Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Elzendaalcollege: “Maak je leerlingen enthousiast, dan volgt de theorie vanzelf” Aan het Elzendaalcollege in Boxmeer volgen vmbo-leerlingen in het School: Elzendaalcollege, Boxmeer eerste en het tweede schooljaar het vak ‘Design and Innovation’ Schooltype: Scholengemeenschap: vmbo, havo, vwo (D&I). Het vak is ontstaan omdat er een lacune was op het gebied Aanpak: 1e- en 2e-klassers op het vmbo van informatica en digitale vaardigheden voor leerlingen van de krijgen les in digitale vaardigheden bij het theoretische leerweg van het vmbo. (verplichte) vak ‘Design and Innovation’ (D&I) Aantal leerlingen: 1667 100

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk We spraken met Rob Perree, leraar D&I, en Alice Geerdink, conrector vmbo. Perree: “Lessen in digitale vaardigheden hoeven helemaal niet theoretisch en stoffig te zijn. Maak je leerlingen enthousiast, dan volgt de theorie vanzelf.” Wat omvat ‘Design and Innovation’ (D&I)? Perree: “Het aanbod van D&I is heel breed. We gaan aan de slag met 3D-animeren, media bewerken, het ontwerpen van games, het bouwen van websites, het programmeren van microcontrollers en nog veel meer. Alle leerlingen moeten basiskennis op de verschillende onderdelen opdoen.” “Zo leren ze ict-basisvaardigheden, maar leren ze ook begrijpen hoe verschillende programma’s en systemen werken. Je zou dat laatste een training in computational thinking kunnen noemen.” Waarom zijn jullie D&I gaan aanbieden? Geerdink: “D&I is onze variant op het vak ‘informatietechnologie voor de theoretische leerweg’, kortweg ITTL. ITTL is ontstaan omdat er een lacune was op het gebied van informatica voor de theoretische leerweg aan het vmbo. Leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen konden vakken op het gebied van ict kiezen; aan de havo en het vwo volgden leerlingen informatica. Voor de theoretische en de gemengde leerwegen was er niets. ITTL is in het leven geroepen om dat gat op te vullen. Wij waren een van de pilot-scholen en zijn in 2011 al gestart.” Waarom vinden jullie het belangrijk om leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen? Perree: “’Digitaal vaardig zijn’ betekent voor mij dat je in staat bent om te begrijpen hoe computertechnologie werkt. Het gaat er niet om dat ik leerlingen leer Photoshoppen, of dat ik ze leer om met een drone te vliegen: dat zijn alleen maar de middelen. Ik wil dat mijn leerlingen leren léren. Ik hoop dat ze niet in paniek raken als ze straks bij hun werkgever met een nieuw programma moeten werken, maar dat ze begrijpen hoe ze zich met nieuwe technologie vertrouwd moeten maken.” Geerdink: “We vinden het belangrijk dat elke vmbo-leerling voldoende vaardigheden opdoet op het gebied van digitale geletterdheid. ITTL is eigenlijk een keuzevak voor het vmbo. Wij hebben ervoor gekozen om het vak verplicht te stellen voor alle eerste en tweedejaars. Zo weten we zeker dat elke vmbo-leerling de kennis meekrijgt die hij nodig heeft. Van vervolgopleidingen kregen we eerder te horen dat onze leerlingen het heel goed deden, maar dat de digitale vaardigheden achterbleven. Dat ging dan vooral om basisvaardigheden als het omgaan met Office en het gebruik van digitale bronnen. Jongeren leren niet uit zichzelf hoe je informatie filtert uit zoekmachines, of hoe je leert werken met een nieuw programma. We moeten ze die vaardigheden echt aanleren. Bovendien vinden we het belangrijk om in ons onderwijs aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Die belevingswereld wordt steeds meer digitaal.” 101

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...