Views
5 days ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 technologie in kaart brengen, strategische keuzes te maken en prioriteiten te stellen in hun ict-plan. De SWOT-analyses in dit rapport helpen daar ook bij. Van elke relevante technologietrend zetten we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op een rijtje. De Hype Cycle: Slim investeren in ict Dit rapport beoogt een doorkijk op technologie te bieden en maakt daarbij gebruik van door Gartner ontwikkelde instrumenten als de Hype Cycle en de Strategic Technology Map (STM). Deze instrumenten kan een schoolbestuur ook zelf inzetten om eigen prioriteiten te stellen en een daarbij behorende investeringsagenda vast te stellen. Daarvoor is het nodig in wat meer detail te kijken naar de werking en functie van de instrumenten. Visueel hulpmiddel Waar de Hype Cycle helpt om bewuste keuzes te maken uit CORPORATE HOT SPOT beschikbare technologie, is de GREEN LIGHT Strategic Technology Map (STM) een hulpmiddel om die beslissingen samen en met draagvlak te nemen. Bij ict-inzet gaat het zelden om een enkele technologie, maar eerder COLD CASE / PEOPLE’S om een ecosysteem van elkaar ENABLER CHOICE versterkende middelen. De STM helpt om de onderlinge afhankelijkheden van deze ict-bouwblokken visueel inzichtelijk te maken, zodat belanghebbenden samen kunnen vaststellen welke combinatie van technologieën en toepassingen nodig zijn om het onderwijsdoel te bereiken. Het risicoprofiel van technologie bepalen met de Hype Cycle Marktonderzoeksbureau Gartner Research analyseert en profileert technologietrends. De Hype Cycle is een instrument dat effectief in kaart brengt hoe een nieuwe technologie zich ontwikkelt van belofte tot geaccepteerd product. Het biedt een momentopname van de relatieve volwassenheid van technologie en het potentieel daarvan in de toekomst. Dit helpt beslissen wat het juiste moment is om technologie toe te passen binnen de organisatie. De risicoanalyse van technologie vindt plaats op basis van marktadoptie, (eerste) ervaringen, beschikbare kennis en onderzoek naar de effectiviteit. Sinds 1995 stelt Gartner jaarlijks voor 5000 trends op 90 gebieden Hype Cycles op. Met toolkits en onderzoek van Jan-Martin Lowendahl, Research VP en distinguished analyst bij Gartner, hebben we voor elk technologiedeel in dit rapport een Hype Cycle samengesteld die specifiek is voor het Nederlandse funderend en beroepsonderwijs. Op de verticale as van de Hype Cycle is de verwachting van technologie van gebruikers uitgezet tegen de tijd op de horizontale as. Elke Hype Cycle onderscheidt vijf fasen van ontwikkeling die elke technologie doormaakt, niet noodzakelijk lineair en ook niet in hetzelfde tempo. De tijd tot brede adoptie wordt per trend aangegeven. Inleiding 4/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adopting too early? Peak of inflated expectations Verwachting van de gebruikers Technology trigger Trough of disillusionment Slope of enlightment Plateau of productivity Adopting too late? Swamp of diminishing returns Hanging on too long? Cliff of obsolescence Giving up too soon? Tijd De vijf fases van de levenscyclus van de technologie: Fase 1: Technology trigger Een potentieel baanbrekende technologische innovatie krijgt mediabelangstelling door een eerste demonstratie of verhalen over experimenten ermee. Meestal is de technologie nog niet direct bruikbaar of commercieel levensvatbaar. Denk aan de virtuele onderwijsassistent uit deel 3 van dit rapport. Fase 2: Peak of inflated expectations Publiciteit over eerste succesverhalen maakt een golf van enthousiasme los. De verwachtingen overstijgen de daadwerkelijke mogelijkheden. Er is sprake van een hype. Bijvoorbeeld bij big data en learning analytics in deel 2. Fase 3: Trough of disillusionment Onvermijdelijk maakt enthousiasme plaats voor teleurstelling door problemen, vertragingen, mislukkingen, hoge kosten of lage rendementen. De verwachting van de technologie zakt naar een dieptepunt. Toch biedt juist deze periode een vruchtbare bodem voor nieuwe toepassingen die voortbouwen op de ervaringen en kennis uit de experimenten van voorlopers. Dat is het geval bij augmented en virtual reality (zie deel 3). Fase 4: Slope of enlightenment De eerste obstakels worden overwonnen, opbrengsten worden duidelijk, evenals noodzakelijke randvoorwaarden voor succesvolle toepassing. Met de inzichten van voorlopers groeit het begrip over waar en hoe de technologie effectief kan worden ingezet, maar ook waar het geen toegevoegde waarde heeft. Denk aan de Chromebooks en de publieke cloud uit deel 1. Fase 5: Plateau of productivity Nu de daadwerkelijke opbrengsten in de praktijk bewezen worden, begint de brede adoptie van de technologie. Steeds meer organisaties durven de technologie in te zetten. Er volgt een periode van versnellende groei, die weer afneemt naarmate er meer mensen zijn ingestapt. Voorbeelden zijn wifi en tablets (zie deel 1). Inleiding 5/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Schoolgids Haren - Visio
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life