Views
11 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 en complete ruimtes naar lichtsignalen of haptische feedback (informatie via tastzin). Output zal daarbij steeds vaker de grens tussen het digitale en het fysieke doen vervagen. Augmented reality biedt aanvullingen op onze omgeving, bijvoorbeeld door (achtergrond)informatie over de omgeving op ons scherm toe te voegen. Virtual reality geeft de gebruiker de illusie dat hij of zij ergens anders is met simulaties en ervaringen in virtuele omgevingen, soms vermengd met delen van de feitelijke omgeving. Zo kunnen we inzicht krijgen in nog niet gerealiseerde gebouwen of ervaringen opdoen in computergegenereerde omgevingen die onbereikbaar zijn, zoals de oceaan en het heelal. Google biedt met haar Expeditions Pioneer Program een specifiek op het onderwijs gerichte omgeving aan om met Google Cardboard betaalbaar (met je apps op je eigen smartphone) en relatief laagdrempelig kennis te maken met de toepassing van virtual reality. Geluidsniveau Praten Activiteit/beweging Lichtsterkte Gebaren Bloedsuiker Luchtdruk Hartslag Slaap Temperatuur Typen Stressniveau Omgevingssensor Mens Connected self Input CPU Processing (geprogrammeerde instructies uitvoeren) Output Instructies voor de machine: programmeren Software zorgt er met iedere nieuwe generatie ontwikkel- en programmeeromgevingen voor dat we meer kunnen abstraheren van de techniek onder de motorkap. Programmeertalen bieden steeds meer begeleiding bij het gestructureerd en foutloos ontwikkelen van code. De talen zelf benaderen de natuurlijke taal, waarbij de computer interpreteert wat we willen bereiken met het programma. Stel maar eens een vraag op kennisplatform WolframAlpha! De steeds krachtigere hardware maakt extra abstractie en interpretatielagen mogelijk. Programmeren wordt bereikbaar voor een breder publiek, zoals dagelijks zichtbaar is in de app stores van Apple, Google en Microsoft. Tussen hoop en vrees? Nieuwe combinaties en toepassingen van hardware en software zorgen voor innovatie met verstrekkende gevolgen. Sociale robots in de zorg, zelfrijdende auto’s op straat en pakjes bezorgende drones zijn de eerste voorbeelden van machines die input van sensoren verwerken met slimme, zelflerende software Augmented reality Schermen Virtual reality Print Geluid Haptisch die hen in staat stelt zelfstandig te handelen, steeds vaker ook in onvoorziene situaties. De mogelijkheden en consequenties voor onze toekomst als mensheid lopen uiteen van hoopvolle verwachting tot bezorgdheid en angst. Zal de lerende, intelligente machine de mens verdringen? In werk? In vrije wil? Billly Joy schreef in 2000 in Wired Magazine al zijn artikel: ‘Why the future doesn’t need us’. We kiezen er in dit rapport met opzet voor om zo onbevangen mogelijk naar de kansen te kijken, zonder de risico’s uit het oog te verliezen. Deze technologie bevindt zich immers aan de uiterste linkerkant van de Hype Cycle, de (massale) toepassing van deze trends is op korte termijn nog niet aan de orde en er zijn meer vragen dan antwoorden. 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 88/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3.1.1 Internet of Things, de vierde industriële revolutie? De verzameling van diverse (intelligente) apparaten, computers die vaak niet meer als zodanig herkenbaar zijn, verbonden via internet en met elkaar, wordt wel het Internet of Things (IoT) genoemd. Deze ‘things’ delen hun (sensor-) waarnemingen en analyses, en voeren acties uit op basis van onze instructies of inzichten uit de data (zelflerend). We raken al gewend aan ‘horloges’ die ons aansporen te gaan staan als we ongezond lang stilzitten, die ons waarschuwen bij te hoge bloeddruk, te lage bloedsuikerspiegel, te veel stress of te weinig slaap. Wanneer volgt de stap naar het automatisch waarschuwen van een arts als kritische grenswaarden worden overschreden, of een medicatie-advies in aanvulling op gedrags- en voedingsadviezen? En wat te denken van een leef- en leeromgeving die wijst op slechte leercondities, zoals te warme ruimtes, slechte luchtkwaliteit of inadequate verlichting? Wanneer zal die omgeving zelf direct aanpassingen doorvoeren en die natuurlijk ook weer registreren om de effectiviteit ervan te analyseren? (zorg)robots en zelfrijdende auto’s beogen ons in de dagelijkse omgeving te ondersteunen. Ook in gebouwen en de publieke ruimte verzamelen sensoren informatie teneinde problemen (dreigingen) vroegtijdig te signaleren, van falende liften tot verkeersopstoppingen of extreme weersomstandigheden. Doorontwikkeling hiervan zal leiden tot slimme gebouwen en steden die de voordelen van een digitaal verbonden wereld gebruiken om bestaande eigenschappen van gebouwen en steden te versterken en uit te breiden. Om die verschillende verschijningsvormen van ‘things’ concreter te kunnen onderzoeken, richten we ons allereerst op een gemeenschappelijke component in deze machines, hun ‘brein’. Smartwatch Body Area Network Slimme stadssensoren Very Wide Area Network (VWAN) Internet of Things wordt ook wel geduid als de vierde industriële revolutie. Na mechanische productie, massaproductie met de lopende band en digitale automatisering staan we aan de wieg van cyberfysieke, intelligente netwerksystemen die verregaande integratie van de fysieke en virtuele wereld toepassen in alle aspecten van onze samenleving. De gevolgen voor onderwijs zullen groot zijn, al zijn die nu nog moeilijk concreter te maken. In onze analyse van deze nog prille, maar snel opkomende technologiegolf onderzoeken we verschillende perspectieven. Tablet / robot Local Area Network (LAN) Trein met wifi Wide Area Network (WAN) Perspectieven op het Internet of Things Quantified Self refereert aan de ontwikkeling waarbij we met sensoren gegevens verzamelen over ons gedrag en onze lichaamsfuncties, om ons op basis van kwantitatieve inzichten te laten adviseren over onze gezondheid. Mobiele 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 89/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT