Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 toetsen bevinden zich bovendien niet langer op school, maar in de cloud. Tot slot eist de omgeving van de school – overheid, maatschappij en ouders – steeds gedetailleerder inzicht in prestaties en het rendement van onderwijs. Deze combinatie van krachten – data op afstand, meer data, meer belangstelling voor die data – maken nadrukkelijke sturing op de omgang met data tot noodzaak. Tevens moet het onderwijs in staat zijn leerlingen (en hun ouders) en leraren te overtuigen van nut en noodzaak van de registratie en toepassing van data over hun dagelijkse activiteiten. Privacy by design: de principes In de STM van de persoonlijke leeromgeving kwam privacy by design al aan de orde als essentiële bouwsteen. Deze proactieve en preventieve benadering van privacy heeft als principe dat voorkomen beter is dan genezen. Privacy is in deze benadering geen los aandachtspunt, maar geïntegreerd in het selectie-, ontwerp- en implementatieproces van ict-systemen. Respect voor de privacy van betrokkenen is de standaard, ook als een leerling of leraar hiertoe zelf geen actie onderneemt, is hun privacy gewaarborgd. Tegelijkertijd streven we naar ondersteuning van alle legitieme doelstellingen van het onderwijs. Het digitale leerproces vereist geen compromissen in privacy, wel transparantie in de toepassing van technologie en inzicht in werkwijzen. Vertrouwen is de basis, maar nooit zonder de mogelijkheid tot controle. Prachtige uitgangspunten, maar kan het wat concreter? Als ik een papieren boek bestel bij bol.com, kan ik adresgegevens verstrekken, opdat mijn bestelling aan huis wordt afgeleverd. Wil ik mijn adresgegevens niet geven, dan kan ik een afhaalpunt kiezen. Bij deze transactie moet ik meer moeite doen om het boek te bemachtigen, maar hoef ik minder informatie vrij te geven. Als we dit principe inzetten voor differentiatie en maatwerk in het onderwijs, dan is de beoogde opbrengst een relevanter, effectiever, op de leerling toegespitst leerproces waartoe de leerling (en ouders/verzorgers) bereid moet(en) zijn gegevens te verstrekken. Worden de data breder gebruikt dan noodzakelijk voor het afgesproken doel, dan zullen leerling en ouders de transactie niet langer als redelijk ervaren. Met een discussie over privacy tot gevolg. Hoe geven we leerlingen en ouders inzicht in wie er toegang heeft tot welke informatie, waarom en voor welke termijn? Administratieleverancier Schoolgegevens School De transactiemetafoor Het verstrekken en laten verspreiden van persoonlijke informatie is in feite een transactie. Ik verstrek informatie in ruil voor een dienst of product: een transactie waarmee beide partijen tevreden zijn. Zo moet ik mij kunnen legitimeren bij de aanschaf van alcohol, ook als meerderjarige. Die transactie dient een sociaal gedefinieerd doel: voorkomen dat minderjarigen schade oplopen door het drinken van alcohol. Soms heb ik meerdere keuzes bij een transactie. Zorginstelling Privégegevens Educatieve uitgeverij 2.5 Privacy Deel 2 Digitaal leerproces 78/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Twee opties voor het organiseren van toestemming voor gebruik van persoonsgegevens Het organiseren van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens moet efficiënt worden ingericht. Er zijn immers steeds meer data die we in steeds meer verschillende situaties willen inzetten. Toestemming is overigens alleen nodig voor gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs of het begeleiden van leerlingen. Gegevens waarbij dat wel het geval is, mogen scholen altijd gebruiken en zo nodig delen. Zo is voor extern verzorgde (huiswerk)begeleiding of vakinhoud toestemming nodig, maar voor de geplande inzet van digitale leermiddelen niet. Eerder stelden we echter al vast dat het bieden van maatwerk aan individuele leerlingen leidt tot divergentie in vraag én aanbod van onderwijs, leermaterialen en ondersteuning. Scholen kunnen steeds meer doen buiten het ‘strikt noodzakelijke onderwijs’, zelf of door het inschakelen van derden. Daarom zal het in de nabije toekomst steeds vaker nodig zijn om gedurende het schooljaar (aanvullend) toestemming voor het gebruik van gegevens te vragen. We onderscheiden twee benaderingen voor de organisatie van toestemming: 1. Organisatiegericht In de organisatiegerichte benadering wordt een hiërarchisch model ingericht waarbij namens veel personen vaak voor langere tijd beslissingen moeten worden genomen over toegang tot (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden. School vraagt vooraf toestemming aan alle betrokkenen in een groep of klas (leerlingen, ouders, medewerkers) voor het gebruik van hun gegevens voor meestal minstens een schooljaar; dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een soort ‘blanco cheque’ vanuit het perspectief van betrokkenen, omdat op het moment van beslissen niet helder is wanneer en waarvoor gegevens precies zullen worden gebruikt. De school geeft deze toestemming door aan dienstenaanbieders en functioneert in deze benadering als doorgeefluik voor het vragen/verlenen van toestemming. Zorginstelling 2. De school vraagt ouders, leerlingen en medewerkers of dienstenaanbieders hun gegevens mogen gebruiken. 1. Diensten aanbieders vragen de school om toestemming om gegevens van leerlingen en medewerkers te gebruiken. 3. Ouders, leerlingen en medewerkers geven toestemming voor gebruik van hun gegevens aan de school. Administratieleverancier Educatieve uitgeverij 4. De school geeft dienstenaanbieders toestemming voor gebruik van gegevens van leerlingen en medewerkers. 2.5 Privacy Deel 2 Digitaal leerproces 79/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Groep 7-8 & brugklas deel 1 leerling werkblad - Sea Life
VO-magazine-jaargang-9-nr-2-nov-2014
Brochure Groene Lyceum 'Jouw groene route naar het hbo' 17/18
Virtual reality in het onderwijs
E U C L I D E S - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
Folder Screeningsinstrument Dyslexie - Masterplan Dyslexie