Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

1 Waarom is digitale

1 Waarom is digitale geletterdheid nodig? > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Inmiddels weten we beter. Ten eerste kun je niet spreken van ‘de jeugd’, als het gaat om mediagebruik. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in het doel waarvoor kinderen en jongeren digitale media gebruiken, zoals blijkt uit de ‘Monitor Jeugd en Media’ uit 2015 van Kennisnet. Bijvoorbeeld: Meisjes gebruiken sociale media stelselmatig meer om schoolen huiswerk samen met klasgenoten te maken dan jongens. Bij hogere schoolniveaus werken jongeren meer samen via media, en wisselen ze vaker zaken uit via sociale media. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze online communiceren. ■■ ■■ ■■ Ten tweede zijn jongeren helemaal niet zo digitaal vaardig als Prensky suggereerde, toen hij de begrippen ‘digital native’ en ‘digital immigrant’ introduceerde. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat de digitale kennis en vaardigheden van leerlingen te wensen overlaten. Er zijn grote verschillen in digitale geletterdheid tussen de leerlingen uit verschillende onderwijstypen; vooral bij leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vmbo valt het erg lage niveau op. Dat beeld rees al op uit de ‘International Computer and Information Literacy Study’ (ICILS 2013), waarin 60.000 tweedeklassers uit 21 landen werden getest op hun digitale vaardigheden. Het Nederlandse deel werd uitgevoerd in opdracht van Kennisnet en NRO. De Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet bevestigt dat beeld. In deze monitor is – met een praktische toets – onderzocht hoe het is gesteld met de digitale informatievaardigheden van leerlingen tussen 10 en 18 jaar. Enkele resultaten: Veel leerlingen hebben moeite om op internet te zoeken en informatie online op waarde te schatten. De havo/vwo-leerlingen scoren gemiddeld maar iets meer dan de helft van het aantal te behalen punten (2.3 van de 4). Vmbo-leerlingen presteren nog slechter. Ze verzamelen feitelijke informatie, maar bij het uitvoeren van een zoekopdracht doen ze nauwelijks een beroep op andere deelcompetenties, te weten: beoordelen, verwerken en presenteren van informatie. Dat gaat ze erg moeilijk af. Die drie deelvaardigheden zijn echter essentieel, bij het werk dat je doet voor school, je vervolgopleiding en je latere baan. Dat er verschillen zijn tussen vwo- en vmbo-leerlingen is inherent aan het verschil in cognitieve vermogens, dus dat is niet heel gek. Maar de focus van vmbo’ers op slechts een ■■ ■■ ■■ ■■ 10

1 Waarom is digitale geletterdheid nodig? > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming deelvaardigheid (het verzamelen van feitelijke informatie) stemt zorgelijk. ■■ Ook basisschoolleerlingen op de basisschool (tussen 10 en 12 jaar) scoren significant laag. ■■ De resultaten bij het beoordelen van informatie suggereren dat leerlingen niet kritisch zijn tegenover de informatie die zij vinden op het internet en dat zij niet goed weten hoe ze de informatie die ze vinden, moeten beoordelen op betrouwbaarheid. 1.2 Wat betekent de veranderende wereld voor leerlingen? Dat de wereld sterk verandert, is inmiddels een open deur van jewelste. Maar daarom niet minder waar, en niet minder alarmerend, vanwege de enorme consequenties die dit heeft. Hieronder de gevolgen voor achtereenvolgens: werk, leven en leren, en kwetsbare leerlingen. Werk Volgens het World Economic Forum, een internationale denktank van bedrijven, academici en politici, zitten we midden in de ‘vierde industriële revolutie’. (De eerste hing samen met de opkomst van gietijzer en de stoommachine, de tweede met de opkomst van staal, elektriciteit, turbines en de verbrandings motor, en de derde met de opkomst van computers, communicatie en globalisatie.) intelligentie, robotica, nanotechnologie, 3D-printen en biotechnologie. Maar vooral ook om de toenemende informatisering (waarbij het verwerven en kanaliseren van informatie belangrijker is dan het produceren van goederen) en de integratie van apparaten met internet (the internet of things, kortweg IoT). Dit heeft enorme consequenties op het gebied van ‘werk’. Het World Economic Forum becijferde in 2016 dat er de komende 5 jaar zo’n 7,1 miljoen banen wereldwijd zullen verdwijnen, als gevolg van de toenemende automatisering, informatisering en robotisering. Anderzijds zullen er 2,1 miljoenen nieuwe banen bij komen, bijvoorbeeld om nieuwe systemen te ontwerpen en bestaande systemen te onderhouden. Per saldo zullen er tot 2020 dus 5 miljoen banen verdwijnen. Vooral in de zorg, de energiesector en de financiële sector gaan veel meer banen verdwijnen dan erbij komen, is de verwachting. In de IT-sector en de wiskunde komen er juist banen bij. Omdat vrouwen in de laatstgenoemde sectoren vaak ondervertegenwoordigd zijn, verwachten de onderzoekers dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor banenverlies dan mannen. Daarnaast zijn veel bestaande beroepen aan sterke verandering onderhevig. Zo houdt een automonteur zich inmiddels niet alleen meer bezig met sleutelen maar vooral ook met het analyseren van data. Bij de huidige – vierde – industriële revolutie gaat het onder andere om: ontwikkelingen in de genetica, kunstmatige Aan te raden in dit kader is om het rapport ‘Voorbereiden op niet-bestaande banen’ van prof. dr. Paul Kirschner te lezen. 11

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...