Views
5 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

Van visie naar praktijk

Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen Checklists en adviezen > ■■ Checklist rollen-analyse voor inventarisatie digitale geletterdheid > ■■ Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat > ■■ Online workshops over digitale geletterdheid > Lestips, lesmateriaal en projectideeën > ■■ Lestips en projectideeën > ■■ Les WhatsHappy > ■■ Nep-nieuws infographic > DEEL III Bijlagen Leerlijnen en leerdoelen > ■■ ​Leerlijnen en lessenreeksen digitale geletterdheid​> ■■ Inhoudskaarten DG SLO Fase 1 t/m 3 > ■■ Informatievaardigheden op het Cartesius 2 > ■■ Curriculum brugklas op het Cartesius 2 > ■■ Leerdoelen Braemer House, Canada Grade six (groep 8) > Praten met leerlingen over internet > ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Hoe praat je met leerlingen over internet? > 25 manieren om leerlingen te vragen: hoe was het vandaag op internet? > 25 manieren om leerlingen te vragen: wat is voor jou het verschil tussen goed en fout op internet? > 25 manieren om leerlingen te vragen: hoe bewaak jij je privacy op internet? > 25 manieren om leerlingen te vragen: naar wat voor vlogs kijk jij? > Praten met ouders > ■■ Zo organiseer je een geslaagde ouderavond over digitale geletterdheid > Verder lezen > ■■ Leestips digitale geletterdheid en digitalisering > 126

DEEL III Checklists en adviezen Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen Checklists en adviezen Checklist rollen-analyse voor inventarisatie digitale geletterdheid Om te beginnen met digitale geletterdheid is het belangrijk om te inventariseren waar de school of een schoolbestuur op dit moment staat, wat er wel en niet goed gaat, waar de witte plekken zitten, en wat er nog moet gebeuren om te komen tot de ideale situatie. Het kan handig zijn om de huidige (en de gewenste) situatie van digitale geletterdheid op school te analyseren aan de hand van de verschillende partijen die bij het leerproces betrokken zijn, zoals de klas, de leraar en de ouders: De klas – Hoe werkt digitale geletterdheid in de klas? Welke kennis hebben de leerlingen, die ze nu al met elkaar delen, of in de toekomst zouden kunnen delen? Welke klassikale activiteiten worden er al ondernomen, die aspecten van ‘digitale geletterdheid’ bevatten? Worden er bijvoorbeeld al leerlingen ingezet – incidenteel of structureel – om hun specifieke kennis en vaardigheden over te dragen aan klasgenoten? Bijvoorbeeld op het gebied van programmeren, het bouwen van apps of websites, of het digitaal organiseren (archiveren, structureren, etc.) van hun werk voor school. De leraar – Wat doen de afzonderlijke teamleden aan digitale geletterdheid? Wie zijn de voortrekkers, en wie staan afkerig tegenover het onderwerp? Hoe is het gesteld met hun eigen digitale vaardigheden? Waar liggen de interesses? Moeten er bijscholings-plannen ontwikkeld worden? De school – Past het onderwerp bij de visie van de school? Wordt digitale geletterdheid omarmd of argwanend dan wel afwachtend bekeken? Wordt er gereageerd op incidenten, of is er een plan? Als de school digitale geletterdheid al in praktijk brengt, heeft iedereen het dan over hetzelfde - is er eenduidige terminologie? (hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat leerlingen bij alle vakken een layout op dezelfde manier maken?) Is de huidige ict-infrastructuur op orde, of moet die eventueel gemoderniseerd worden? Het bovenschools bestuur – Hoe ziet het beleid van bovenaf eruit? Hoe werkt de samenwerking met andere scholen binnen het bestuurlijk verband? Welke scholen binnen het bestuurlijk verband hebben ervaring en deskundigheid (op het 127

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
rapport-icils2013nederland
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug