Views
1 week ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - O2G2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Het gaat erom dat we op school een veilige omgeving creëren, ook op digitaal gebied, en dat we er alert op zijn dat leerlingen een digitaal leven hebben dat niet altijd zichtbaar is. Veel leraren worstelen met de vraag tot waar hun pedagogische verantwoordelijkheid reikt. Ik denk dat we samen met ouders de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen veiligheid te bieden, ook op digitaal gebied. Zo heeft iedere school een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat ze bij zo iemand (of bij hun eigen leraar) terecht kunnen, ook als hen iets vervelends overkomt in de digitale wereld.” Hoe zien jullie de toekomst? Douma: “Als meer basisscholen en middelbare scholen de handen ineen slaan om de digitale geletterdheid bij hun leerlingen te bevorderen, dan gaan onze collega’s in het mbo en hbo daar nog last van krijgen! Als wij leerlingen een goede basis meegeven in digitale vaardigheden, krijgen zij de uitdaging om nog een stap verder te gaan. Daar gaan we graag het gesprek met ze over aan. Dit is echt iets wat we met z’n allen moeten doen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs én het vervolgonderwijs.” Samenvatting O2G2 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Doorgaande leerlijn digitale geletterdheid voor po en vo, gegrond op concept-leerlijnen van SLO, gebaseerd op de vier digitale vaardigheden. Geïnitieerd vanuit het bovenschools bestuur, die pilotscholen stimuleert met middelen en ruimte. Elke school heeft ontwerpteams van leraren die lessen zoeken en ontwikkelen. Leerdoelen uit leerlijnen vormen uitgangspunt. Deelprojectleiders zijn de kartrekkers en hebben als taak ook de teams ‘mee te nemen’. Dit zijn niet per se ictcoördinatoren. Een goede ict-infrastructuur is een voorwaarde, om met leerlingen online te kunnen werken. Maar offline alternatieven zijn voorhanden (zoals ‘levend programmeren’). Er wordt intensief met de buitenwereld samengewerkt, waaronder SLO en stichting FutureNL (gefinancierd door het bedrijfsleven). 122

9 Schoolvoorbeelden - Samenvatting: de best practices Visievorming > Samenvatting: de best practices Wat kunnen we leren van de pioniers en de schoolvoorbeelden uit het voorgaande? Allemaal integreren ze digitale geletterdheid op hun eigen manier in hun onderwijs. En allemaal volgen ze een eigen tijdpad. Veel verschillen dus. Maar er zijn ook duidelijke overeenkomsten. Hieronder beschrijven we de rode draad. > Bijlagen > Van visie naar praktijk Vier in balans Alle scholen die wij spraken, denken grondig na over digitale geletterdheid, en ze doen hun uiterste best om dat concept goed uit te werken. Daarbij volgen ze, bewust of onbewust, het Kennisnet-model Vier in balans. Dat model gaat vooral over ict-implementatie, maar is ook toepasbaar voor het invoeren van digitale geletterdheid. menselijke randvoorwaarden visie deskundigheid Het ‘Vier in balans’-model gaat uit van vier componenten, die met elkaar – in balans – worden ontwikkeld: ■■ visie ■■ deskundigheid ■■ inhoud en toepassingen ■■ ict-infrastructuur. materiële randvoorwaarden inhoud en toepassingen infrastructuur ict-gebruik opbrengsten 123

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Het kan - Kennisnet
Untitled - Bloqs
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Klik & Tik
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
DIGITAAL
Weet wat je leert! - Movisie
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Leren in de praktijk
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Evalueren in het secundair onderwijs
Burgerschapsvorming - Etty Hillesum Lyceum
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf
OI_2014_2_web
U20Fa3
digitale vragenlijst
Download "Maatschappelijke stage verankeren in de school ...