Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Lyanca ten Donkelaar: “De leraar is voor een belangrijk deel degene die bepaalt wat een leerling uiteindelijk wel en niet gaat kunnen. Als wíj het al opgeven, wordt het voor leerlingen wel erg moeilijk.” Wat is kenmerkend voor de scholen van AOC Oost? Ten Donkelaar: “Het eerste woord dat bij je opkomt als je aan onze scholen denkt is ‘buiten’. Het eerste wat je ziet, wat je voelt, wat je hoort en ruikt dat zijn het gras, de stallen, de vogels, de koeien. Alle vmbo-leerlingen van AOC Oost volgen het profiel ‘groen’. Dat wil overigens niet zeggen dat alle leerlingen van onze scholen ook voor een groene vervolgopleiding kiezen; 75 à 80% van onze leerlingen stroomt grijs uit naar het mbo. Toch biedt het groene aspect voor deze leerlingen een mooie manier om hun schooltijd door te brengen. We proberen zoveel mogelijk contact te leggen met de buitenwereld. Leerlingen van onze school gaan er vaak op uit. We organiseren excursies, maar we halen ook experts van buiten naar binnen. En als leerlingen op het terrein van de school de stallen aan het uitmesten zijn, zijn ze eigenlijk ook al buiten. De scholen van AOC Oost zijn relatief groot, maar toch heeft elke school een persoonlijke sfeer. De leerlingen en de leraren kennen elkaar daar allemaal. Er zitten maximaal 15 leerlingen in een klas en elke groep heeft een mentor. Dat kleinschalige geeft een gevoel van veiligheid dat je op elke school terugziet.” Waarom zet AOC Oost zo duidelijk in op digitale geletterdheid? “Voor mijn master ‘Leren en Innoveren’ heb ik onderzoek gedaan naar de digitale vaardigheden van leerlingen bij AOC Oost. We merkten dat de vaardigheden van onze leerlingen op dit gebied onder de maat bleven. Uit het onderzoek bleek bovendien dat leerlingen hun digitale vaardigheden zelf ook overschatten. Die uitkomsten waren een duidelijke alarmbel: als we niet expliciet inzetten op het aanleren van digitale vaardigheden, kunnen onze leerlingen zich straks niet goed redden in een maatschappij die steeds meer digitaal wordt.” Hoe kwam je erbij om onderzoek te doen naar de digitale vaardigheden van leerlingen? “Bij de lessen verzorging die ik gaf, viel het me op dat leerlingen geen goede informatievaardigheden hebben. Laat ze online iets opzoeken en je ziet dat ze klakkeloos aannemen dat de eerste hit van Google gelijk heeft. Je kunt je voorstellen dat dat bij een les over anticonceptie soms wel even schrikken is. En ze nemen informatie van een forum al snel over alsof het de waarheid is. Daar gaan verschillende dingen mis. Ze bekijken de bron niet kritisch, ze onderscheiden online forums niet van informatieve websites, ze zoeken niet verder door op Google, en ze lezen überhaupt niet met een kritische blik. Het werd me duidelijk hoe groot dit probleem is. Vervolgens ben ik op andere gebieden ook op de digitale vaardigheden van leerlingen gaan letten. Ik vroeg ze bijvoorbeeld in de mentorles om aan de hand van foto’s iets te vertellen over hun gezin en 108

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk waar ze wonen. Sommige leerlingen komen dan hun mobieltje aan mijn bureau brengen om de foto’s te laten zien. Bij collega’s ben ik gaan navragen hoe zij vonden dat het ervoor stond met de digitale vaardigheden van leerlingen. Ook zij liepen hier in hun lessen tegenaan.” Waarom werd er dan niet al eerder iets aan gedaan? “Misschien denk je met z’n allen toch al snel: het is nu eenmaal wat het is. Dat kunnen deze leerlingen nu eenmaal niet leren, dat is te moeilijk voor ze. En dat is precies wat we niet moeten laten gebeuren! Wij als leraren zijn degenen die bepalen wat een leerling uiteindelijk wel of niet zal kunnen. Als wíj het al opgeven, is er voor die leerling niet veel meer aan te doen. Toch sluipt die houding er al snel in. Op het gebied van digitale vaardigheden kan een leraar ook al snel denken ‘dat is mijn vak niet’. Leerlingen komen weg met ontoereikende vaardigheden, omdat leraren ze met de hakken over de sloot laten slagen voor opdrachten. Het lukt je als leerling misschien niet om een goede lay-out of inhoudsopgave te maken, maar de tekst van je werkstuk was voldoende, dus dan haal je het net. Maar uiteindelijk leren leerlingen belangrijke vaardigheden op die manier nooit goed aan. Toen we er met elkaar over in gesprek gingen, bleek al snel: we moeten echt expliciet aandacht aan digitale vaardigheden in ons curriculum besteden.” Waarom was juist jij degene die aan de bel trok? “Toen ik zelf op het vmbo zat, zei de coördinator tegen me: ‘Dit is niet wat het is, jij kunt meer.’ Hij heeft voor mij het verschil gemaakt. Ik had erg last van dyslexie, wat mijn resultaten negatief beïnvloedde. Het ging lange tijd niet goed, maar die leraar geloofde in me. En ik daardoor ook steeds meer in mijzelf. “Als koe Berta niet bij de melkrobot is geweest, dan moet die leerling met een app uitzoeken waar Berta nu precies in de wei is.” Uiteindelijk ben ik afgestudeerd als verpleegkundige, ik ben de lerarenopleiding ‘Gezondheidszorg & Welzijn’ gaan volgen, en inmiddels heb ik een master ‘Leren en Innoveren’ op zak. Zoals die leraar met mij omging, zo probeer ik ook met onze leerlingen om te gaan: die open houding, écht kijken en luisteren naar degene die je voor je hebt, niet bij voorbaat denken dat iemand iets wel niet zal kunnen. Geloven in leerlingen zoals die leraar vroeger in mij geloofde. Alleen dat al kan iemand helpen om verder te komen.” Kwam het project goed op gang? “De timing was perfect. Ik was net bezig met mijn scriptie over digitale geletterdheid, waardoor ik veel kennis opdeed over ict in het onderwijs. Tegelijkertijd kwam er ruimte vrij om pilots te doen in de scholen met ‘ict-proeftuinen’. En de vernieuwing vmbo kwam net op gang, dus we moesten sowieso aan de slag met het herzien van het curriculum van onze praktijkvakken. Een mooie kans om de digitale vaardigheden meteen op een goede manier in ons lesaanbod te integreren. 109

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture