Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Moeten de deelprojectleiders veel van ict weten? Buiter: “Niet per se. Eigenlijk ben je vooral op zoek naar verbinders, naar mensen die goed kunnen uitdragen waar digitale geletterdheid nu precies over gaat. Je merkt dat het project veel sneller van de grond komt op scholen waar voldoende aandacht is voor het meenemen van de teams. Waar de deelprojectleiders goed uitleggen wat precies de bedoeling is. geven, dan is het heel prettig als je hen kunt assisteren op dat gebied, als je weet hoe de knoppen werken, al je de brandjes kunt blussen. Zo laat je zien dat het allemaal zo spannend niet is, en geef je je collega’s meer zelfvertrouwen.” Kan de ict-infrastructuur van de scholen al deze plannen wel aan? Douma: “We zijn gestart met een check bij alle scholen, wat de huidige status van de infrastructuur is, zodat elke school kan meedoen. Zijn er bijvoorbeeld voldoende apparaten beschikbaar? Een ander belangrijk punt van aandacht zijn de wifi-voorzieningen. We gaan volledig in de cloud werken, dus moeten we wel voldoende bandbreedte kunnen garanderen.” Buiter: “Toch verloopt het ook niet altijd vlekkeloos. En als de spullen of de programma’s niet beschikbaar zijn, komen mensen ook minder snel in beweging. Dat heeft ons bij dit project wel wat vertraging opgeleverd. Het mooie is dat er altijd wel creatieve mensen in de teams zitten die gaan zoeken naar manieren om de dingen anders aan te pakken. Zo kun je bijvoorbeeld altijd terugvallen op offline-lessen in computational thinking. Ga bijvoorbeeld eens ‘levend programmeren’, met mensen, en niet met apparaten. En sommige collega’s gaan met een klas langs bij een websitebouwer, of nodigen experts uit in de klas. Het is natuurlijk wel fijn als de deelprojectleiders voldoende ict-basiskennis hebben. Op het moment dat je aan collega’s die níet zo ict-vaardig zijn, laat zien welke lessen ze allemaal kunnen Als de infrastructuur hapert, word je weer teruggeworpen op je oorspronkelijke doel: het leren. Dat nodigt uit om daar weer op een heel fundamentele manier mee aan de slag te gaan.” 120

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Douma: “Binnen onze vo-scholen stellen we ook vier education labs beschikbaar, waarvoor we duurdere apparaten voor aanschaffen. Zoals een NAO-robot [een van de bekendste humanoids – red.], lasersnijders, LEGO Mindstorms, groene schermen, en 3D-printers. Klassen van onze po-scholen kunnen deze education labs bezoeken. Zo hoeft niet elke school een dure digitale uitrusting te hebben, maar kunnen we al onze leerlingen wel kennis laten maken met de nieuwste technologie. Elk lab heeft zijn eigen accent: media, art & design, robotica, programmeren en mediawijsheid.” Hoe meten jullie de effecten van wat je doet? Douma: “Het feit dat we direct van start gaan, biedt een mooie kans om het project meteen goed te monitoren. In het speciale deelproject ‘onderzoek’ meet een team de effecten van de pilots: wat werkt wel, wat kan beter, of waar moeten we mee stoppen? Hierin trekken we samen op met enkele lerarenopleidingen en universiteiten, waarbij studenten ons met het wetenschappelijk onderzoek zullen helpen.” En hoe meten jullie de voortgang van de leerlingen? Buiter: “We gaan gebruik maken van een apart deel in de ELO It’s Learning, waarin leerlingen alle projectresultaten kunnen opslaan en delen. Dat start bijvoorbeeld met het leren uploaden van enkele foto’s in groep 2 van de basisschool, tot het maken van de code voor een zelfgebouwde robot in groep 8. Leraren maken gebruik van rubrics om de resultaten van leerlingen te beoordelen.” Douma: “Het is mooi om te zien dat bepaalde leerlingen die op andere terreinen van het onderwijs niet zo uitblinken, het ineens heel goed doen in de lessen digitale geletterdheid. Dat geeft mooie effecten in de klassen. Het is nu even aan déze leerlingen om trots te zijn.” Wat is de belangrijkste succesfactor van dit project? Buiter: “De belangrijkste succesfactor is dat we het samen doen. Leerlingen digitaal geletterd maken is een zaak van basisscholen, middelbare scholen, ouders, leerlingen, en de maatschappij. We proberen zoveel mogelijk verschillende partijen erbij te betrekken. Zo heb ik pas een samenwerking met de politie opgestart. Het bleek dat zij op dit gebied nog niet veel doen. Ik heb een presentatie gegeven over mediawijsheid en digitale geletterdheid van jongeren. Nu komen er 20 jeugdagenten op al onze basisscholen voorlichting geven over de risico’s van de media. Je merkt dat de kinderen daar heel goed naar luisteren: de politie zegt het! We werken ook samen met pabo’s uit de omgeving. Zo gaat een hele groep pabo-studenten meedraaien in het project; lessen ontwikkelen, en praktische ondersteuning geven. Het verbinden moet niet alleen van school naar school gebeuren, maar ook van de school naar de maatschappij.” Welke valkuilen zien jullie? Buiter: “We moeten goed uitkijken dat we niet gaan denken dat je digitale geletterdheid wel even kunt ‘aftikken’ met een goed opgestelde lijst leerdoelen. We moeten meer doen dan kinderen specifieke vaardigheden bijbrengen. 121

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs