Views
5 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 functionaliteit (voor elke taak maximaal één systeem) en interoperabiliteit van systemen binnen en rond besturen is een voorwaarde voor daadwerkelijke administratieve lastenverlichting. 5. Borg toegang tot en zeggenschap en beschikking over (online) onderwijsdata. Data over leerervaringen van leerlingen, hun gedrag binnen leerplatforms, maar ook de administratie: alles wordt online opgeslagen binnen de cloudplatforms van de leveranciers. Zij zijn zich zeer bewust van de grote (commerciële) waarde die deze gegevens vertegenwoordigen. Het onderwijs dient daarom eisen te stellen aan de beschikbaarheid van (kunnen uitwisselen) en de beschikking over (kunnen meenemen) deze data. Dat is een randvoorwaarde om differentiatie in het onderwijs adequaat te kunnen ondersteunen met ervaringsgegevens uit het leerproces en analyses daarvan. Ook draagt het bij aan prestatie- en daarmee rendementsverbetering. Kortom, regie op data uit de systemen die in het onderwijsproces gebruikt worden en eisen aan ondersteuning daarvan met learning analytics, zijn belangrijke gesprekspunten met leveranciers in de komende jaren. Om afspraken goed te kunnen vastleggen is in 2015 een privacyconvenant gesloten tussen sectorraden en brancheorganisaties van leveranciers, inclusief een modelbewerkersovereenkomst. Meer hierover in de paragraaf over privacy (2.5). 2.1 Data en learning analytics Deel 2 Digitaal leerproces 56/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal De eerste generatie digitale leermiddelen betrof vaak ‘boeken achter glas’ of het boek geprojecteerd op het digibord. Door met interactiviteit aan te sluiten op de belevingswereld willen leermiddelen het leerproces aantrekkelijker maken. Maar de transformerende kwaliteiten van digitale leermiddelen – flexibiliteit in vorm, inhoud en methodiek – komen pas tot hun recht in een recentere ontwikkeling: adaptief digitaal leermateriaal. Dit biedt de leerling een dynamische leerervaring door inzichten uit het leerproces, verkregen uit analyse van procesdata, direct – realtime – (embedded analytics) toe te passen tijdens het leren. Dit maakt het leerproces efficiënter (tijdsbesparing) en effectiever (betere resultaten). Goed adaptief leermateriaal zorgt dat leerlingen gemotiveerd blijven en op hun eigen niveau leren. Het bespaart leraren nakijkwerk en biedt detailanalyses per leerling. De data zijn bovendien hoogfrequent over grote datasets, ofwel heel interessant voor onderzoekers. Dit laatste was ooit de aanleiding voor de start van Rekentuin, een bekend voorbeeld van een adaptief oefenprogramma. Andere voorbeelden van adaptief materiaal zijn Taalzee, Snappet, Bettermarks, JUMP en Got it?!. Adaptief digitaal leermateriaal is samengesteld uit drie componenten: 1. Digitale leerinhoud Dit modulaire materiaal is opgeknipt in kleine stukjes die een enkele leeractiviteit beslaan en in detail beschreven zijn. Deze beschrijvingen maken de koppeling met een gedetailleerd leerdoelennetwerk mogelijk, zodat binnen een leerlijn kan worden gevarieerd in aansluiting op niveau, tempo, interesses en andere leerlingkenmerken. Zo kunnen individuele leerlingen zelfstandig leren en werken, rekening houdend met hun specifieke behoeften. 2. Data over het leerproces Deze gedetailleerde set van gegevens – verzameld tijdens het werken met de digitale leerinhoud – geeft een compleet beeld van het verloop van het leerproces per individuele leerling. De voortgang van het leerproces, resultaten van oefeningen bij toepassing van de stof (formatief toetsen) en toetsing van het beheersingsniveau van de leerling (summatief toetsen) worden geregistreerd. Mede met behulp van inzichten uit data over andere leerlingen kunnen de effectiefste vervolgstappen per individu worden bepaald. 3. Processen en algoritmes Dit betreft de aanpak, gehanteerde regels en werkwijze bij de analyse van de data over het leren. Met inzicht in de nadere behoeften van individuele leerlingen wordt het leerproces dynamisch bijgesteld: er wordt adaptiviteit tot stand gebracht. Het systeem zelf kan ook leren over de effectiviteit en correctheid van gehanteerde regels en aanpassingen adviseren of zelfstandig doorvoeren. Adaptief digitaal leermateriaal vraagt om integratie van deze componenten. Lesinhoud, leerdoelen, dataverzameling, analyse en goed ontworpen software moet worden gecombineerd tot complete onderwijsdienstverlening. Hoe doen onderwijs en aanbieders dat? Voorbeelden van diverse soorten digitale leermiddelen zijn te vinden − overzichtelijk geordend − in de GEU-publicatie ‘Onderwijs vernieuwen, Samen aan de slag’. Daarnaast bieden een aantal interessante partijen (adaptieve) digitale leeroplossingen, zoals Oefenweb, Snappet, Dedact en Muiswerk. 2.2 Adaptief digitaal leermateriaal Deel 2 Digitaal leerproces 57/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Mediatrends 2018
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Trendrapport internetgebruik 2012 - Digivaardig Digiveilig
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015