Views
8 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Leesadvies Dit trendrapport bevat drie delen met clusters van elkaar versterkende, samenhangende technologieën. Elk cluster bevindt zich in een andere fase van ontwikkeling op de Hype Cycle en wordt in een apart deel beschreven. Hoe relevant elk deel is, hangt af van de mate waarin je als school of bestuur ict al hebt geadopteerd: 1. Ict-fundament: behandelt de componenten van de ict-infrastructuur in de school die het fundament vormen voor alle andere toepassingen van ict in de school. Deze basisvoorziening bevindt zich al verder op de Hype Cycle: deze volwassen technologie heeft zich in de praktijk bewezen, scholen kunnen deze technologie zonder risico inzetten. Dit deel is vooral relevant wanneer scholen een professionaliseringsslag willen maken in hun ict-voorzieningen, met de adoptie van cloudcomputing, het inrichten van een stabiel netwerk of de keuze voor (persoonlijke) devices. 3. Onderwijs in de toekomst: kijkt vooruit naar een wereld vol lerende software, data en slimme machines waarin de kinderen die wij opleiden zullen leven en werken. Dit zijn de echte technology triggers voorin de Hype Cycle, potentieel baanbrekend en met grote impact, maar nog niet direct bruikbaar in het onderwijs. Dit deel is vooral relevant wanneer scholen concreet willen verkennen voor welk leven en welk beroep ze hun leerlingen voorbereiden, zodat ze hun onderwijsinhoud en methoden daarop kunnen inrichten. Deel 3 Deel 2 Deel 1 2. Digitaal leerproces: beschrijft ontwikkelingen in (adaptief) digitaal leermateriaal en leeromgevingen die personalisatie ondersteunen door toepassing van data en analytics. Deze technologie bevindt zich in de turbulente fase tussen de piek en het dal van de Hype Cycle waarin lastige keuzes gemaakt moeten worden, scholen nemen risico’s met de inzet van deze technologie. Maar de eerste obstakels worden overwonnen en vormen een vruchtbare voedingsbodem om als een van de eersten de vruchten te plukken van de nieuwe toepassingen. Dit deel is vooral relevant wanneer scholen met ict meer maatwerk en personalisatie mogelijk willen maken en data en analytics structureel willen inzetten voor de verbetering van onderwijskwaliteit. Scholen zullen veelal een mix van onderwerpen uit de verschillende delen op hun ict-agenda hebben staan. Het samenstellen van een goede mix van technologie die de onderwijsmissie ondersteunt is een lastige klus. Daarom is hoofdstuk 1.4 relevant voor iedere school omdat dit naast een samenvatting van het eerste deel tevens een illustratie biedt van de toepassing van de Strategic Technology Map. Deze STM toont ook in de andere delen de samenhang en onderlinge afhankelijkheden tussen technologiebouwstenen. Inleiding 8/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De introductie van elk deel toont de Hype Cycle voor de trends die in dat deel aan de orde komen. Per trend wordt een beschrijving gegeven, afgesloten met een SWOT-analyse en daaruit voortvloeiende adviezen aan scholen en bestuur. Elk deel bevat een samenvattende toepassing van de STM op de bouwstenen die in dat deel besproken worden. Ter afsluiting bevat elk deel een beschouwende paragraaf over de samenwerking met leveranciers, aandacht voor privacy en het ontwikkelen van innovatiekracht binnen scholen. Het rapport bevat twee bijlages met een complete Hype Cycle (combinatie van de drie delen) en een keuzehulp met vergelijkingen van kenmerken van verschillende soorten devices. Deze tekst is beschikbaar in gedrukte vorm, als interactieve PDF – met eenvoudige navigatie tussen delen en paragrafen daarbinnen – en voor de digitale lezer als ePub en iBook. Zie kn.nu/trendrapport voor de verschillende versies en additionele informatie. Inleiding 9/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Mediatrends 2018
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet