Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk O2G2: “Leerlingen digitaal geletterd maken, moeten we sámen doen” Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) zet stevig in op digitale School: bestuurlijk verband ‘Openbaar geletterdheid. In het schooljaar 2016-2017 zijn op 8 scholen Onderwijs Groningen’ – O2G2 Schooltype: scholen voor po en vo verschillende pilots met lessen in digitale geletterdheid van start Aanpak: doorlopende leerlijn digitale gegaan. Het toekomstbeeld: een doorlopende leerlijn van de geletterdheid, van po tot vo kleuters tot de laatste klas van het vwo. Aantal leerlingen: 4300 116 Foto: Norbert Waalboer Fotografie

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk We spraken met Theo Douma, bestuurder van O2G2, en Koen Buiter, leraar en deelprojectleider voor digitale geletterdheid. Douma: “Onze collega’s in het vervolgonderwijs gaan nog last van ons krijgen.” Waarom is het volgens jullie zo belangrijk om digitale vaardigheden te onderwijzen? Douma: “Leerlingen worden niet uit zichzelf digitaal geletterd. Een kind begrijpt niet uit zichzelf hoe computertechnologie werkt, en het is niet eenvoudig om digitale informatie op een goede manier te verzamelen en te duiden. Bovendien weten kinderen verschillende vormen van media lang niet altijd op een goede manier te beoordelen. Scholen hebben hier een verantwoordelijkheid.” “Samen met een aantal pilot-scholen werken we volgens de scrum-methodiek.” Buiter: “Als ik in gastlessen aan collega’s vertel in welk tempo de technologie zich ontwikkelt en hoe langzaam het onderwijs is veranderd, dan is iedereen het ermee eens dat we iets op dit gebied moeten doen. We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen leren hoe ze kunnen omgaan met techniek, maar dat ze zich ook bewust worden van de invloed van techniek en media op henzelf en op hun meningsvorming.” Een doorlopende leerlijn voor basisschool en middelbare school, is dat niet veel te ambitieus? Douma: “We willen juist niet te veel tijd kwijt zijn met het plannen en optuigen van de leerlijn. We gaan direct van start, zodat we de leerlingen nu al lessen kunnen aanbieden. Zij leven al volop in de digitale wereld, en zullen de vaardigheden in de toekomst hard nodig hebben. Samen met een aantal pilot-scholen werken we volgens de scrum-methodiek; we volgen een continue cyclus van bouwen, evalueren en aanpassen. We hebben een globaal beeld van de leerlijn voor het hele jaar, en we programmeren de lessen steeds voor 3 maanden. Daarbij is één ding heel belangrijk: we accepteren van tevoren dat we fouten gaan maken en dat niet alles meteen perfect zal zijn. Samen doen we ervaring op, en scherpen we de leerlijn aan, zodat we over 2 jaar een solide basis hebben waarmee alle groepen en scholen aan de slag kunnen.” Hoe pak je dat dan aan? Buiter: “Het belangrijkste uitgangspunt is dat dit project van ons allemaal is. We doen het samen met leraren, ict-coördinatoren, directeuren, rectoren, ouders en leerlingen van de verschillende scholen. We komen bij elkaar, we praten met elkaar. Een belangrijke schakel tussen het bestuur en de scholen zijn de deelprojectleiders. Zij zijn de draaischijf voor het hele project. De leraren ontwerpen uiteindelijk de leerlijn, maar de deelprojectleiders zorgen dat alles goed loopt, dat de communicatie klopt, en dat de leraren voldoende begeleiding krijgen.” 117

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf