Views
6 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3.1.4 Van fabrieksmachines naar mobiele, sociale robots We stappen van onze Quantified Self naar objecten in onze directe omgeving: robots. We zijn gewend aan het beeld van fabriekshallen met robotarmen die geduldig aan de lopende band producten assembleren. Maar de robot wordt steeds mobieler, ‘handiger’ en socialer, de mens steeds technischer; de verschillen worden kleiner. Waar zullen we elkaar ontmoeten? Eerder zagen we al dat de angst groeit om als mensen verdrongen te worden door machines en techniek. Films als ‘Wall-E’ (robots bedienen de in ledigheid vervallen mensheid, 2008) en ‘Her’ (mens wordt emotioneel afhankelijk van personal digital assistant, 2013) verkennen dit thema. Professor Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek nuanceert het negatieve beeld. Hij ziet techniek als een medium voor onze manier van leven, een verlengstuk van onszelf. Het is opnieuw een verschuiving van de aard van mensenwerk. Zo zetten de Amerikaanse en Japanse zorgsector al robots in om patiënten voorzichtig in en uit bed te tillen, wasgoed op te halen en medicijnen en eten rond te brengen. Daarin zijn ze bovendien nauwkeuriger dan mensen. Het karakter van zorg verandert daarmee; er komt meer tijd beschikbaar voor intermenselijk contact, stelt Professor Verbeek. Het uitbesteden van saai, smerig en gevaarlijk werk aan machines schept ruimte voor dienstverlening en creatiever werk, terwijl ook de machines ontworpen, geproduceerd en onderhouden moeten worden. Totdat ze dat ook grotendeels zelf kunnen… Impact van robots op werk en beroep De opmars van sociale robots met machine intelligentie is in gang gezet, onomkeerbaar. Het onderzoeksrapport ‘Werken aan de robotsamenleving’ van het Rathenau Instituut concludeert: ‘Informatietechnologie zoals robotica draagt bij aan de groei van arbeidsproductiviteit, waarbij door automatisering verdere baanpolarisatie zal optreden.’ Ook arbeidssocioloog Fabian Dekker verwacht Fabrieksrobots Huishoudelijke robots Sociale robots uitholling van banen op mbo-niveau door voortschrijdende technologie. Het belang van onderscheidende menselijke vaardigheden als creativiteit, empathie, sociale vaardigheden en observatievermogen gekoppeld aan manuele vaardigheid neemt daardoor snel toe. Meer praktisch is de vraag welke beroepen concreet onder druk komen te staan met deze nieuwste industriële revolutie. In een studie van de Oxford University, ‘The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?’, heeft men op basis van de verschillende karakteristieken van beroepen de kans berekend dat werkgelegenheid er onder druk komt te staan. Sectoren met een hoog risico waren onder andere administratie, verkoop, productie, transport en service. In het mbo wordt bijvoorbeeld al gekeken welke consequenties dit zou moeten hebben voor de opleidingen tot dit type beroepen en de impact op het opleidingsaanbod van de instelling. De beste manier om als samenleving met deze ontwikkelingen om te gaan, volgens de onderzoekers, is het stimuleren van het publieke debat over de effecten van technologie op de arbeidsmarkt en het investeren in scholing. 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 92/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Een begrijpelijke reactie – een vorm van zelfbescherming – is dat het allemaal toch zo’n vaart niet zal lopen. Maar hoewel robots nog veel moeten ‘leren’, neemt het aantal concrete voorbeelden snel toe: •• De zorgrobot Zora wordt succesvol ingezet in de Nederlandse ouderenzorg bij het bestrijden van eenzaamheid en verveling. Zora geeft ook rekenles aan vmbo-brugklassers in een experiment van onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. •• Een Japans themaparkhotel werkt bijna uitsluitend met robotpersoneel. Robots werken als portier, schoonmaker en receptionist, ze dragen koffers en begeleiden gasten naar hun kamers. •• Aan de Universiteit Twente werkt professor Vanessa Evers, hoogleraar Sociale Robotica, aan robots die mensen de weg kunnen wijzen op een vliegveld of rondleiden in een museum. Daarvoor moeten ze menselijke signalen kunnen interpreteren, zoals irritatie, waardering, aandacht en of iemand staat te wachten. een aantal beroepen kunt ‘berekenen’ wat het risico is op vervanging door robots. Spoiler: voor leraren concludeert de calculator dat het risico laag is, maar of dit dan hetzelfde takenpakket betreft? Volgens Silicon Valley-veteraan Mårten Mickos heeft het vooral te maken met hoe je jezelf opstelt in de uitoefening van je beroep: ‘If you behave like a robot at work, it is only a matter of time before you get replaced by one.’ If you behave like a robot... ...you get replaced by one. De robot de baas? In het openingshoofdstuk van haar boek ‘Smart technologies and the end(s) of law’ schetst Mireille Hildebrandt een dag in het ‘Onlife’ leven van Diana. Ze geeft daarin een geloofwaardige schets van een mogelijke toekomst met lerende, intelligente Virtual Personal Assistants (VPA’s) die digitaal (software) en fysiek (robots) alom aanwezig zijn bij ondersteuning in de privé-werkorganisatie, verzorging van kinderen, ouders en ouderen, et cetera. De – ongetwijfeld voorlopig peperdure – robots worden daarin betaald door de werkgever of de zorginstelling met elk zo hun eigen belangen. Chatrobots – zonder de fysieke verschijningsvorm – hebben hun plek op Facebook en als contact voor steeds meer bedrijven op WhatsApp al gevonden. Het is gissen welke vlucht dit zal nemen in het onderwijs. Op basis van eerdergenoemde Oxfordstudie heeft het Amerikaanse mediabedrijf NPR een Will-Your-Job-Be-Done-By-A-Machine-calculator online gezet, waarmee je van Het rapport ‘De robot de baas, de toekomst van werk in het tweede machinetijdperk’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kijkt onder andere naar de impact op onderwijs. Het waarschuwt voor een te grote nadruk op technische vaardigheden, omdat het zal gaan om de combinatie van technische kennis en de vaardigheden en gevoeligheden die men leert in de geesteswetenschappen. Waar het de dreigende overheersing door robots betreft, nuanceert het WRR-rapport het beeld door te stellen dat het vooral gaat om wat mensen door mensen willen laten doen, ook als robots dat zouden kunnen. Daarmee onderstreept de WRR de mogelijkheid van bewuste keuzes richting een toekomst waarin robots ons – waar we dat willen – in werk en leven kunnen ondersteunen. 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 93/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Mediatrends 2018
Trendrapport internetgebruik 2012 - Digivaardig Digiveilig
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Luzac_Lyceum (Page 8 - 9) - Onderwijs Consumenten Organisatie
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Zakboek Tweede Fase - Onderwijs Consumenten Organisatie
Trendrapport Open Educational Resources, maart 2012 - Surf