Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Zijn digitale vaardigheden belangrijker voor vmbo-leerlingen dan voor havo- en vwo-leerlingen? Geerdink: “Nee. Digitale vaardigheden zijn voor ál onze leerlingen van belang en we zien dat ze er echt les in moeten krijgen. Dat geldt voor een vwo-leerling net zo goed als voor een vmbo-leerling.” Voor welke accenten hebben jullie gekozen? Geerdink: “We leggen veel nadruk op het creatieve aspect van informatietechnologie. We willen leerlingen laten zien hoeveel er mogelijk is, en dat ict meer is dan nullen en enen. Als je kijkt naar de eindtermen van ITTL, maar ook van het vak informatica dat we op de havo geven, dan hoef je helemaal niet zo theoretisch aan de slag. Leerlingen mógen wel dieper op de puur technische kant van ict ingaan. Als ze dat interessant vinden, is het natuurlijk hartstikke mooi. We trekken de lessen alleen een stuk breder.” Perree: “In het begin leek D&I nog te veel op de klassieke manier waarop informatica wordt gegeven: schools en stoffig. Gaandeweg zijn we het vak helemaal naar onze hand gaan zetten. We kiezen voor enthousiasmeren in plaats van informeren. Als leerlingen eenmaal enthousiast zijn, dan volgt de theorie vanzelf. We zijn nu zo ver dat leerlingen zelf veel meer verantwoordelijkheden hebben en dat ze met hun eigen projecten aan de slag gaan. En het is mooi met hoeveel verschillende toepassingen van ict we ze kennis kunnen laten maken. Bij ons beïnvloedt ITTL inmiddels weer de manier waarop we informatica aanbieden. Ook daar werken we nu met projecten, en is er veel meer aandacht voor design en nieuwe toepassingen, zoals 3D-printen. Zo is alles continu in beweging. We kiezen voor digitale programma’s die aansluiten bij de belevingswereld en het opleidingsniveau van de leerlingen. Pas daarna kiezen we voor programma’s die passen bij een eventuele vervolgopleiding of het toekomstige werkveld. Dat laatste is ondergeschikt. Het gaat er vooral om dat we leerlingen leren werken met technologie. Onze leerlingen werken bijvoorbeeld met het Adobe CC pakket, met SketchUp en Fusion 360.” Ict-basisvaardigheden en computational thinking komen bij D&I uitgebreid aan de orde. Hoe zit het met informatievaardigheden en mediawijsheid? Geerdink: “Die aspecten van digitale geletterdheid vinden we ook heel belangrijk, maar die hebben we op een andere plek in het onderwijs ondergebracht. Voorlopig bereiken we met D&I alleen 102

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk onze vmbo-leerlingen. Elke leerling moet een goede basis in informatievaardigheden en mediawijsheid meekrijgen. We behandelen deze vaardigheden nu in de mentorlessen en bij het vak pedagogische ontwikkeling. We werken met een pakket van Instruct. Hierbij komen Basiskennis ict, informatievaardigheden en mediawijsheid aan de orde. Dat we deze vaardigheden behandelen in de mentorlessen betekent overigens niet dat andere leraren achterover kunnen gaan leunen. De mentor moet in de gaten houden dat leerlingen hier bij alle vakken voldoende vaardigheden in opbouwen. Hoe je dat het beste doet, zijn we nog aan het ontdekken. Voorlopig doen we ervaring op met de gebruikte methode, en willen we ontdekken wat dat oplevert.” Kunnen leerlingen de leerlingen zich na het tweede jaar verder ontwikkelen op dit gebied? Geerdink: “Ja zeker. Leerlingen die de smaak te pakken hebben gekregen, kunnen in de bovenbouw kiezen voor het vak informatica. Dit geven we op havo- en vwo-niveau, maar dus ook op vmbo-niveau. Dan heet het geen informatica, maar D&I.” Hoe zien de lessen er in de praktijk uit? Perree: “De leerlingen werken heel zelfstandig aan hun opdrachten. Ze gaan met levensechte opdrachten aan de slag. Ze werken met echte opdrachtgevers, bijvoorbeeld een band die zoekt naar een nieuwe huisstijl voor communicatie-uitingen. Of een transportbedrijf dat vraagt om een kort promotiefilmpje. Sinds kort werken we met Eduscrum, een lesmethode waarbij leerlingen net als bij het ‘scrummen’ in de ict- of de bedrijfswereld hun werk in duidelijke delen verdelen en de voortgang van hun werk wekelijks met elkaar bespreken. Aan het begin van de les is er een ‘standup’ waarbij elk groepje bij zijn planbord gaat staan en met elkaar bespreekt wat ze deze week precies gaan doen. Zo houden we met elkaar de voortgang heel goed in de gaten. Niet alle leerlingen zijn continu in het lokaal aanwezig. Soms hebben ze een overleg met de opdrachtgever. Op dit moment zijn twee jongens op het schoolplein met een drone aan het vliegen. Ze zijn aan het oefenen omdat ze binnenkort een filmpje moeten afleveren over de verbouwing van onze school.” Pakken de leerlingen het eduscrummen snel op? Perree: “Je ziet dat het leerlingen erg helpt om een project in duidelijke taken te verdelen. Ze hebben veel meer overzicht over wat er moet gebeuren en over hoe ver ze zijn. De ‘standupsessies’ lopen nog niet altijd even soepel. De leerlingen vinden het vaak nog lastig om dit echt serieus te doen. Ze zien er niet altijd het nut van in, of ze vinden het moeilijk om voorbij hun schaamte te komen. Ik probeer ze dan uit te leggen waarom het helpt om goed met elkaar te bespreken wat je precies gaat doen. Zo leren de leerlingen gaandeweg nog veel meer dan digitale vaardigheden: ze leren samenwerken, plannen en reflecteren op hun eigen werk. Het is heel mooi om te zien hoe ze dat in de loop van de lessen oppakken.” 103

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Het kan - Kennisnet
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
DIGITAAL
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
digitale - Kennispoort Regio Zwolle
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
schoolgids 2011 - 2012
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Onderwijs & ICT
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
achterblijvers in de digitale wereld?