Views
9 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3 jaar 7 jaar 20 jaar 1 eeuw In dit hoofdstuk bespreken we de ontwikkelingen die de maatschappij en het onderwijs in de toekomst zullen beïnvloeden. We doen dit in twee delen: •• De (door)ontwikkeling van technologie zelf. Denk aan Internet of Things, drones, robotica en zelfrijdende auto’s, met sensoren die observeren, analyseren en dankzij machine learning steeds vaker zelfstandig handelen. •• De omgang in onderwijs met die ontwikkelingen en de digitale of informatiesamenleving die daarvan het resultaat is. Denk aan digitale geletterdheid en technisch zelfvertrouwen – de zogenoemde maker movement. school in, bedrijven verwachten anders opgeleide aanstaande werknemers. Van huis uit zijn kinderen vaak gewend aan tablets waarmee ze op internet van alles kunnen doen, bijvoorbeeld leren lezen, schrijven of rekenen met educatieve apps. Op school zien we vaak nog hoe het vroeger werkte: informatie opzoeken in boeken, opgaven maken in schriften die leraren met de hand nakijken. Toegegeven, het is niet eenvoudig om de steeds snellere ontwikkelingen in maatschappij, economie en technologie met behoud van kwaliteit in het onderwijs te verweven. Dat het sneller moet dan nu het geval is, lijkt echter ook duidelijk. Het verschil tussen thuis en school, werk en onderwijs mag niet te groot worden. Veranderende verwachtingen van en eisen aan het onderwijs in de toekomst De ontwikkelingen in de maatschappij doen de verwachtingen van het onderwijs verschuiven. Leerlingen en ouders lopen met andere verwachtingen de Omgaan met versnellende adoptie van technologie De adoptie van technologie verloopt steeds sneller. Deed de telefoon er honderd jaar over om overal door te dringen, het internet deed dat in twintig jaar, sociale media in zeven jaar en de smartphone in drie jaar. Introductie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 84/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Hoe kan het onderwijs constructief omgaan met deze dynamiek? Het is immers niet praktisch of verantwoord om het onderwijs elke paar jaar om te gooien en nieuwe technologie in te voeren. Het gaat dan ook niet (alleen) om het steeds zo snel mogelijk uitproberen van nieuwe technische mogelijkheden. Daadwerkelijke innovatie bestaat uit de combinatie van het verkennen van nieuwe mogelijkheden en ideeën, daarvan leren en op het juiste moment breed implementeren van waardevolle vernieuwingen die de school helpen haar onderwijsmissie te realiseren. Verandering is de enige constante in de hedendaagse samenleving, onze enige optie is structureel leren omgaan met vernieuwing. De visie op onderwijs en de missie van de school zijn daarbij ons baken. Hype Cycle voor onderwijs in de toekomst Ook voor dit hoofdstuk staan de belangrijkste technologieën in bijgaande Hype Cycle, ontwikkeld door marktonderzoeksbureau Gartner Research. De Hype Cycle toont hoe een nieuwe technologie de hele cyclus doorloopt van belofte tot geaccepteerd product. Het is een momentopname van de relatieve volwassenheid van technologie en het potentieel ervan in de toekomst. De positie van een trend – het risicoprofiel – wordt bepaald met een analyse van de volwassenheid, marktadoptie en de beschikbare kennis van die technologie. Vrijwel alle bouwstenen van het onderwijs in de toekomst zijn ‘technology triggers’, interessante concepten die nog moeten rijpen tot concrete toepassingen in diverse sectoren. Sommige worden al gehypet – met name het Internet of Things – en een enkele is de grootste hype al voorbij, zoals augmented of Zelfrijdende auto’s Peak of inflated expectations Internet of Things Verwachting van de gebruikers Smart robots Machine Intelligence 3D-printen in de klas Technology trigger IT/OT integratie Quantified Self HaLow wifi (802.11ha) Persoonlijke drones Virtual personal education assistants Smart watches Arduino / Raspberry Pi Augmented reality Virtual Reality Trough of disillusionment Slope of enlightment Plateau of productivity Mainstream adoption: < 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar Tijd Introductie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 85/123

Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Schoolgids Breda - Visio
Algemeen deel schoolgids 2012-2013 - Singelland
Het begint pas als het afgelopen is… - Forum Standaardisatie
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe? - Steunpunt taal en ...
20F925 Bw lessen 2007 - Nationaal Onderwijsmuseum
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
Leren met je mobiel - Impress
Nieuwsbrief oktober 2011 - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Meting van horizontale mismatch bij jongeren in Vlaanderen SSL ...