Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Welk model gebruiken jullie? Douma: “We gebruiken de theoretische basis van Kennisnet en SLO. We zien digitale geletterdheid dus als een vaardigheid die uit vier componenten bestaat: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, en computational thinking. Deze vaardigheden vormen de basis voor de leerlijn die we aan het maken zijn. Je kunt het zien als onze ‘digitale geletterdheidgrondwet’, waarin de leerdoelen beschreven zijn die de leerlingen aan het eind van de rit moeten beheersen. Vervolgens is het aan de scholen zelf, om te bepalen op welke manier deze componenten in de lessen worden aangeboden.” Buiter: “Ik heb met het projectteam de leerlijnen van SLO vertaald naar doelen voor de verschillende groepen van de basisschool. Voor elk deelgebied leverde dit één A4’tje met onderwijsdoelen op. Het was monnikenwerk, maar daarna hadden we wel het gevoel van een doorbraak. Dit is volgens ons een document waar we echt beweging mee kunnen creëren.” Zijn alle scholen van O2G2 hierbij betrokken? Douma: “Het oorspronkelijke idee was om in de pilot-fase met veel minder scholen van start te gaan, maar het enthousiasme was meteen heel groot. Veel scholen binnen O2G2 zien deze ontwikkelingen als een gewenste stap naar eigentijds onderwijs, en willen heel graag meedoen.” Buiter: “Je merkt dat collega’s op al die verschillende scholen geïnteresseerd zijn in het project, en graag betrokken willen zijn. Er zijn zo veel nieuwe verbanden ontstaan in de organisatie. Iedereen weet van het project , veel mensen willen meedoen, 118

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk en vragen ernaar. Het project breidt zich echt als een olievlek uit over de scholen.” Hoe bieden jullie de lessen aan? Douma: “Leerlingen van O2G2 werken 4 uur in de week aan hun digitale vaardigheden. Elke school heeft ontwerpteams van leraren die aan de slag gaan met de inhoud van de lessen. Zij werken aan de lesprogramma’s, en zoeken of ontwikkelen de bijbehorende materialen. De leerdoelen uit de leerlijn vormen het uitgangspunt. Waar nodig krijgen de ontwerpteams en de deelprojectleiders externe ondersteuning en cursussen aangeboden. Ook leerlingen worden betrokken bij het ontwikkelen en testen van alle materialen. Wat vinden ze leuk? Wat snappen ze wel en wat is te moeilijk?” “We zijn gestart met een check bij alle scholen, wat de huidige status van de infrastructuur is, zodat elke school kan meedoen.” Welke lessen slaan het beste aan? Buiter: “Onze collega’s voelen de noodzaak het meest bij mediawijsheid. Als ik in een gastles op een basisschool vraag wie er wel eens meer dan 1000 berichtjes op WhatsApp heeft gehad, steken 4 van de 5 hun hand op. Dan zie je collega’s echt schrikken. Het maakt duidelijk hoe sterk de belevingswereld van de kinderen kan verschillen van die van henzelf. De leraren voelen daarna veel sterker de behoefte om hier in hun onderwijs wat mee te doen. We willen onze leerlingen vooral meegeven dat ze zélf moeten nadenken, dat ze afstand kunnen nemen van de dingen die ze zien, en er even over mogen nadenken. Als je een filmpje tegenkomt van een treitervlogger die op de stoep voor een winkel een wheelie doet, dan kun je in eerste instantie denken: wat stoer! Maar wij willen onze leerlingen aanleren dat ze verder moeten kijken dan die eerste reactie. Als je wat meer de tijd neemt om na te denken, of verder te praten over het filmpje, bedenk je misschien dat er oude mensen of kinderen over die stoep lopen die kunnen schrikken, of dat het vervelend kan zijn voor de winkelier. Die bewustwordingsstapjes kun je prima in je onderwijs stoppen. Op die manier kun je het ook over schokkende content hebben. Je hoeft geen schokkende filmpjes te laten zien, maar vertel kinderen wel dat ze dat soort content kunnen tegenkomen, en dat ze ervoor kunnen kiezen om niet elk filmpje te bekijken.” Hoe komen jullie aan lesmateriaal? Buiter: “Als je even op internet zoekt, vind je een overvloed aan materiaal. Het is eerder een kwestie van goed bepalen welke materialen geschikt zijn, en aansluiten op wat we willen. Alleen voor informatievaardigheden voor de onderbouw van de basisschool moeten we het materiaal zelf aanvullen. Daar gaan onze ontwerpteams mee aan de slag.” 119

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
oratie - Open Universiteit Nederland