Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Elzendaalcollege Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Wat vinden de leerlingen ervan? Perree: “Het is prachtig om het enthousiasme bij de leerlingen te zien. Ik zie leerlingen die keihard werken voor D&I, terwijl ze in andere lessen uitvallen. Vaak zijn het leerlingen die van het vwo via de havo op het vmbo terecht zijn gekomen. Die zijn hier ineens op vrijdagmiddag tot in de avond aan hun opdracht bezig. Ze vinden hun enthousiasme terug bij D&I. Het mooie is ook dat we veel meisjes weten te interesseren voor de mogelijkheden van ict. Doordat we de lessen niet alleen maar op programmeren en de harde kant van informatica richten, weten we meer leerlingen te boeien. Veel leerlingen zeggen dat ze voor onze school hebben gekozen, omdat ze hier D&I kunnen volgen. Met de vaardigheden die leerlingen opdoen bij D&I, hebben ze vaak een voorsprong bij vervolgopleidingen. Zeker wanneer ze kiezen voor een richting op het gebied van ict of design. Veel van onze leerlingen gaan naar het St Lucas in Boxtel, een creatieve vakschool. Daar merken ze dat ze een grote voorsprong hebben in hun digitale vaardigheden.” Meer informatie Examenprogramma D&I Samenvatting Elzendaalcollege ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ In het eerste en het tweede schooljaar krijgen leerlingen van het VMBO het verplichte vak ‘Design and Innovation’ (D&I), als variant op ‘informatietechnologie voor de theoretische leerweg’. Basisvaardigheden ict en computational thinking hebben de overhand, mediawijsheid en informatievaardigheden komen in mentorlessen en pedagogische ontwikkeling terug. Er wordt gewerkt vanuit een methode van Instruct, het plan is ook informatievaardigheden en mediawijsheid ook meer in andere vakken te laten integreren. De school wil leerlingen leren hoe ze zich met nieuwe technologie vertrouwd maken, zodat ze niet in paniek raken als ze weer met een nieuw programma moeten werken. De mentor houdt zicht op de digitale vaardigheden van leerlingen en hoe die zich ook bij andere vakken ontwikkelen. De samenwerking met de buitenwereld is belangrijk: leerlingen werken met opdrachtgevers van buiten. ■■ De school ontwikkelt ook zelf veel lesmaterialen, en werkt daartoe samen met andere scholen. 106

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk AOC Oost: “Zeg nooit: dat kunnen vmbo’ers niet” Lyanca ten Donkelaar is leraar bij AOC Oost, een Gelders bestuur School: AOC Oost, Gelderland van 5 (v)mbo-scholen met een groen profiel. Samen met een Schooltype: 5 scholen voor (v)mbo, met groen profiel projectteam maakt zij zich er sterk voor dat digitale vaardigheden Aanpak: digitale vaardigheden worden systematisch worden verweven in het curriculum van de scholen. verweven in projectmatige praktijklessen Aantal leerlingen: 3441 107

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Methodiekbeschrijving Leeuwenborgh ... - HIT Foundation
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
oratie - Open Universiteit Nederland
Download de gids als PDF - Insite Media
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe