Mobile Device Management Cloud computing Wifi Public cloud voor onderwijs Cloud office Tablets Persoonlijke productiviteit BYOD Smartphones in onderwijs 1.4 Samenhang en draagvlak Deel 1 Ict-fundament 36/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 En waarvoor kunnen ze ingezet worden? Daarover schept BYOD-beleid helderheid. •• Zonder internetverbinding geen toegang tot de digitale leer- en werkruimte in de cloud. Daarom dient wifi toegevoegd te worden. •• Met MDM kan het onderwijs de mobiele devices zelf effectief functioneel beheren na de eerste installatie en configuratie door de leverancier. •• Essentiële maar ontbrekende functionaliteit kunnen besturen en instellingen toevoegen met de private cloud, hoewel daar terughoudendheid geboden is vanwege hoge kosten. •• Daarmee hebben we de digitale leer- en werkruimte voorzien van een stevig fundament van technologie en dienstverlening, waardoor leerlingen en leraren hun dagelijks leer- en werkproces effectief ondersteund zien. Dit verhaal dient slechts als aanzet voor een veel specifiekere visie van een bestuur en haar eigen onderwijsmissie. Het illustreert hoe verschillende bouwblokken gecombineerd kunnen worden om een specifiek functioneel doel haalbaar te maken. Het laat ook zien hoe de onderlinge afhankelijkheden een kritiek pad vormen van technologie-investeringen. Zonder cold case’s wifi en MDM is de digitale leer- en werkomgeving niet realiseerbaar. En zonder corporate green light instellingsappstore zijn people’s choices smartphones in onderwijs, tablets en BYOD lastig inzetbaar. Natuurlijk zijn er vele alternatieve paden. Deze of een zelf samengestelde STM is slechts het startpunt van een doorlopende dialoog tussen belanghebbenden. Nieuwe functionele vragen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe prioriteiten geven aanleiding voor aanpassing van plannen en bijstelling van budgetten. Maar wel met commitment en inzicht van het gehele bestuur en haar scholen. Organisatorische productiviteit Kleurcode van de Hype Cycle: Private cloud Instellingsappstore Chromebooks Mobile Device Management Wifi Public cloud voor onderwijs Cloud office Tablets Persoonlijke productiviteit Digitale leer- en werkruimte START BYOD EIND Smartphones in onderwijs 1.4 Samenhang en draagvlak Deel 1 Ict-fundament 37/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Mediatrends 2018
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Trendrapport internetgebruik 2012 - Digivaardig Digiveilig
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015