Views
6 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De belofte van differentiatie en maatwerk maakt de risico’s behorend bij digitale leermiddelen en de inzet van data en analytics de moeite waard. In dit hoofdstuk geven we inzicht in zowel te verwachten opbrengsten als bedreigingen. De meer onderwijsgerelateerde termen in dit hoofdstuk verschijnen niet in een op technologie gericht analyse-instrument als de Hype Cycle. Ontwikkelingen zoals blended learning, digitale portfolio’s, taxonomieën, rubrics en peer- en self assessment zijn echter cruciale bouwstenen voor een effectief digitaal leerproces en komen daarom zeker aan de orde. ...gegenereerde data uit het leerproces... Brandstof, motor en voertuigen voor digitaal onderwijs In de komende paragrafen beschrijven we de vier componenten die in nauwe samenhang gedigitaliseerd onderwijs mogelijk maken. We beginnen met learning analytics als de analytische motor, gevoed door de brandstof van big data. De daaropvolgende paragrafen gaan in op adaptief digitaal leermateriaal en persoonlijke leeromgevingen, als de voertuigen die deze motor gebruiken bij het ondersteunen van meer gedifferentieerd onderwijs. Daarna onderzoeken we hoe een onderwijsvisie ondersteund kan worden met een collectie samenhangende componenten, en welke risico’s en onderlinge afhankelijkheden dat oplevert. De afsluitende paragraaf gaat in op de technologietrends in privacy en welke handvatten die bieden om de negatieve effecten van digitalisatie te adresseren. Daarnaast kijken we naar (ontwikkelingen in) regelgeving en hoe daarmee om te gaan. ...en ondersteunt het vormen van adaptief digitaal leermateriaal en de persoonlijke leeromgeving ...is de input voor learning analytics Introductie Deel 2 Digitaal leerproces 46/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Learning analytics Systeem beslist 1 1 1 1 o o o o o Embedded 1 o 1 1 o 1 o o o 1 1 1 1 o o 1 Systeem ondersteunt o o 1 Extracted o o o o 1 1 o 1 o 1 o 1 Extracted Systeem ondersteunt Leerling: Leren Realtime Docent: Organiseren Dagen/weken Manager: Verantwoorden Maanden/jaren 2.1 Big data en learning analytics, de weg naar datagedreven onderwijs Hoewel de term ‘datagedreven onderwijs’ onpersoonlijk klinkt en daardoor weerstand oproept, vindt het al op grote schaal plaats. Scores op toetsen zijn bepalend voor de overgang tussen leerjaren, dicteren keuzes voor vervolgonderwijs en vormen het belangrijkste criterium om al of niet in te grijpen in het leerproces van leerlingen. Deze ‘handmatig’ verzamelde data zijn echter beperkt in frequentie, soms vertroebeld door piekbelasting van leerlingen en vaak beperkt tot eenvoudig kwantificeerbare aspecten van leren. Het gedigitaliseerde organisatie- en ondersteuningsproces van onderwijs biedt in potentie een rijkdom aan hoogfrequente data. Het gebruik van digitaal leermateriaal, met digitale oefeningen en toetsen, aangeboden in een digitale leer- en werkomgeving, kent veel observatiemogelijkheden. Informatie is eenvoudiger te verzamelen, ordenen, analyseren en delen. Dit zal bijdragen aan een completer beeld van de voortgang van een leerling en de achtergrond van eventuele problemen. Deze ontwikkeling wordt ook wel learning analytics genoemd, of toepassing van big data: het benutten van grote, gevarieerde en snelgroeiende hoeveelheden data, de sporen die het digitale leerproces achterlaat. 2.1 Data en learning analytics Deel 2 Digitaal leerproces 47/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
PrOmotie Digitaal & PrOdigiwijs werken - MN Training
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
kansenongelijkheid’
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Sociale ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
C5-brochure downloaden - Bowers & Wilkins
SHARP LCD TV CATALOGUS 2007 - Hardware
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Lees meer waarom integrale veiligheid de opleiding is voor jou.
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Identiteit - CSG Calvijn