Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Samen met een praktijkleraar, een avo-leraar en nog een andere enthousiaste leraar met veel vernieuwende ideeën gingen we als projectteam aan de slag. Op dat moment kwamen we erachter hoe weinig er op het gebied van digitale geletterdheid eigenlijk beschikbaar is voor het vmbo. We besloten het lesmateriaal zelf te gaan ontwikkelen.” Heeft het specifieke karakter van AOC Oost ook invloed op de manier waarop jullie met digitale geletterdheid omgaan? “Het bieden van veiligheid en vertrouwen is heel belangrijk bij AOC Oost. Dat kun je ook vertalen naar het belang van digitale geletterdheid. We willen leerlingen leren om zich op hun gemak laten voelen met technologie. Hoe ga je om met nieuwe apparaten, met nieuwe programma’s waar je mee moet werken? Dat is voor deze jongeren aan de orde van de dag. Ook het groene aspect heeft invloed op de manier waarop we digitale geletterdheid op school inzetten: we koppelen de lessen expliciet aan de praktijkvakken. Een jongen komt bijvoorbeeld na zijn schooltijd in dienst bij een boer op een groot boerenbedrijf. Dan krijgt hij op verschillende manieren met digitalisering te maken. Hij moet leren werken met de melkrobot, de robot die de stallen schoonmaakt, het hek dat automatisch omhoog gaat zodat de dieren naar buiten en binnen kunnen lopen. Als koe Berta niet bij de melkrobot is geweest, dan moet die leerling met een app uitzoeken waar Berta nu precies in de wei is. En staat het automatische hek wel goed ingesteld? Het helpt zo’n jongen enorm als hij in ieder geval een bepaalde basis in digitale vaardigheden heeft. Als hij snapt hoe een computer ‘denkt’ en werkt. Tijdens een les legde ik mijn tablet ergens op een tafeltje in de klas. Ik gaf de leerlingen een opdracht en zei dat ze de tablet erbij mochten gebruiken. Alle groepjes lieten de tablet liggen waar hij lag. Er was geen een leerling die hem even aanraakte, om te proberen hem aan te krijgen. Ik vroeg ze waarom ze er niets mee deden. “Straks maak ik hem kapot”, zeiden ze. De angst om iets kapot te maken en iets verkeerd te doen met technologische middelen is voor bepaalde groepen leerlingen beslist groot. Het is dus onze taak om leerlingen te laten zien dat ze nieuwe technologieën gewoon uit kunnen proberen, en om ze te leren hoe ze dat kunnen doen. De apparaten of software waar ze mee werken verandert continu, maar we kunnen ze wel het vertrou- 110

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk wen bijbrengen dat ze het gewoon kunnen proberen, en dat ze er daarna wel achter komen hoe iets werkt. Als ze het eerst maar gewoon durven proberen.” Is de manier van lesgeven op het vmbo in de loop van de tijd veranderd? “Je ziet dat het hele vmbo steeds duidelijker inzet op projectmatige lessen. Contextrijk leren, zo blijkt uit steeds meer onderzoek, werkt voor vmbo-leerlingen nu eenmaal het beste. Zij leren beter in een duidelijke en realistische omgeving dan in een geabstraheerde lessituatie. Met andere woorden: ze leren beter brood bakken door het te dóen dan door erover te lezen of er les over te krijgen, en ze leren beter Nederlands door echte brieven of e-mails te schrijven dan door grammaticalessen die los staan van enige context. Projectmatige lessen werken voor vmbo-leerlingen heel goed. Die beroepscontext is de mooiste context die je hebt om deze leerlingen iets te laten leren.” Zie je niveauverschillen tussen leerlingen op het gebied van digitale vaardigheden? “De populatie van AOC Oost is heel divers. Niet alle leerlingen hebben hetzelfde cognitieve niveau. Daarnaast blijven sommigen leerlingen achter in hun leren doordat ze bijvoorbeeld adhd hebben, of een lastige thuissituatie. Die niveauverschillen zie je ook terug in de digitale geletterdheid van leerlingen. Sommige leerlingen scoren heel goed op een onderdeel van digitale geletterdheid, maar over het algemeen kun je wel zeggen dat de vaardigheden niet voldoen aan het niveau waarmee je ze weg zou willen sturen. We zijn er bijvoorbeeld heel trots op dat een aantal leerlingen van ons hun schoolgebouw volledig op schaal heeft geprogrammeerd in Minecraft. Maar dat betekent niet dat we die leerlingen op dit gebied verder niks meer te leren hebben.” Hoe doe je dat: digitale vaardigheden in het curriculum integreren? “Digitale geletterdheid heeft raakvlakken met allerlei verschillende gebieden van leven en werken. Als je toch al gaat vernieuwen en de praktijkvakken meer gaat koppelen aan de ‘werkelijke wereld’, dan is het een uitgelezen kans om daar ook digitale en andere 21e eeuwse vaardigheden aan te verbinden. “Het werkt voor onze leerlingen niet om ze in een computerlokaal te zetten en de vaardigheden aan te leren.” Schrijf de vaardigheden niet weg in een los vak ‘informatica’ zodat je er verder niet meer naar om hoeft te kijken. Het werkt voor onze leerlingen niet om ze in een computerlokaal te zetten en de vaardigheden aan te leren. Op die manier worden de vaardigheden niet voldoende gekoppeld aan een context die herkenbaar voor ze is. Vraag je dezelfde vaardigheden later in een biologieles terug, dan vinden ze het moeilijk om te begrijpen dat het om 111

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture