Views
1 week ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Welke pedagogische visie staat centraal in de lessen? Perree: “Veiligheid staat bij mij altijd op nummer 1. Leerlingen moeten weten wie ik ben en wat ze van mij en van elkaar kunnen verwachten. De grenzen moeten duidelijk en strak zijn. Daarbinnen kan ik ruimte geven. Ze moeten erop vertrouwen dat ik ze niet op de huid zit, dat ze het zelf kunnen gaan ontdekken. Tijdens het eduscrummen merk ik hoe leerlingen groeien als ze de ruimte krijgen om het zelf te doen. Ik houd ervan om me te blijven ontwikkelen door het volgen van cursussen en bijeenkomsten op het gebied van didactiek en pedagogiek. Daar is op het Elzendaalcollege ook veel ruimte voor. Het werk van onderwijswetenschapper John Hattie inspireert me bijvoorbeeld. Waarom excelleren leerlingen nu eigenlijk? Dat gaat niet over de hoeveelheid huiswerk die je geeft, of de cijfers die je aan een opdracht hangt. De rol en de houding van de leraar zijn zó belangrijk! Hoeveel veiligheid, ruimte en vertrouwen geef je? En kun je ze bijbrengen dat ze zelf enorm veel kunnen leren, als ze maar durven om op ontdekkingstocht te gaan?” Moet een leraar die een vak als D&I geeft specifieke dingen kunnen? Geerdink: “Natuurlijk moet je de basisbeginselen van informatica goed snappen. Maar dat betekent niet dat alleen iemand die informatica heeft gestudeerd, dit vak zou kunnen geven. Rob [Perree – red.] is bijvoorbeeld een autodidact op dit gebied. Van huis uit is hij elektrotechnicus.” Is er altijd voldoende kennis in huis om leerlingen bij hun vragen te begeleiden? Perree: “Meestal wel. En als ik die kennis niet heb, dan zorg ik dat die toch bij de leerlingen komt. Soms moet ik thuis even ergens op studeren, maar meestal ben je al snel weer bij. We kunnen het ook samen uitzoeken door op internet te kijken, of ik regel een gastles. Als ik de leerlingen wil leren om te leren, dan moet ik zelf het goede voorbeeld geven. Laat als leraar zien dat je ook niet alles weet, maar dat het je lukt om het wel te weten te komen.” Hoe worden de leerlingen getoetst? Geerdink: “Het programma van ITTL bestaat uit zeven examenonderdelen: ict-vaardigheden, Maatschappij en innovatie, Hardware, Media ontwerpen, Oriëntatie op leren en werken en 104

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Professionele vaardigheden. Het programma biedt veel ruimte voor een eigen invulling. Leerlingen kunnen zelf kiezen voor een meer creatieve of een meer technische focus. Voor elk van deze onderdelen moeten de leerlingen het basisniveau halen. Daarvoor maken ze verschillende opdrachten. Na het behalen van het basisniveau kunnen de leerlingen kiezen voor vrije opdrachten. Ze kiezen zelf waar ze meer over willen weten. Sommige leerlingen willen meer leren over het programmeren van apps of websites. Andere kiezen voor verdieping op het gebied van design.” “Leerlingen werken met echte opdracht gevers, bijvoorbeeld een band die zoekt naar een nieuwe huisstijl voor communicatie-uitingen.” Perree: “Leerlingen worden bij D&I alleen beoordeeld op hun leerproces en op hun ontwikkeling. Daar hebben we door het eduscrummen een goed inzicht in. Bovendien houden leerlingen tijdens de lessen een blog bij waarop ze hun voortgang beschrijven. Het maakt niet uit hoe goed het resultaat is dat je behaalt, het gaat erom of je vooruitkomt en leert. Stel: ik heb twee leerlingen. Een van die leerlingen is heel goed in design, oefent veel thuis met hulp van zijn ouders, en kan al veel. Een andere leerling weet nog niks over design, maar wil het wel heel graag leren. Leerling 1 levert een prachtig eindresultaat af. Leerling 2 maakt een veel minder mooi product, maar heeft wel veel geleerd. Geef ik die eerste dan een hoger cijfer? Natuurlijk niet.” Hebben jullie niet heel veel dure spullen nodig? Geerdink: “Dat valt wel mee. We hebben geen duur boek dat elk jaar vernieuwd moet worden. We schrijven veel zelf, en we wisselen informatie uit met andere scholen. Op het Elzendaalcollege werken alle brugklassers sinds twee jaar een eigen laptop. Daarnaast hebben we het D&I-lokaal, waarin pc’s staan. Aan het design van dat lokaal hebben onze leerlingen bij D&I zelf gewerkt.” Dit klinkt allemaal heel positief. Wat loopt minder makkelijk? Geerdink: “Wij zeggen: al onze leerlingen moeten een basis meekrijgen in digitale vaardigheden. Op het vmbo hebben we dat mooi voor elkaar. Tegelijkertijd is informatica op de havo nog steeds een keuzevak. Wie geen informatica kiest, mist bepaalde onderdelen van digitale geletterdheid in zijn programma. Dit willen we oplossen door een variant van D&I aan te bieden voor de havo. Maar in de praktijk is dat erg lastig. We moeten schuiven met de lessentabel, maar komen er niet goed uit. Dat is typisch zo’n voorbeeld van hoe goede ideeën in de praktijk niet altijd even gemakkelijk uitvoerbaar zijn.” 105

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Het kan - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Untitled - Bloqs
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Klik & Tik
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
DIGITAAL
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Leren in de praktijk
Burgerschapsvorming - Etty Hillesum Lyceum
Evalueren in het secundair onderwijs
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
U20Fa3
OI_2014_2_web
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school