Views
6 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 De zelfrijdende auto als mobiele, intelligente machine Misschien is de zelfrijdende auto wel de beste illustratie van de geleidelijke overgang van een door mensen bediende machine om van A naar B te komen naar een intelligente ‘robot’ die mobiliteitsdiensten aanbiedt. Het begint met de duurdere automerken en modellen die met ondersteuning en begeleiding bezig zijn aan een duidelijke opmars om zelfstandig te handelen. Eerst waren er automatische verlichting en ruitenwissers, daarna (adaptieve) cruisecontrol (in de file), keep-your-lane, automatisch remmen bij obstakels en inparkeren. Binnenkort rijdt de Tesla zelf naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt om zijn berijder weer op te halen wanneer dat hem schikt. In de auto-industrie is een ‘battle for the dashboard’ bezig tussen Apple (carplay), Google (android car) en Tesla, terwijl de gevestigde autofabrikanten bijna tien jaar na de introductie van de smartphone nauwelijks vooruitgang hebben geboekt met de interface en functionaliteit van hun systemen. Ook hier slaat ‘The Innovator’s Dilemma’ (geschreven door Clayton Christensen) hard toe: bestaande dominante marktpartijen komen niet tot marktverstorende innovatie. Straks is het systeem – vooral software met sensors en schermen – de spil van de auto, de auto-hardware is inwisselbaar en misschien ook niet ons eigendom. Het zijn de eerste voorbeelden van onvoorspelbare en lastig voorstelbare veranderingen door robotisering. Ook hier zal regulering snel moeten aansluiten met eisen aan zelfrijdende voertuigen. Binnen welke kaders kunnen die veilig de weg op? En wie is verantwoordelijk bij ongelukken? Meer hierover in de paragraaf over digitale ethiek. Drones, vliegende (intelligente?) machines Speelgoed lijkt het nog, hoewel drones – onbemande luchtvaartuigen – al een lange, militaire geschiedenis hebben. Van vliegende oefendoelen hebben de militaire toepassingen zich ontwikkeld tot op afstand bestuurbare observatieof aanvalsmachines, met alle strategische en ethische vraagstukken die daaruit voortvloeien. In onze context – het onderwijs – zijn vooralsnog de observatiemogelijkheden met vastlegging door steeds betere, lichte camera’s een mooie toevoeging aan het instrumentarium. Er zijn al enkele voorbeelden van onderwijsprojecten waarbij een drone werd gebruikt om een stuk landschap in kaart te brengen als toegepaste geografie/geologie met daarin verweven het ontwerpen van het experiment zelf, het verrichten van de metingen en het analyseren, interpreteren en verklaren van de resultaten. De toepassingsmogelijkheden van drones zijn eindeloos: van wegenbouw, landbouwtoezicht, bouwtoezicht, gebouwinspectie, journalistiek, cinematografie, hulpdiensten en klimaatonderzoek tot archeologie. De technologie zal daar ook impact hebben op de beroepsuitoefening en daarmee weer op onderwijs. Ook bij de drone is er noodzaak tot regulering, niet alleen in het belang van veiligheid, maar ook voor het borgen van privacy bij observatie met behulp van drones met HD-camera’s en microfoons. 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 94/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3.1.5 Het intelligente schoolgebouw Huisvesting als onderdeel van de leeromgeving vormt een flink aandeel in de vaste kosten van een onderwijsinstelling. Internet of Things-toepassingen in (de omgeving van) de school kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het effectiever benutten van capaciteit en beheersing van onderhouds- en gebruikskosten. Daarnaast kunnen we actief streven naar optimale leercondities, denk daarbij aan luchtkwaliteit, geluidsniveau en verlichting. ! CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 ! ! CO2 18 C ! Ook in de fysieke leeromgeving (naast de virtuele) kunnen omstandigheden en gebruik van de omgeving worden gemeten, vastgelegd en geanalyseerd om vervolgens aanbevelingen tot verbeteringen te doen, soms al geautomatiseerd op basis van vooraf vastgestelde criteria (voor temperatuur, zuurstof, licht). Dit is vergelijkbaar met de ‘smart home’ (domotica) waar verwarmingsketels, energiebeheer en verlichting slim worden ingericht ter verbetering van de kwaliteit van wonen. Daarnaast wordt preventief onderhoud veel exacter mogelijk, vliegtuigmotoren hebben al jarenlang elektronica aan boord om na elke vlucht de fabriek te informeren over slijtage en afwijkingen. Apparatuur en systemen in huis en school kunnen zo aan betrouwbaarheid winnen, daarnaast is er opnieuw de invloed op diverse beroepen en opleidingen. Het intelligente schoolgebouw kan onder andere bijdragen aan een optimale leeromgeving door bijvoorbeeld: •• gedetailleerd inzicht te geven in het energieverbruik van een gebouw en proactief verlichting en verwarming te beheren op basis van (gepland en daadwerkelijk) ruimtegebruik en (weers)omstandigheden •• luchtkwaliteit te monitoren en autonoom actie te ondernemen als deze onvoldoende wordt •• structureel inzicht te geven in daadwerkelijk gebruik van ruimtes versus inroostering, en aanbevelingen te doen voor verbeterde capaciteitsbenutting. Denk aan data over de bezettingsgraad, aantal aanwezigen, soort activiteit en benodigde/beschikbare faciliteiten. Samenwerking en kennisuitwisseling verbeteren met Social Physics Een mooie combinatie van Quantified Self (observeren van menselijk gedrag) en de benutting van ruimte is het inzetten van sensoren om interactie op de werkvloer te observeren/meten. Op basis van de data kunnen samenwerkingsrelaties en kennisuitwisseling beter worden ondersteund door de indeling van 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 95/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Podium (extra) Passend Onderwijs - Kennisnet
PrOmotie Digitaal & PrOdigiwijs werken - MN Training
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
kansenongelijkheid’
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Sociale ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
C5-brochure downloaden - Bowers & Wilkins
SHARP LCD TV CATALOGUS 2007 - Hardware
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Lees meer waarom integrale veiligheid de opleiding is voor jou.
Identiteit - CSG Calvijn