Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk hetzelfde gaat. De kennis beklijft bij onze leerlingen beter als ze in praktijklessen met de vaardigheden aan de slag gaan; die rijke context is een kapstok waaraan ze het geleerde kunnen ophangen. We bedachten dat het natuurlijk heel leuk en nuttig is om allerlei lessen in digitale vaardigheden op papier te zetten. Maar uiteindelijk gaat het er juist om dat leraren zich er zelf bewust van worden dat zij de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen digitaal vaardig te maken. Het is een kwestie van creatief met je lesstof omgaan en durven variëren. Zo kun je leerlingen best laten oefenen met digitale vaardigheden bij een vak over planten. Je moet alleen wel van te voren bedenken hoe je dat gaat doen.” Hoe maakten jullie dat concreet? “We ontwierpen een curriculum-document dat elke leraar kan gebruiken bij de vakken die hij geeft, of dat nu algemene vakken of praktijkvakken zijn. Het document helpt de leraar door een aantal vragen te stellen. Hoe kan ik deze les inzetten voor de verschillende digitale vaardigheden van leerlingen? Zo kan een leraar tot de conclusie komen dat hij bij Nederlands aan de slag kan met het cv van leerlingen op LinkedIn, en met het versturen van e-mails bij sollicitatieprocedures. De digitale vaardigheden worden op deze manier niet losstaand van de lesstof behandeld. Leerlingen hebben vaak niet eens door dat ze tijdens de lessen ook nog eens aan hun digitale vaardigheden werken. En toch komen ze er stukken verder mee. We hebben inmiddels met drones gevlogen, een Arduino geprogrammeerd, heel veel toepassingen gevonden voor een iPad, en wedstrijden gehouden met LEGO Mindstorm. De vaardigheden ‘verdwijnen’ niet in een lesje af en toe tussendoor, we vragen echt van de leraren om steeds weer opnieuw dat curriculumdocument erbij te pakken voordat ze een vak gaan geven. Op die manier blijven ze bewust omgaan met de vraag hoe digitale geletterdheid in ons onderwijs een plek krijgt.” Kun je een voorbeeld geven? “Bij het vak ‘dier’ leren de leerlingen hoe ze dieren moeten voeren, verzorgen en hanteren, bijvoorbeeld een cavia. Ik geef ze dan de opdracht om een ‘hanteerinstructie’ van het dier te maken. Verder vertel ik er niks bij. Leerlingen bedenken dan bijvoorbeeld dat ze een filmpje willen maken, of verschillende plaatjes achter elkaar in een document willen zetten. Aan het eind van de les zijn er verschillende hanteerinstructies. Daarvoor hebben leerlingen allerlei dingen moeten doen die met digitale 112

9 Schoolvoorbeelden - AOC Oost Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk geletterdheid te maken hebben en waarbij ze soms ook echt even hulp nodig hebben. Als je ze aan het eind van de les vraagt wat ze nu precies hebben geleerd, zullen ze zeggen: ‘hoe je een cavia hanteert’. Dat ze daar ook digitale vaardigheden bij opgedaan hebben, beseffen ze vaak niet. En toch hebben ze vaardigheden opgedaan die ze in een andere situatie gemakkelijker weer zullen inzetten. Voor ieder vak kun je interessante manieren bedenken om leerlingen met digitale vaardigheden te laten oefenen. Breng in beeld hoe een plantje groeit, bijvoorbeeld door een timelapse te maken. Misschien kun je ook digitale grafieken maken waarbij de groei in beeld wordt gebracht. Of misschien houd je een dagboek bij op Facebook. Het mooie is dat dan meteen vraagstukken op het gebied van privacy aan de orde komen: welke instellingen gebruik je? Mag het filmpje door iedereen bekeken worden, of is er een manier om het af te schermen?” Kan elke leraar dit zomaar? “Het vraagt creativiteit van leraren om te kunnen bedenken hoe je digitale vaardigheden op een aantrekkelijke manier aan je lesstof verbindt. Niet iedere leraar vindt dat misschien even gemakkelijk. Gelukkig werken we altijd in teams, en kunnen we elkaar verder helpen. En projectmatig werken vraagt veel van je didactisch repertoire. Je kunt niet ontkennen dat de rol van de leraar daarmee verandert. Hij wordt meer een kennismakelaar dan een kennisexpert. Je bent niet langer degene die alle wijsheid in pacht heeft, maar je moet leerlingen begeleiden om zelf op een verstandige manier kennis op te leren doen. We zijn hier binnen AOC Oost heel bewust mee bezig; wat is het profiel van de leraar van de 21 e eeuw?” Hoe meten jullie de resultaten? “Bij aanvang van een aantal projecten hebben we alle leerlingen een digitale vaardigheidstest afgenomen. Na het eerste project hebben we de leerlingen nogmaals getest. Om er zeker van te zijn dat eventuele verbeteringen in de digitale geletterdheid van leerlingen niet te wijten waren aan toeval, of ontwikkelingen buiten het project, hebben we een controlegroep ingesteld die niet aan de projecten meedeed. Uit de resultaten van onze vaardigheidstest bleek dat de digitale vaardigheden van leerlingen inderdaad verbeterd waren door de projecten. Ook de percepties van leerlingen over hun eigen digitale vaardigheden waren realistischer in de groep die betrokken was bij het project. Leerlingen die aan de projecten meededen voelden zich zekerder bij het gebruik van technologie, waren zelfredzamer, en vonden het makkelijker om nieuwe dingen te leren.” Hoe houd je in de gaten dat alle vaardigheden aan bod komen? “We nemen deze vaardigheden op bij de doelen en inhouden van ons curriculum. Later, bij het uitschrijven van de lessen, beschrijven we welke vaardigheden die les aan de orde komen. Dit doen we door de digitale vaardigheden uit de categorieën basisvaar- 113

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture