Views
2 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 •• Met big data voegen we technologie toe om alle verzamelde data te kunnen ordenen en zo in te zetten dat we onderbouwde beslissingen kunnen nemen over aanpassingen in de leerroutes. •• Om die onafhankelijk beschikbare, uitwisselbare data te analyseren, te duiden en in te kunnen zetten om beslissingen te ondersteunen, voegen we learning analytics toe. Deze typische ‘cold case’-technologie zit ook onder de motorkap van adaptief leermateriaal en adaptieve toetsen en ‘berekent’ de automatische beslissingen die daar genomen moeten worden. •• Nauw daaraan verbonden voegen we machine learning toe, dat nog verder weggestopt zit onder abstract technisch jargon. Toch doen we er verstandig aan ons wat te verdiepen in de kaders die we lerende software willen meegeven, al was het maar om sturing te houden op didactische aspecten van beslissingen. •• Hoog tijd om privacy by design toe te voegen aan onze STM. Door in het keuzeproces van (onderwijs)systemen nadrukkelijk de omgang met (persoons)gegevens mee te nemen, wordt een solide basis gelegd om goed te kunnen voldoen aan steeds strengere (Europese) privacywetgeving. Meer hierover in de paragraaf over privacy. •• Met de toevoeging van User Managed Access (UMA) verzekeren we ons ook van technologie die de regie (inzagerecht, wijzigingen, recht van verwijdering) van de betrokkene (leerling en leraar) praktisch haalbaar maakt. In de persoonlijke leeromgeving bepalen leerlingen en leraren zelf wat ze van zichzelf willen laten zien, om op basis van die informatie meer op maat benaderd te kunnen worden. •• Hiermee hebben we de bouwstenen van de persoonlijke leeromgeving beschikbaar, die de organisatie en begeleiding van de maatwerkambities in het onderwijs met informatietechnologie ondersteunen. Organisatorische productiviteit Big data Machine learning Kleurcode van de Hype Cycle: Tin Can / Experience API Learning analytics Digitaal toetsen User Managed Access Privacy by design Open microdentials Persoonlijke productiviteit Persoonlijke leeromgeving Adaptief digitaal leermateriaal 2.4 Samenhang en draagvlak Deel 2 Digitaal leerproces 74/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Kijkend naar de Hype Cycle-positie van de trends in dit hoofdstuk en de corresponderende kleur van trends in de STM valt op dat het uitsluitend gaat om technologie die zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt. Dit pleit voor selectieve experimenten. Voor brede uitrol lijken de risico’s vooralsnog te groot. Ook dit verhaal over de persoonlijke leeromgeving is slechts een aanzet voor een veel rijkere, specifiekere discussie over de visie van een bestuur en haar onderwijsmissie. Andere keuzes en risico’s en dus andere (combinaties van) ict-bouwblokken passen wellicht beter bij het profiel van bestuur en scholen. De STM is een hulpmiddel dat laat zien welke componenten functioneel nodig zijn, wat hun onderlinge afhankelijkheden zijn en wat daarmee het kritieke pad is van investeringen in ict. Zonder cold cases learning analytics en de Experience API is data uit het onderwijsproces niet inzetbaar. En zonder corporate green light big data in combinatie met people’s choices User Managed Access (UMA) zijn de data niet beschikbaar voor de persoonlijke leeromgeving c.q. is er geen toestemming van leerlingen en hun ouders om de data te gebruiken. Door de toevoeging van nieuwe technologie, veranderende doelen en nieuwe inzichten en prioriteiten zijn er vele alternatieve STM’s. Deze vormen de basis voor een doorlopende dialoog tussen belanghebbenden op basis waarvan plannen en budgetten kunnen worden bijgesteld met commitment en inzicht van het gehele bestuur en haar scholen. Organisatorische productiviteit EIND Persoonlijke leeromgeving Digitaal toetsen Big data START Adaptief digitaal leermateriaal Open microdentials Tin Can / Experience API User Managed Access Privacy by design Learning analytics Machine learning Persoonlijke productiviteit Kleurcode van de Hype Cycle: 2.4 Samenhang en draagvlak Deel 2 Digitaal leerproces 75/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
MJP_2013-2017_web
Virtual reality in het onderwijs
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
Virtual reality in het onderwijs
Schoolgids 2011-2012 - Commanderij College
Schoolgids - Visio
Deel 1 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
Schoolgids Haren - Visio
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College